Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju seminara #100DayChallenge

Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju seminara #100DayChallenge

 20.02.0-N2.1-11

cover kult

Institut za razvoj mladih KULT (u daljnjem tekstu Institut) raspisuje Javni poziv za trenera/icu za facilitaciju četverodnevnog seminara u okviru inicijative #100DayChallenge.

Cilj Javnog poziva je odabir fizičkog lica za facilitaciju navedenog seminara za oblasti omladinskog aktivizma, volontiranja i javnog zagovaranja i lobiranja.

Zainteresirana fizička lica trebaju se prijaviti za isporuku svih usluga navedenih u Javnom pozivu. Na osnovi dostavljenih prijava Institut će odabrati najboljeg podnosioca/teljicu prijave u skladu s dolje navedenim kriterijima.

ŠTA JE #100DayChallenge?

#100DayChallenge je inicijativa namijenjena timovima mladih ljudi uključenih u rad lokalnih omladinskih organizacija/udruženja koja se bave mladima u BiH, a koji ne žele biti pasivni posmatrači problema u svojim lokalnim zajednicama, već su spremni ponuditi konkretna rješenja s ciljem stvaranja boljih uslova za mlade u BiH. Inicijativa se provodi od septembra 2020. godine do marta 2021. godine.

Poziv se odnosi na sljedeće usluge:

  • pripremiti i realizirati seminar u skladu s postojećim kurikulumom i didaktičkim materijalima, a za oblasti omladinskog aktivizma, volontiranja, te javnog zagovaranja i lobiranja u trajanju od 4 trenerska dana;
  • učestvovati na konsultativnom sastanku u vezi s principima rada Instituta.

 

Kriteriji za prijavu

1) Podnosilac/teljica prijave ima značajno znanje i iskustvo u oblastima za koje se prijavljuje.

2) Podnosilac/teljica prijave ima iskustvo u neformalnom obrazovanju i facilitiranju obuka za oblasti za koje se prijavljuje ili sličnih obuka za do 25 polaznika/ca. 

4) Dostavljena je sva tražena dokumentacija.

5) Podnosilac/teljica prijave je fizičko lice kojemu je BHS maternji jezik.

 

Dokumentacija

Prijava se sastoji od sljedeće dokumentacije:

1) Curriculum vitae (CV) s posebnim naglaskom na iskustvo u odabranoj oblasti;

2) Tabelarni prikaz iskustava vezanih za oblasti za koje se prijavljuje s naznačenim iskustvom u održavanju obuka i radu sa grupama do 25 polaznika/ca;

3) Finansijsku ponudu za isporuku navedenih usluga čiji je sastavni dio koncept radionice.

Podnosilac/teljica prijave može dostaviti i dodatnu dokumentaciju za koju smatra da može biti značajna prilikom bodovanja svih pristiglih prijava.

 

Rok za prijavu:  

Poziv ostaje otvoren do ponedjeljka, 21. septembra 2020. g., do 16.00 sati.

Svi podnosioci prijava će putem emaila do 28. septembra 2020. g. biti obaviješteni o ishodu javnog poziva.

 

Prijave dostaviti:

- putem online obrasca koji se nalazi na linku  http://mladi.org/myURL/100daychallengetrener

Dodatne informacije možete dobiti i putem telefona 033 778 763 ili na email Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli.

Search