Krovna tijela za mlade kao zagovaračka platforma

Image 20220629
Za bolji položaj mladih u BiH potrebna je zajednička, koordinirana saradnja svih aktera koji imaju mogućnost direktno ili indirektno utjecati na donošenje odluka koje se tiču mladih, ali i svih onih koji imaju želju i volju doprinositi i usavršavati se u polju rada s mladima i za mlade.

Službenici za mlade koji se bave radom sa mladima u gradskim, opštinskim/općinskim i kantonalnim organima vlasti važan su mehanizam brige o mladima i imaju značajnu ulogu povezivanja mladih i omladinskih organizacija u zajednici s jedne i institucija vlasti s druge strane.

Osnaživanje i educiranje službenika za mlade u poljima javnog zagovaranja i lobiranja, rada s mladima i volontiranja dešavalo se tokom drugog modula Osnovne obuke koju Institut za razvoj mladih KULT organizira i provodi dugi niz godina.

IMG 4603 1

Teorijska podloga upotpunjena je i praktičnim vježbama, te su polaznici obuke imali priliku simulirati sastanke sa načelnicima, odnosno gradonačelnicima u cilju savladavanja zagovaračkih vještina i vještina lobiranja.

Pozitivne utiske polaznika obuke i posebno oduševljenje izazvala je i posjeta Obrazovno – razonodnom centru za mlade Spajalica na Ilidži čiji je Institut osnivač. Polaznici su imali priliku saznati više o načinu rada centra, saradnji s Općinom Ilidža i programima koji su dostupni mladima na Ilidži, ali i mladima iz cijele BiH koje Spajalica tokom godine spaja.

Na jednoj od sesija obuka je ugostila predstavnike sva tri krovna tijela za mlade u BiH.

Predstavnici Vijeće mladih Federacije Bosne i Hercegovine, Omladinskog savjeta Republike Srpske i Vijeća/Savjeta mladih Brčko distrikta BiH sa polaznicima obuke podijelili su lična i profesionalna iskustva učešća u procesu donošenja odluka i krovnim tijelima za mlade kao zagovaračkim platformama kroz koje se glas mladih može čuti glasnije. 

Ovogodišnju obuku službenika za mlade pohađa 19 motiviranih službenika koji se unutar institucija u kojima rade bore za bolji položaj mladih i primjenu mehanizama institucionalne brige o mladima koje važeći zakoni propisuju.

Program obuke sastoji se od 120 radnih sati, raspoređenih u pet obaveznih modula koji se održavaju u periodu od maja do decembra 2022. godine u različitim gradovima u Bosni i Hercegovini.

Osnovna obuka službenika za mlade provodi se uz podršku Ambasade Kraljevine Švedske u Bosni i Hercegovini i Federalnog ministarstva kulture i sporta.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search