Cjeloživotno učenje poznaje tri oblika obrazovanja i učenja, koja se međusobno nadopunjavaju, a to su: formalno i neformalno obrazovanje, te informalno učenje. Živimo u društvu u kome se neformalno obrazovanje još uvijek dovoljno ne cijeni i ne priznaje, iako nam ono omogućava da postanemo dijelom društva koje je spremno zalagati se za lični i društveni napredak. Kako bi se ukazalo na bitnost cjeloživotnog obrazovanja UNESCO je 1999. g. pokrenuo inicijativu Sedmica cjeloživotnog učenjakoja se svake godine organizira u periodu 24-30. septembra u brojnim zemljama.

Omladinski lideri/ce mreže UMiD Alumni su u sklopu internog poziva koji je raspisao Institut za razvoj mladih KULT realizirali regionalnu građansku inicijativu. Projektni tim je 19. oktobra 2013. g. posjetio omladinske lidere iz Zenice i regionalnu građansku inicijativu nazvanu OFF/ON aktivizam. Organiziranjem treninga za mlade o temi Društveni mediji i aktivizam mladih, koji su vodili gospodin Darko Brkan i gospodin Mirnes Zukić, uspjeli su okupiti mlade iz tri lokalne zajednice Visokog, Žepča i Zenice.

Predstavnici Instituta posjetili su centralu Pro Credit Bank d. d. Sarajevo. Tokom posjete razgovaralo se o mogućnostima potencijalne saradnje u budućem period. U okviru inicijative Priznavanje obuke UMiD kao obuke za aktivno sudjelovanje mladih planirano je uvezivanje mladih s potencijalima koje nudi privredni sektor u BiH, tako da saradnja s društveno odgovornom kompanijom kakva je Pro Credit Banka niti ne čudi. Ova banka u protekle dvije godine aktivno radi na implementaciji programa Mladi Bankari, koji omogućava mladima da steknu vještine neophodne prvenstveno za rad u banci. Osim sticanja vještina, mladima se nudi i mogućnost dobijanja posla, što je dodatna pogodnost ovog programa. Istovjetan program provodi se i u drugim zemljama u kojima grupacija ima svoje banke, te on predstavlja način do dolaska novih uposlenika/ca, umjesto standardnog objavljivanja konkursnih procedura.

U današnje vrijeme kada nam se često nude različiti proizvodi teško je izabrati najbolje. Stoga je Institut za razvoj mladih KULT prepoznao važnost sajma bosanskohercegovačkih proizvoda, koji je organiziran od strane udruženja Kupujmo i koristimo domaće. Tokom sajma Institut je predstavio svoj dosadašnji rad i obuku Uči, misli i djeluj! – UMiD svim zainteresiranim posjetiocima. Pored navedenog predstavljen je i Volonterski dnevnik tj. knjižica koja predstavlja sve aktivnosti pojedinca koje je potrebno obaviti kako bi dobio certifikat o posjedovanju znanja i vještina o omladinskom radu i obavljanju volonterskog angažmana. Dnevnik je posebno zanimljiv mladima koji su uvidjeli mogućnost unošenja podataka i komentara o različitim aktivnostima kojima se bave. 

Ukoliko se pitate kako prepoznati domaći proizvod jednostavno je. Svi bosanskohercegovački proizvodi imaju bar kod 387. Kupovinom domaćih proizvoda jačamo našu ekonomiju i na taj način postajemo ekonomski stabilnija zemlja. Mi smo izabrali najbolje. Kupujmo i koristimo domaće!

28. augusta predstavnik Njemačke ambasade u BiH, Jens Wagner, posjetio je Institutov Centralni ured Sarajevo. Tokom sastanka s gosp. Wagnerom predstavljene su aktivnosti koje Institut implementira, a koji se tiču položaja mladih u BiH. Predstavljena je obuka UMiD, kao obuka koja doprinosi aktivnom uključivanju mladih u društvene tokove i procese donošenja odluka. Podrška koju Institut daje mladima predstavljena je i kroz časopis o radu s mladima IUVENTA, u čijoj redakciji se nalaze upravo mlade osobe, do čijeg mišljenja nam je itekako stalo. Kako mladi mogu i žele da kroje politički život u BiH prezentirano je u okviru inicijative Mladi odlučuju o demokraciji, pred kojom je u narednoj, izbornoj godini zasigurno mnogo posla.

Search