Mladi spremni da mijenjaju svoje lokalne zajednice

UMiD17.Modul3Naslovna

Samo dva mjeseca od početka obuke, polaznici Uči, Misli i Djeluj! UMiD generacije 17 počeli su da analiziraju svoje zajednice i rade na prepoznavanju problema na koje bi željeli utjecati kako bi doprinijeli poboljšanju položaja mladih.

Tokom trodnevnog modula ovi mladi ljudi vrijedno su radili na svojim idejama koje će uskoro postati lokalne građanske inicijative, a samo provođenje inicijativa će polaznicima omogućiti da u praksi upravljaju projektnim ciklusom.

Svoje utiske podijelio je Zaim Mehić iz Mostara koji ove godine pohađa UMiD obuku.

„Kao i svaki do sada, ovaj modul premašio je sva očekivanja koja sam na početku imao. UMiD me nastavlja oduševljavati i donositi mi znanje koje nisam imao priliku naučiti ranije. Pisanje projekata i upravljanje projektnim ciklusom je vještina koju sam počeo brusiti na ovom modulu, a koja će mi mnogo pomoći u inicijativama i projektima koje planiram u budućnosti“, rekao je Zaim.

UMiD17 Modul III Zaim Mehić 1

Pored projekata i inicijativa koje planira u budućnosti, ovaj mladi čovjek ni sada ne propušta prilike da uči, misli i djeluje. Zaim je predsjednik Vijeća mladih Grada Mostara, a njegovu motiviranost i proaktivnost u zajednici pokazuje i to što je, inspiriran Institutovom inicijativom obilježavanja Narandžastog dana – dana borbe protiv nasilja nad ženama i djevojčicama, samoinicijativno organizirao premijeru filma Bez Glasa u rodnom Mostaru.

„Ideja za projekciju filma Bez Glasa koji tematizira nasilje nad ženama i djevojčicama pojavila se na jednom od ranijih modula UMiD-a kada smo prisustvovali projekciji i panel diskusiji koju je Institut za razvoj mladih KULT organizirao na Ilidži. Brzo sam ušao u komunikaciju sa kolegicom Adnom koja je aktivna u Udruženju Dignitet i odlučili smo da pokušamo projekciju i glumačku ekipu dovesti u Mostar.“

Podršku pri organiziranju projekcije filma Zaimu i Adni pružilo je Vijeće mladih Grada Mostara, Udruženje Dignitet, Kulturni centar Kralj Fahd i NVO Divita Miracles, a projekcija je okupila preko 70 Mostaraca i Mostarki.

Dodatnu dozu inspiracije mladi su dobili na Kafi sa... koja je ugostila Jasmina Bešića, generalnog direktora Instituta za razvoj mladih KULT. Jasmin je sa mladima dijelio svoja razmišljanja i iskustva, a poseban utisak na mlade ostavila je priča o tome kako je tekao razvojni put KULT-a, od grupe studenata entuzijasta okupljenih u parku na Ilidži do jedne od najistaknutijih organizacija u BiH koja se bavi pitanjima i položajem mladih.

Kafa sa Jasmin Bešić 1 1

Nakon završetka modula UMiD-ovci će nastaviti vrijedno raditi na finaliziranju ideja i planova za lokalne građanske inicijative usmjerene na poboljšanje stanja u lokalnim zajednicama i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti moći se uključiti i drugi građani pojedinačno ili zajednički, a sve sa ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanje problema. Mentorsku i finansijsku podršku u provedbi lokalnih građanskih inicijativa polaznicima će pružiti Insititut za razvoj mladih KULT.

Strategija prema mladima Ključ

Strategija prema mladima Kljuc

Institut za razvoj mladih KULT je u okviru procesa izrade strategije prema mladima Općine Ključ predstavio Analizu o položaju i potrebama mladih. Predstavnici Općine Ključ, Vijeća mladih Općine Ključ, vijećnici i vijećnice Općinskog vijeća te predstavnici nevladinog sektora su imali priliku čuti stavove i mišljenja mladih kao i najznačajnije probleme sa kojim se mladi u Ključu susreću. Zanimljiv podatak je da mladi u Ključu misle da je pokretanje vlastitog biznisa najbolja opcija za zaposlenje. Ovaj podatak je posebno zanimljiv obzirom da je Ključ zajednica u kojoj je visok postotak nezaposlenih mladih, ali i onih koji odlaze u potrazi za poslom. 

