Odjel za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta i Vijeće/Savjet mladih Brčko distrikta uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT održali su sastanak Radne grupe za izradu Nacrta strategije za mlade Brčko distrikta BiH kako bi razmatrali predložene strateške ciljeve. Predloženi ciljevi i mjere su nastali kroz višemjesečni rad Radne grupe i Dijalog mladih i vlasti.

Briga o mladima od općeg je interesa za Brčko distrikt BiH, a ostvaruje se, između ostalog, donošenjem i provedbom strategije za mlade, dokumenta koji uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja, ciljeve kao i mjere za realizaciju navedenih ciljeva. Donošenje strateškog dokumenta za mlade obaveza je Brčko distrikta BiH u skladu sa Zakonom o mladima Brčko distrikta BiH.

Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo – u susret Strategiji prema mladima održan je u ponedjeljak 31. januara 2022. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Organizatori događaja bili su Općina Novo Sarajevo i Vijeće mladih Novo Sarajevo. Pored predstavnika mladih i članova nevladinih organizacija sa područja Općine Novo Sarajevo, u Dijalogu su učestvovali i predstavnici institucija vlasti i donosioca odluka sa područja Općine.

Općina Ključ i Vijeće mladih Općine Ključ uz stručnu podršku Instituta za razvoj mladih KULT rade na izradi drugog strateškog dokumenta za mlade u ovoj Općini. Prva Strategija prema mladima u Ključu je kreirana 2012. godine i istekla je 2017.

„Općina Ključ je uvijek imala aktivan omladinski sektor i upravo zahvaljujući tome smo uspješno kreirali prvi strateški dokument. Danas to radimo uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i vjerujemo da ćemo u narednom periodu zahvaljujući Strategiji biti u prilici kreirati programe i aktivnosti po mjeri mladih“, izjavila je predsjednica koordinacionog tijela Azra Kujundžić.

Svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan kada se skreće pažnja na borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Provedena istraživanja o prisutnosti nasilja nad ženama govore da je u našoj državi svaka druga žena nakon navršene 15-te godine života doživjela neki od oblika nasilja. Ipak, više od 80% žena ne prijavljuje nasilje policiji. 

Negativna statistika nas tjera da se aktivno uključimo u borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama kroz prevenciju i prijavu nasilja, edukaciju i osvještavanje o ovom negativnom trendu u našem društvu.

Danas je potrebnije nego ikada ranije raditi na sprječavanju nasilja obzirom da statistike nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava i vode SOS telefon za prijavu nasilja ukazuju da je došlo do naglog povećanja nasilja u porodici kao i broja zahtjeva za prijem u sigurne kuće u periodu pandemije virusa COVID-19.

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Vijećem mladih Novo Sarajevo organizuje prvi Dijalog mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima na području Općine Novog Sarajeva. Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo se realizuje u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Instituta za razvoj mladih KULT.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search