Nakon objavljenog javnog poziva za sudjelovanje u obuci UMiD (Uči, misli i djeluj!) generacija 9, koji je bio otvoren od 6. do 22. aprila, sa zadovoljstvom možemo reći da su pristigle prijave iz čitave BiH (iz 49 općina/opština). Preko 330 mladih u 114 grupa iskazalo je interes za sudjelovanje u obuci.

UMiD predstavlja certificirani program obuke omladinskih lidera/ki. Polaznici/e UMiD-a postaju građanima/kama koji svojom voljom preduzimaju inicijative, te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. Osim toga razvija se njihov osjećaj za rad u timu, solidarnost, kreativnost i sposobnost komuniciranja. Kroz ranije generacije UMiD je završilo preko 200 mladih iz BiH i regije.

Zahvaljujemo se svim mladima na iskazanom interesu sa željom da će nastaviti graditi svoju uspješnu budućnost koristeći se prednostima koje pruža neformalno obrazovanje.

Spisak grupa odabranih za obuku objavit ćemo na web stranici www.mladi.org do 30. aprila.

 

.

Institut za razvoj mladih KULT raspisao je javni poziv za polaznike/ce obuke za omladinske lidere/ke UMiD (Uči, misli i djeluj!) generacija 9.

Na konferenciji Rad sa mladima – izazovi novog doba, održanoj 27 – 29. Marta u Ilidži, 54 službenika/ce za mlade iz općina iz cijele BiH upoznali su se sa aktivnostima i projektaPriznavanje UMiD-a kao obuke za aktivno sudjelovanje mladih. 

Službenici/e su informirani i o planiranoj zagovaračkoj kampanji prema nadležnim institucijama s ciljem priznavanja i sistematiziranja neformalnog obrazovanja kao oblika aktivnog sudjelovanja mladih u društvu. Također predstavljen je i UMiD Alumni koji će okupiti sve dosadašnje polaznike/ce UMiD-a, koji predstavljaju „izvor pametnih ideja“ i pokretačku snagu bh. društva.

Prijave za obuku UMiD Generacija 9 počinju 6. aprila, kada će javni poziv i prijavni obrazac za polaznike/ce obuke biti dostupan na stranici 9.mladi.org.

Polaznici/e obuke su u periodu od 20-21. februara 2010.g. sudjlovali na radionicu Politika prema mladima i omladinski rad. Upoznali su se sa osnovnim elementima politike prema mladima, naučili kako se piše Strategina prema mladima i kako se kreiraju programi za mlade.

.

Zagovaranje je proces djelovanja koji koristi instrumente demokracije za otvaranje novih prostora, novih politika i zakona. To je i akcija usmjerena promjeni politika, pozicija ili programa unutar bilo kojeg tipa institucije - od neprofitnih organizacija, ministarstava do međunarodnih organizacija. Polaznici/e obuke upoznavali su se sa elementima, procesom i principima zagovaranja. .

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search