Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo – u susret Strategiji prema mladima održan je u ponedjeljak 31. januara 2022. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Organizatori događaja bili su Općina Novo Sarajevo i Vijeće mladih Novo Sarajevo. Pored predstavnika mladih i članova nevladinih organizacija sa područja Općine Novo Sarajevo, u Dijalogu su učestvovali i predstavnici institucija vlasti i donosioca odluka sa područja Općine.

Općina Ključ i Vijeće mladih Općine Ključ uz stručnu podršku Instituta za razvoj mladih KULT rade na izradi drugog strateškog dokumenta za mlade u ovoj Općini. Prva Strategija prema mladima u Ključu je kreirana 2012. godine i istekla je 2017.

„Općina Ključ je uvijek imala aktivan omladinski sektor i upravo zahvaljujući tome smo uspješno kreirali prvi strateški dokument. Danas to radimo uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT i vjerujemo da ćemo u narednom periodu zahvaljujući Strategiji biti u prilici kreirati programe i aktivnosti po mjeri mladih“, izjavila je predsjednica koordinacionog tijela Azra Kujundžić.

Svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan kada se skreće pažnja na borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Provedena istraživanja o prisutnosti nasilja nad ženama govore da je u našoj državi svaka druga žena nakon navršene 15-te godine života doživjela neki od oblika nasilja. Ipak, više od 80% žena ne prijavljuje nasilje policiji. 

Negativna statistika nas tjera da se aktivno uključimo u borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama kroz prevenciju i prijavu nasilja, edukaciju i osvještavanje o ovom negativnom trendu u našem društvu.

Danas je potrebnije nego ikada ranije raditi na sprječavanju nasilja obzirom da statistike nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava i vode SOS telefon za prijavu nasilja ukazuju da je došlo do naglog povećanja nasilja u porodici kao i broja zahtjeva za prijem u sigurne kuće u periodu pandemije virusa COVID-19.

Općina Novo Sarajevo u saradnji sa Vijećem mladih Novo Sarajevo organizuje prvi Dijalog mladih i vlasti – u susret Strategiji prema mladima na području Općine Novog Sarajeva. Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo se realizuje u saradnji i uz podršku MAKERS projekta, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH i Instituta za razvoj mladih KULT.

Svaka druga žena starija od 15 godina u Bosni i Hercegovini doživjela je nekih oblik nasilja, pokazalo je istraživanje Agencije za ravnopravnost spolova u Bosni i Hercegovini i OSCE-a. U prvih sedam mjeseci 2020. godine, broj prijema u sigurne kuće porastao je za 50%, a broj poziva na SOS linije za 47%.

Ovi podaci jasno pokazuju da je borba protiv nasilja nad ženama i djevojčicama daleko od gotove, te da cjelokupno društvo, bez izuzetaka, mora dati svoj doprinos u borbi. Veliki broj slučajeva nasilja ostane nezabilježen – djevojčice i žene iz različitih kulturoloških razloga, straha, ekonomske ovisnosti i stigme ne prijavljuju nasilje.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search