Prikupljanje podataka je provedeno tokom mjeseca novembra 2021. godine, korištenjem standardiziranog upitnika koji Institut za razvoj mladih KULT koristi za istraživanja položaja i potreba mladih na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini. Anketirano je ukupno 360 mladih u dobi između 15 i 30 godina koji su birani metodom slučajnog uzorka. U prikupljanju podataka za potrebe istraživanja značajan doprinos je dalo i Vijeće mladih Općine Ključ koje je aktivno uključeno u izradu Strategije prema mladima Općine Ključ.

Općina Ključ je pokrenula izradu strateškog dokumenta za mlade kako bi doprinijela efikasnijem upravljanju politika prema mladima. Strategija prema mladima je dokument institucija vlasti sa programskim pristupom prema mladima što uključuje definirane probleme i potrebe mladih, strateške pravce djelovanja te ciljeve i mjere za realizaciju strategije. Strategija prema mladima Općine Ključ će sadržavati oblasti od interesa za mlade kao što su zapošljavanje i samozapošljavanje mladih, zdravstvena zaštita mladih, socijalna briga prema mladima, kultura i sport, aktivizam te sigurnosti mladih. Poseban osvrt u strateškom dokumentu bit će posvećen rodnoj ravnopravnosti.

Nasilje nad ženama i djevojčicama grubi je oblik kršenja osnovnih ljudskih prava i rasprostranjen je društveni problem u svim državama svijeta, a Bosna i Hercegovina nije izuzetak. Naša država bila je šesta država koja je ratificirala Konvenciju Vijeća Evrope o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici, još poznatiju kao Istanbulska konvencija, u cilju borbe i sprječavanja svakog oblika rodno zasnovanog nasilja.

Konvencija definira nasilje nad ženama kao kršenje ljudskih prava i oblik diskriminacije nad ženama, a predstavlja sva djela rodno zasnovanog nasilja koja dovode ili mogu dovesti do fizičke, seksualne, psihičke, odnosno finansijske povrede ili patnje za žene, obuhvatajući i prijetnje takvim djelima, prinudu ili proizvoljno lišavanje slobode, bilo u javnosti ili u privatnom životu.

Orange day naslovnica izvjestaja

Da je nasilja, kao društveno opasna pojava, prisutno i među mlađim generacijama, pokazali su preliminarni rezultati Istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT. Malo više od 70% mladih tvrdi da nikada nisu bili žrtva bilo kakvog oblika nasilja, dok su mladi koji su bili žrtve nasilja najčešće žrtve vršnjačkog nasilja, nasilja na internetu/online nasilja i nasilja u porodici. Oko 13% mladih tvrdi da su bili žrtva vršnjačkog nasilja, 5,7% mladih žrtva je nasilja na internetu dok je oko 4% mladih žrtva nasilja u porodici. Procenti značajno rastu kada je riječ o poznavanju žrtve nekog od oblika nasilja. Iako 41,5% mladih tvrdi da niko koga oni poznaju nije žrtva nasilja, oko 30% mladih poznaju nekoga ko je bio žrtva vršnjačkog nasilja, dok žrtvu nasilja u porodici poznaje 25,5% mladih.

4. Adna Žujo Merhamet 3

U okviru drugog modula UMiD-a 17, polaznici i polaznice su, pored interaktivnog učenja o temama volontiranja i građanskog aktivizma, imali priliku da naučeno znanje odmah primjene u praksi i to donirajući najvrednije što čovjek ima - svoje vrijeme.

Polaznici su u petak seminarsku salu zamijenili centrima i ustanovama sa kojima Institut za razvoj mladih KULT ima uspostavljenu suradnju i redovno organizuje volonterske akcije. Na ovaj način, UMiD-ovci su volontirali u četiri ustanove uljepšavajući trenutke njihovim korisnicima, a istovremeno učeći važnu lekciju o volontiranju – da svako od nas može učiniti nešto danas kako bi svima u našoj zajednici bilo bolje sutra.

“Volontiranje u Domu za starije i nemoćne Vitalis za mene je nezaboravno iskustvo. Ljudi koje smo tamo upoznali puni su ljubavi, topline i odličnih savjeta. Bilo je fascinantno vidjeti koliko naše malo nekome znači i koliko može uljepšati nečiji cijeli dan. Sretna sam što sam imala priliku posjetiti divne ljude i provesti neko vrijeme s njima. Kako trenutno studiram i boravim u Ilidži, definitivno ću ponovno otići u dom Vitalis “ podijelila je svoje iskustvo Nejla Suša, polaznica iz Breze.

