Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo – u susret Strategiji prema mladima

Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo – u susret Strategiji prema mladima održan je u ponedjeljak 31. januara 2022. godine u Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo. Organizatori događaja bili su Općina Novo Sarajevo i Vijeće mladih Novo Sarajevo. Pored predstavnika mladih i članova nevladinih organizacija sa područja Općine Novo Sarajevo, u Dijalogu su učestvovali i predstavnici institucija vlasti i donosioca odluka sa područja Općine.

Tokom Dijaloga učesnici su imali priliku za diskusiju o nekoliko oblasti, a koje su ujedno i dio procesa rada na izradi Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo, te su od velike važnosti za mlade u ovoj lokalnoj zajednici. Oblasti o kojima se raspravljalo bile su:

1. Aktivizam i učešće, slobodno vrijeme, mobilnost i informiranost mladih

2. Socijalna briga i sigurnost mladih

3. Rad, zapošljavanje i samozapošljavanje mladih

4. Sport i kultura mladih

Učesnici Dijaloga su aktivno uzeli učešće u kreiranju i razradi inicijativa i politika koje će biti od koristi mladima. Dijalog je pružio priliku za unaprjeđenje pomenutih oblasti te omogućio omladinskim organizacijama i institucijama vlasti da zajedno sudjeluju u kreiranju nove Strategije prema mladima Općine Novo Sarajevo. Događaj je izazvao pozitivne reakcije i komentare svih učesnika koji su izrazili želju da održavanje Dijaloga mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo u budućnosti postane redovan događaj na kojem će mladi imati priliku da zajedno sa sa predstavnicima vlasti sarađuju u cilju poboljšanja položaja mladih u ovoj Općini.

„Radni sastanak je bio itekako inspirirajući obzirom na to da su institucije, NVO i mlade osobe pronašle „zajednički jezik“ za djelovanje što je rezultiralo kreiranjem dugoročnih planova i ciljeva. Prepoznali smo važnost realnog sektora, karijernog savjetovanja, vodećih kompanija, potreba mladih, potencijala saradnje formalnog i neformalnog obrazovanja, uspješnih priča, medija, dijaspore", istakla je Elma Slabić, učesnica u Dijalog mladih i vlasti. 

Dijalog mladih i vlasti model je participativnog procesa u kojem mladi i donosioci odluka kontinuirano sarađuju i zajedno oblikuju preporuke za poboljšanje položaja mladih. Događaj predstavlja prostor za interakciju u kojem mladi aktivno pridonose razvoju kvalitetnih politika prema mladima na svim nivoima vlasti, te omogućava civilnom društvu, mladima i drugim partnerima da zajednički identifikuju, promovišu i provode aktivnosti izgradnje povjerenja i jačanja društvene kohezije.

Dijalog mladih i vlasti Općine Novo Sarajevo se realizirao uz podršku MAKERS projekta, kojeg provodi Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u BiH, i Instituta za razvoj mladih KULT.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search