Opština Vlasenica priprema mjere za omladinsku politiku

Opština Vlasenica priprema mjere za omladinsku politiku

Na redovnom sastanku koordinacionog tijela za izradu lokalne omladinske politike Opštine Vlasenica predstavljeni su rezultati istraživanja položaja i potreba mladih. Kroz sastanak članovi koordinacionog tijela i radnih grupa su razmatrali probleme koje su mladi istakli kroz istraživanje.

Institut za razvoj mladih KULT je za potrebe Opštine Vlasenica, a uz podršku Međunarodne organizacije za migracije (IOM) i programa Bosnia & Herzegovina Resilience Initiative (BHRI) izvršio terensko prikupljanje podataka za izradu analize problema i potreba mladih sa područja Opštine Vlasenica.

 

Za potrebe provedbe ovog istraživanja na terenu je metodom slučajnog uzorka anketirano 350 osoba u dobi između 15 i 30 godina, a koje žive na području Opštine Vlasenica.

Mladi su odgovarali na skoro 200 pitanja u sljedećim oblastima:

 • obrazovanje i nauka mladih,
 • rad, zapošljavanje i preduzetništvo mladih,
 • socijalna briga mladih,
 • zdravstvena zaštita mladih,
 • kultura i sport,
 • aktivizam (učešće, volontiranje, mobilnost, migracije) mladih,
 • mobilnost mladih,
 • informiranje mladih,
 • slobodno vrijeme,
 • identitet mladih,
 • sigurnost mladih,
 • utjecaj pandemije covid-19 na mlade.

U narednom periodu koordinaciono tijelo i radne grupe će predložiti mjere i aktivnosti kroz koje će se implementirati lokalna omladinska politika za period 2022-2026.

Omladinska politika se donosi na nivou Republike i jedinica lokalne samouprave na period od pet godina. Na osnovu usvojene omladinske politike, Republika i jedinice lokalne samouprave donos se akcioni plan provođenja omladinske politike za period od godinu dana. Akcioni plan provođenja omladinske politike donosi se u roku od 30 dana od dana usvajanja budžeta za godinu za koju se akcioni plan donosi. Omladinsku politiku i akcioni plan provođenja omladinske politike za područje jedinice lokalne samouprave donosi skupština jedinice lokalne samouprave na prijedlog nadležnog organa jedinice lokalne samouprave i komisije za mlade.

Analizu rezultata istraživanja položaja i potreba mladih sa područja Opštine Vlasenica možete preuzeti OVDJE.

 

Search