Polaznici/e obuke su u periodu od 20-21. februara 2010.g. sudjlovali na radionicu Politika prema mladima i omladinski rad. Upoznali su se sa osnovnim elementima politike prema mladima, naučili kako se piše Strategina prema mladima i kako se kreiraju programi za mlade.

.

Zagovaranje je proces djelovanja koji koristi instrumente demokracije za otvaranje novih prostora, novih politika i zakona. To je i akcija usmjerena promjeni politika, pozicija ili programa unutar bilo kojeg tipa institucije - od neprofitnih organizacija, ministarstava do međunarodnih organizacija. Polaznici/e obuke upoznavali su se sa elementima, procesom i principima zagovaranja. .

Komunikacija i odnosi sa javnošću su teme veoma bitne za budući rad omladinskih lidera/ki. Upravo iz tog razloga je to i bila tema trećeg modula obuke. Poloaznici/ce su učili kako se piše dipis medijima, kako se piše saopštenje za javnost i kako uspostaviti dobru saradnju sa medijima.

.

Javno zagovaranje ima za cilj da promijeni društvo i pozicije moći, da promijeni mentalitet, odnosno, način razmišljanja. Zagovaranje je oruđe kojim utječemo na ljude, mijenjamo njihov pogled na određene situacije i stvaramo međusobno razumijevanje. Ono, također, ostavlja mogućnosti za alternative i seže mnogo dalje od skučenih interesa pojedinaca ili grupa.

Javno zagovaranje je tema sljedećeg modula obuke i održat će se 12-13. decembra.

.

Omladinski lideri/ke imali su danas prijem kod dogradonačelnika Sarajeva gosp. Miroslava Živanovića, koji je, dok još nije bio izabran na tu poziciju, bio uključen u obuku UMiD kao predavač četvrte radionice na temu Ljudska prava. Mladi lideri/ke svome su nekadašnjem predavaču čestitali na izboru na visoku funkciju i predstavli mu aktivnosti koje su od njihovog posljednjeg susreta provodili. Mladi KULTOVCI zahvalili su gosp. Živanoviću na toplom prijemu i obećanoj podršci njihovim daljnjim aktivnostima.

.

Search