2. Marko Bašić u Centru za zdravo starenje Ilidža

Centar za zdravo starenje u Ilidži odazvao se i ovoj akciji, te svoja vrata otvorio za naše mlade. Marko Bašić, polaznik iz Novog Grada također je rekao kako mu je ova prilika bila vrlo značajna:

„Zahvalan sam što sam dobio priliku da volontiram u Centru za zdravo starenje u Ilidži, jer mnogo volim provoditi vrijeme sa starijim ljudima. U njima je satkana sva mudrost ovog svijeta i mogu nas mnogo čemu naučiti. Po prvi put sam se susreo sa tehnikom slikanja na aluminijskoj foliji u koju su me uvele korisnice centra. Tih par sati koliko smo proveli u centru nije bilo dovoljno da završim započetu sliku i ostale planirane aktivnosti, ali smo na rastanku dali obećanje jedni drugima da ćemo se ponovo sresti i nastaviti i naše međugeneracijsko druženje.“

Rezultati jedinog sveobuhvatnog istraživanja o položaju i potrebama mladih provedenog u posljednih 13 godina, a koje je proveo Institut pokazuju da je svaka treća mlada osoba u BiH uključena u volonterske aktivnosti i da mladi volontiranje vide kao efikasan alat za postizanje pozitivnih društvenih promjena. Za Hanu Džananović iz Sarajeva volontiranje u Domu za stare Sentivo bilo je prvo volontersko iskustvo:

„Ovo je meni bilo prvo iskustvo sa volontiranjem i radom sa starijim osobama, nisam znala kako će to sve uticati na mene, te kako ja da se ponašam u toj situaciji. Kada sam shvatila da smo mi tu da nekome uljepšamo dan, bila je prisutna neka doza pritiska, koji je na sreću,  nestao u prvih nekoliko trenutaka provedenih u domu. Teško jeste, razgovor sa nekim osobama je mnoge od nas doveo do suza, ali koliko god teško bilo, samo jedan osmijeh od strane korisnika centra obriše svu težinu. Drago mi je da sam iskusila šta to znači volontirati i koliko je lijepo osjećati se korisno i od pomoći,“ nije krila svoje oduševljenje Hana.

Kako je nedavni rast cijena doveo do povećanja broja korisnika u javnim kuhinjama širom Bosne i Hercegovine, Institut je organizirao jednu grupu volontera koji su podržali rad Humanitarne organizacije Merhamet sa kojom također imamo uspješnu suradnju. Mlada volonterka Adna Žujo iz Stoca, polaznica UMiD-a 17 iz Merhameta je, kako kaže, ponijela ogromnu količinu ljubavi i emocija:

„Izuzetno je teško opisati u par riječi iskustvo koje sam doživjela volontirajući u Merhametu. Ostavilo je poseban i neizbrisiv trag u meni kojeg ću se zasigurno uvijek rado prisjećati i nositi ga sa sobom. Harmonija i pozitivna energija su nas dočekali odmah po ulasku u njihove prostorije. Dio kolektiva koji sam imala priliku upoznati, ulažući ogromnu količinu ljubavi u obroke koje priprema, dokaz je da, ako čovjek radi ono što voli zapravo neće raditi niti jedan dan svog života! S druge strane, korisnici su me podsjetili na važnost iskrenog osmijeha i lijepe riječi, nesebično ih nudeći u zamjenu za njima pripremljen obrok. Odlaskom iz Merhameta, pored ogromne količine ljubavi i emocija, sa sobom sam ponijela i lekciju o važnosti planiranja, organizovanja i strukture kao neizostavan dio bilo koje vrste rada,“ zaključuje Adna.

3. Hana sa ostalim volonterima u Sentivu

Volontersku akciju Institut za razvoj mladih KULT organizirao je u okviru drugog modula Uči, Misli i Djeluj! UMiD obuke za omladinske lidere koju trenutno pohađa 25 motiviranih mladih ljudi iz 23 lokalne zajednice širom BiH.

Dijalog mladih i vlasti Općine Centar Sarajevo – u susret Strategiji prema mladima održan je u srijedu 23.2.2022. godine u Centru za kulturu i mlade.

Tokom Dijaloga učesnici su imali priliku za diskusiju o nekoliko oblasti, a koje su ujedno i dio procesa rada na izradi Strategije prema mladima Općine, te su od velike važnosti za mlade u ovoj lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima se raspravljalo bile su:

1. Aktivizam i učešće, slobodno vrijeme, mobilnost i informiranost mladih

2. Socijalna briga i sigurnost mladih

3. Rad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih

4. Sport i kultura mladih

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search