Općinsko vijeće Općine Novo Sarajevo usvojilo je Strategiju prema mladima 2022-2027. Šta to znači za mlade? Novi programi i prilike koje će Općina u narednim godinama provoditi, zasigurno će osigurati bolje uslove u oblastima zapošljavanja, obrazovanja, zdravstvene i socijalne sigurnosti, kulture i sporta. Posebno je važno naglasiti da su predviđene aktivnosti koje će mladima osigurati učešće u procesima odlučivanja i podrške omladinskim organizacijama kao i Vijeću mladih Općine Novo Sarajevo.

20220728 204113

Jedna od značajnijih mjera je kreiranje budžeta za mlade, a koji će biti prvi budžet ove vrste u Federaciji BiH, usklađen sa Zakonom o mladima i potrebama mladih u zajednici.

Općina Novo Sarajevo radit će tako da mladi budu informirani i da ostvaruju ekonomsku i socijalnu sigurnost koristeći pune kapacitete programa za zapošljavanje i samozapošljavanje. Ovo uključuje i kreiranje Centra za promociju i podršku razvoju biznisa i prostora kojeg će moći kreirati mladi preduzetnici (hub).

Kreiranjem Centra za promociju i podršku razvoju biznisa, početnici u biznisu će sve potrebne informacije dobiti na jednom mjestu. Među ostalim, u Centru će mladima biti omogućeno da koriste prostor coworkinghuba, ali i subvencije za pokretanje biznisa. 

Za namjene praćenja provedbe Strategije, Općina će imenovati radno tijelo koje će na godišnjem nivou izvještavati o provedbi predviđenih mjera i aktivnosti, a javnost će biti informirana putem društvenih mreža, službenih komunikacijskih kanala Općine. 

U petak, 13. decembra 2013. g. u 13 sati, u zgradi Vlade Federacije BiH održala se Promocija Analize stanja i potreba mladih u Federaciji BiH 2013. Analiza stanja i potreba mladih u FBiH je prvi urađen opsežan dokument koji sažima istraživanje o mladima na prostoru FBiH, te analizira njihov položaj kroz nekoliko najznačajnijih oblasti za mlade.

Ova analiza pripremljena je u uskoj saradnji između vladinog i nevladinog sektora, tačnije Federalnog ministarstva kulture i sporta i Instituta za razvoj mladih KULT. Istraživanje je utemeljeno na zakonskim obavezama proizišlim iz Zakona o mladima FBiH i urađeno je s namjerom da bude polazna osnova za izradu strategije prema mladima FBiH.

Prilikom istraživanja vođeno je računa da se dobiju podaci koji se jednostavno mogu klasificirati po ključnim oblastima za populaciju mladih: obrazovanje, zapošljavanje, zdravstvena zaštita, socijalna politika, informiranje, učešće u društvenom životu i dr. Definirani problemi i potrebe trebali bi biti polazna osnova institucijama koje u svom djelokrugu imaju neku od spomenutih oblasti za kreiranje preciznih programa za mlade, s konkretnim mjerama za njihovo učinkovito rješavanje. Prezentaciju rezultata ovog istraživanja možete pogledati OVDJE

Promociji analize prisustvovavali su predstavnici vladinog i nevladinog sektora, kao i općinska i kantonalna vijeća mladih iz FBiH, koja su zakonski predstavnici/e mladih. 

Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta tokom 2013. godine radio na istraživanju stanja i potreba mladih u FBiH. U decembru 2013. godine objavljena je publikacija pod naslovom „Na putu ka politici prema mladima FBiH“ na bosanskom jeziku, a prije nekoliko dana publikacija je objavljena i na engleskom jeziku, a možete je pronaći OVDJE.

Podaci iz Analize su svojevrsni alarm, kako za vlasti na svim nivoima u Federaciji, tako i za mlade. Naime, analiza pokazuje poražavajuće podatke o stanju mladih u FBiH. Podatak koji govori da je 67% mladih nezaposleno je dovoljan pokazatelj u kakvom se stanju nalaze mladi ljudi. Veliki problem predstavlja i neusklađenost obrazovanja s potrebama tržišta rada čime se stvaraju kadrovi koji nisu konkurentni na tržištu rada. Ova situacija ostavlja mnogo prostora neformalnom obrazovanju kojim bi se popunile praznine nastale tokom formalnog obrazovanja. Međutim, problem koji se javlja je nepriznavanje neformalnog obrazovanja u potpunosti od strane poslodavaca, institucija i sl.

Treba istaći da vlada pogrešno mišljenje o pasivnosti mladih kada se govori o izlasku na izbore. Mladi čine 21,4% biračkog tijela, a na prošlim lokalnim izborima održanim u oktobru 2012.  glasalo je 54,6% mladih, što je približno općoj stopi izlaznosti na izbore koja iznosi 56,6%.

Također, treba istaći da vlada pogrešno mišljenje o tzv. „vječnim studentima“. Naime prosječna dob studenata u FBiH je 20,6 godina što ne odstupa značajno od prosjeka zemalja članica EU.

Analiza je pokazatelj da je potreban angažman svih aktera društva kako bi se poboljšao položaj mladih u FBiH.

U organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT tokom vikenda 22 – 23. 6. 2013. g., u Ilidži, održane su četiri fokusne grupe čiji rezultati će biti iskorišteni pri kreiranju kantonalne i federalne politike prema mladima. Mladi učesnici/e iz Federacije BiH razgovarali su o temama značajnim za mlade: obrazovanju, zapošljavanju, mobilnosti, zdravstvu, slobodnom vremenu, socijalnoj politici i slično. Njihovi stavovi o ovim temama bit će od velikog značaja prilikom kreiranja strategije prema mladima Federacije BiH i strategije prema mladima Kantona Sarajevo.

Učesnici/e su bili različitih profila: učenici/ce, studenti/ce, nezaposleni i zaposleni mladi ljudi, kao i mladi različitih bračnih statusa te društveno angažirani i neangažirani mladi. Upravo kroz ovu različitost mladih ljudi, dolazimo do realne slike ove populacije u Federaciji BiH.

Fokusne grupe su održane u okviru inicijative Podrška mladima u Federaciji BiH koju Institut realizira uz podršku Federalnog ministarstva kulture i sporta.

Search