12. aprila 2014. godine održana je Osnivačka skupština Vijeća mladih Županije Posavske. Čine ga tri općinska vijeća mladih: Vijeće mladih Općine Domaljevac-Šamac, Vijeće mladih Općine Odžak i Vijeće mladih Općine Orašje. Na osnivačkoj skupštini usvojen je Statut i odabrani su organi upravljanja. Za predsjednicu Skupštine izabrana je Matija Matić, ispred Vijeća mladih Općine Domaljevac-Šamac. Za predsjednicu Nadzornog odbora izabrana je Dijana Brašnjić, ispred Vijeća mladih Općine Odžak. Za predsjednika Upravnog odbora, ujedno i predsjednika Vijeća mladih izabaran je Dino Imširović, ispred Vijeća mladih Općine Orašje.

Članice vijeća su dogovorile i plan i program djelovanja Vijeća u 2014. godini koji počiva na međusobnoj saradnji, jačanju općinskih vijeća i ostvarivanju minimuma mjera iz Zakona o mladima FBiH na kantonalnom nivou.

U utorak, 30. jula 2013. g. osnovano je Vijeće mladih općine Sapna. Osnivačka skupština održana je u sali Općine Sapna. Skupštinu je vodila i njome predsjedavala Fatima Gušić - predsjednica inicijativnog odbora i službenica za mlade Općine Sapna. Na skupštini su doneseni potrebni osnivački akti. Vijeće mladih općine Sapna čine Udruženje mladih KORAK Sapna, KUD MERAK Sapna i Crveni križ Sapna.

Koliko je važno postojanje krovnih tijela mladih, njihovo aktivno učešće u lokalnoj zajednici i partnerski odnos s vlastima, potvrđuje vijest da je Općinsko vijeće Općine Stari Grad Sarajevo na 9. sjednici, održanoj 30. augusta 2013. g. usvojilo Odluku o formiranju Kancelarije za mlade Općine Stari Grad. Cijelu sjednicu su propratile članice Vijeća mladih šaljući poruku da danas predstavnici mladih prate rad onih kojima su dali svoj glas. Odluka je usvojena jednoglasnom podrškom svih vijećnika. 

Formiranjem jednog ovakvog ureda, Općina je ispunila obavezu proisteklu iz Zakona o mladima FBiH, te osigurala prostor za aktivnosti mladih. Budući da mladi u Starom Gradu do sada nisu imali prostor u kojem bi mogli realizirati svoje aktivnosti niti afirmirati svoju ulogu u lokalnoj zajednici, formiranje Kancelarije za mlade je od velikog značaja za razvoj omladinskog sektora u općini Stari Grad. Također, Općina se ovom Odlukom obavezala da finansira rad Kancelarije za mlade.

Prostor za mlade će biti mjesto na kojem će se odvijati većina aktivnosti Vijeća mladih općine Stari Grad Sarajevo i svih omladinskih udruženja sa područja Starog Grada, što uključuje veliki broj obuka, seminara i konferencija. Također, Vijeće mladih Stari Grad će za potrebe rada Kancelarije u punom kapacitetu, godišnje angažovati više od 20 volontera koji će dugoročnim volontiranjem steći priznato radno iskustvo.

 

„Vjerujemo da će Kancelarija za mlade koja nam je povjerena ovom Odlukom biti najbolji mehanizam kontinuiranog poboljšanja u oblastima koje su od interesa mladih kao što su obrazovanje, zapošljavanje, informisanje, kultura i sport. Najiskrenije pozdravljamo jednoglasno usvajanje ove odluke, te izražavamo nadu da će Općina u narednom periodu nastaviti ovako efikasno rješavati pitanja od značaja za mlade“, izjavio je Ajdin Kahrović, predsjednik Vijeća mladih Stari Grad, nakon usvajanja Odluke.

 

Nakon što je formirano sedam općinskih vijeća mladih (Gračanica, Lukavac, Kladanj, Gradačac, Srebrenik, Čelić i Teočak) ispunjeni su zakonski uvjeti za formiranje kantonalnog vijeća mladih. Osnivačka skupština Vijeća mladih Tuzlanskog kantona održala se 30. jula 2013. godine u prostorijama Općine Gračanica. Odabrano je rukovodstvo vijeća i najavljen plan i program rada za 2013. i 2014. godinu.

Za predsjednika Vijeća mladih TK izabran je Mirel Bijedić, ispred Vijeća mladih Gradačac.

Vijeća mladih formiraju se u skladu sa Zakonom o mladima FBiH, a predstavljaju krovna udruženja mladih koja zastupaju interese mladih i omladinskih udruženja na svim nivoima vlasti. Inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT u protekle dvije godine pomogla je u osnivanju više od 40 općinskih vijeća i 4 kantonalna.

 

Search