Institut za razvoj mladih KULT tokom vikenda promovisao je rad Mreže BRANA, čija je članica.

Građani su prilikom posjete info štandu, koji je bio postavljen u jednom od trgovačkih centara na Ilidži, mogli saznati kako doći do izvještaja rezultata o sanaciji poplavljenih područja u maju 2014. godine. Promovisana je i besplatna linija 080050506, putem koje mogu prijaviti zloupotrebu raspodjele sredstava, te podijeliti pozitivne i uspješne priče iz svojih lokalnih zajednica koje se tiču obnove poplavljenih područja.

Institut za razvoj mladih KULT jedna je od članica Mreže „BRANA“, koja prati i analizira proces obnove štete u ukupno 78 lokalnih zajednica pogođenih poplavama. Mreža kontinuirano prikuplja podatke o sredstvima namijenjenim obnovi, njihovom utrošku i o tome redovno informira javnost putem web stranice www.brana.ba .

slika 3 copy

Predstavnici 23 organizacije civilnog društva koje čine Mrežu 'BRANA' održali su četvrti radni sastanak kako bi razgovarali o dosadašnjim iskustvima u radu. Govorilo se, na prvom mjestu, o  rezultatima koji će uskoro biti objedinjeni u prvi izvještaj o provjeri utroška donacija namijenjenih oporavku od poplava. Osim ovoga, održano je i predavanje o tehnikama i pristupu monitoringu koji nevladine organizacije provode u svojim lokalnim zajednicama. Pored toga, nastavlja se i javna kampanja Mreže 'BRANA' usmjerena na obavještavanje javnosti o važnosti učešća u procesu utvrđivanja utroška donacija, i to daljom podjelom promotivnih materijala u više od 70 općina u BiH koje su bile poplavljene. Održano je i predavanje o tehnikama i pristupu monitoringu koji nevladine organizacije provode u svojim lokalnim zajednicama. 

br.jpg

Mreža 'BRANA' predstavila je prvi Izvještaj o realizaciji sredstava za sanaciju posljedica poplava u BiH iz 2014.godine. Javnost je obavještena o rezultatima rada 23 organizacije civilnog društva, čiji su predstavnici radili na utvrđivanju utroška sredstava za obnovu nakon poplava do kojih se došlo terenskim provjerama, te u saradnji sa vlastima u BiH i donatorskom zajednicom.

Predstavnici Mreže 'BRANA' uspjeli su prikupiti podatke i analizirati više od 380 miliona KM sredstava utrošenih za obnovu, što je bitan korak ka punoj transparentnosti proces njihovog utroška.

Institut za razvoj mladih KULT je kao članica Mreže „Brana“ svojim radom djelovao na području sedam općina: Ilidža, Istočna Ilidža, Breza, Vogošća, Visoko, Kakanj i Vareš, te smo doprinijeli transparentnosti raspodjele sredstava, kako od stranih tako i od domaćim donatora.   

Poplave koje su 2014. godine pogodile Bosnu i Hercegovini uzrokovale su štete i gubitke u ukupnom iznosu od 3.972.892.075,55 KM što predstavlja 15% ukupnog BDP-a naše zemlje.

Iz dosadašnjeg istraživanja, može se zaključiti da transparentnost institucija vlasti, ukupno posmatrano, a vezano za proces obnove od poplava, nije na zadovoljavajućem nivou. Za tek 54% od ukupno realizovanih sredstava preko institucija vlasti, znamo tačno gdje i na koji način su utrošeni.

1_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy_copy.jpg

Institut za razvoj mladih KULT, kao članica Mreže “BRANA”, u saradnji sa Općinom Kakanj, u sali Općine Kakanj organiziralo je javnu raspravu o temi „Sanacija i obnova poplavljenog područja na teritoriji općine Kakanj.

12414413_10153374498683471_1978174257_o.jpg

Cilj javne rasprave bio je poboljšanje dijaloga između lokalne vlasti i građana u vezi sa procesom obnove, a sve u svrhu transparentnosti pri procesu obnove nakon katastrofalnih poplava koje su zadesile našu zemlju. 
Javnoj raspravi prisustvovali su Hrusto Nurudin, pomoćnik načelnika civilne zaštite, Sakib Kozlo, predsjednik mjesne zajednice Pope, te predstavnice zavoda za izgradnju Mubera Omeragić i Mirha Kulović. Posjetitelji javne diskusije bili su mještani mjesnih zajednica i građani koji su bili pogođeni prošlogodišnjim poplavama.

Nurudin Hrusto, pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu, je u svom izlaganju govorio o procijeni štete cijele općine koja iznosi preko 28 miliona KM, što je  ukupan procijenjeni iznos šteta nastalih uslijed obilnih padavina u maju 2014. godine.

Predstavnice Zavoda za izgradnju i urbanizam, općine Kakanj, Mirha Kulović i Mubera Omeragić, pojasnile su šta je do sada realizirano na području mjesnih zajednica Pope i Zgošće, obzirom da je najviše građana bilo baš iz tih mjesnih zajednica. Na području mjesne zajednice Pope bila je uništena infrastruktura kanalizacione mreže gdje je bilo ugroženo oko 1000 mještana. Kanalizaciona mreža, istaknuto je, rekonstruisana je, međutim samo djelimično. Pojašnjeno je da mještani tog naselja nisu dozvolili da se cijevi postave kroz njihova dvorišta. U mjesnoj zajednici Zgošća je, nakon poplava, izgrađen most ukupne vrijednosti oko 70.000 KM. Potreba za izgradnjom se pojavila nakon što je stari most stradao uslijed djelovanja vodenih bujica u maju 2014 godine. Most je omogućio komunikaciju sa puta Kakanj-Tršće prema dijelu naselja Zgošća na desnoj obali rijeke. Izgradnju mosta finansirali su UNDP i Općina Kakanj.

Kada su u pitanju planovi za budućnost, istaknuto je da je prioritet uređenje korita potoka koji prolazi kroz naselje Pope i koji, i pri manjim padavinama, ugrožava obližnje kuće.

Zaključci Javne diskusije su:

- rekonstrukcija industrijskog puta koji prolazi kroz naselje Pope koji je velikim dijelom oštećen nakon poplava 2014. g. obzirom da postoji nalog za izvršenje radova još iz ranijih godina;

- uspostaviti bolji sistem informisanja građana općine Kakanj o procesima sanacije te na koji način i gdje mogu aplicirati za donacije;

- dovršiti rekonstrukciju kanalizacione mreže u mjesnoj zajednici Pope

- apelovati na stanovništvo da dozvole izvođačima radova korištenje njihovih parcela, ukoliko stručnjaci procijene da ne ugrožava njihovu imovinu koja se nalazi na tom području;

-  djelovati preventivno u svim mjesnim zajednicama kako nam se ne bi ponovila dešavanja iz 2014. g., i to ne samo Javnih ustanova već i samih građana općine Kakanj.

- omogućiti sastanak svaka tri mjeseca na kojima će se sastajati predsjednici mjesnih zajednica i načelnik Općine Kakanj, gdje bi razgovarali o gorućim problemima u svim mjesnim zajednicama te pronalazak mogućih rješenja i savjeta. 

12436666_10153374498618471_450277611_o.jpg

 

 

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search