Podrška ženama žrtvama nasilja: Predstavnici i uposlenici institucija, kompanija i organizacija u BiH nosili narandžasto  

Svakog 25. u mjesecu obilježava se Narandžasti dan kada se skreće pažnja na borbu protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Provedena istraživanja o prisutnosti nasilja nad ženama govore da je u našoj državi svaka druga žena nakon navršene 15-te godine života doživjela neki od oblika nasilja. Ipak, više od 80% žena ne prijavljuje nasilje policiji. 

Negativna statistika nas tjera da se aktivno uključimo u borbu protiv svih oblika nasilja nad ženama kroz prevenciju i prijavu nasilja, edukaciju i osvještavanje o ovom negativnom trendu u našem društvu.

Danas je potrebnije nego ikada ranije raditi na sprječavanju nasilja obzirom da statistike nevladinih organizacija koje se bave zaštitom žrtava i vode SOS telefon za prijavu nasilja ukazuju da je došlo do naglog povećanja nasilja u porodici kao i broja zahtjeva za prijem u sigurne kuće u periodu pandemije virusa COVID-19.

 

Zbog svega navedenog Institut za razvoj mladih KULT je, uz podršku Ambasade  Švedske u BiH, pokrenuo inicijativu Ja #NosimNarandžasto za…, u okviru koje su predstavnici i uposlenici institucija, kompanija i organizacija širom Bosne i Hercegovine 24. i 25. januara nosili narandžasto kako bi se poslala jasna poruka podrške i ohrabrenja ženama i djevojčicama žrtvama nasilja, te skrenula pažnja na obim i važnost rješavanja ovog problema.

Zadaća cjelokupne javnosti je prvenstveno uključiti se u prevenciju nasilja kroz edukaciju i informiranje djece i mladih, a potom i sprječavanje i adekvatno prijavljivanje nasilja kojem svjedočimo.

Institut izražava zahvalnost Delegaciji Evropske unije u BiH i Ambasadoru Sattleru, Ministarstvu civilnih poslova BiH, Agenciji za ravnopravnost spolova, Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, BH Telecomu, Općini Ilidža, Internacionalnom Burch univerzitetu, Mašinskoj školi Tuzla, Udruženju Mreža policijskih službenica i svim drugim učesnicima inicijative, koji su zajedno sa Institutom pružili podršku žrtvama u vremenu kada snažnije nego ikada moramo biti aktivni u sprječavanju nasilja.

Institut za razvoj mladih KULT od 2013. godine obilježava Narandžasti dan različitim aktivnostima i inicijativama, te će i u budućnosti nastaviti raditi na prevenciji nasilja nad ženama i djevojčicama.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search