Opština Vlasenica priprema mjere za omladinsku politiku

Na redovnom sastanku koordinacionog tijela za izradu lokalne omladinske politike Opštine Vlasenica predstavljeni su rezultati istraživanja položaja i potreba mladih. Kroz sastanak članovi koordinacionog tijela i radnih grupa su razmatrali probleme koje su mladi istakli kroz istraživanje.

Institut za razvoj mladih KULT je za potrebe Opštine Vlasenica, a uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i programa Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) izvršio terensko prikupljanje podataka za izradu analize problema i potreba mladih sa područja Opštine Vlasenica.

 

Za potrebe provedbe ovog istraživanja na terenu je metodom slučajnog uzorka anketirano 350 osoba u dobi između 15 i 30 godina, a koje žive na području Opštine Vlasenica.

Mladi su odgovarali na skoro 200 pitanja u sljedećim oblastima:

 • obrazovanje i nauka mladih,
 • rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih,
 • socijalna briga mladih,
 • zdravstvena zaštita mladih,
 • kultura i sport,
 • aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, migracije) mladih,
 • mobilnost mladih,
 • informiranje mladih,
 • slobodno vrijeme,
 • identitet mladih,
 • sigurnost mladih,
 • utjecaj pandemije covid-19 na mlade.

U narednom periodu koordinaciono tijelo i radne grupe će predložiti mjere i aktivnosti kroz koje će se implementirati lokalna omladinska politika za period 2022-2026.

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donos se akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Analizu rezultata istraživanja položaja i potreba mladih sa područja Opštine Vlasenica možete preuzeti OVDJE.

 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search