U Banja Luci je održan prvi Dijalog mladih sa diplomatskim predstavnicima Nizozemske, Belgije i Švicarske na kom su  mladi razgovarali sa ambasadorima Kraljevine Nizozemske u BiH Janom Waltmansom, šefom Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH Benjaminom Sturtewagenom, i ambasadorom Švicarske Konfederacije u BiH Danielom Hunnom.

naslovna slika

U toku Dijaloga mladi su sa diplomatskim predstavnicima imali priliku razgovarati o potrebama i problemima sa kojim se susreću u Banja Luci. Poseban naglasak je stavljen na teme korupcije i njenog uticaja na mlade, zapošljavanja te učešća mladih u procesima odlučivanja. Pored toga, učesnici Dijaloga su razmijenili mišljenja i o drugim temama važnim za život mladih u Banja Luci i Bosni i Hercegovini.

slika u tekst

Mladi su izrazili zadovoljstvo za pruženu priliku da razgovaraju sa diplomatskim predstavnicima i ukažu na probleme koje imaju kao i ideje i rješenja kojim bi se poboljšao položaj mladih. Ambasadori Nizozemske i Švicarske i šef Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije istakli su važnost kontinuiranog dijaloga sa mladima u nastojanju da u aktivnostima koje provode u BiH pridonesu poboljšanju statusa mladih. U razgovorima sa predstavnicima bh vlasti ambasade ovih zemalja nastoje ukazati na nužnost kreiranja adekvatnih politika kojima će se unaprijediti kvalitet života mladih i pridonijeti njihovom ostanku u našoj zemlji.

Institut za razvoj mladih KULT je podržao organizaciju i provedbu Dijaloga smatrajući da upravo ovakvi događaju mogu rezultirati boljim prilikama za mlade u Bosni i Hercegovini.

na kraj teksta

Potpisom Sporazuma o saradnji, Institut za razvoj mladih KULT i Javna ustanova “Fond Memorijala” Kantona Sarajevo potvrdili su spremnost da kroz buduće zajedničke aktivnosti i saradnju nastave raditi na poboljšanju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

U narednih više od godinu dana, Institut i Fond Memorijala će raditi na razvoju različitih vidova neformalnog obrazovanja za mlade u Bosni i Hercegovini, kao i na zagovaranju kvalitetnih i konkretnih javnih politika, a posebno politika prema mladima.

Da trend odlazaka mladih iz Bosne i Hercegovine ne prestaje, nažalost nije nikakva novost. Svakog dana svjedočimo sve većem broju odlazaka obrazovanih, radno sposobnih mladih ljudi koji svoju budućnost vide na nekom drugom mjestu.

Mnogo je razloga koje mladi navode za odlazak, a analiza rezultata istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini koju je proveo Institut za razvoj mladih KULT pokazala je da je jedan od najčešće navedenih korupcija. Četvrto mjesto na ljestvici problema jasno ukazuje na to koliko su mladi u svakodnevnom životu pogođeni ovom negativnom pojavom.

Na današnji dan, prije trinaest godina u Meksiku je potpisana Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije te se, od tada, 9. decembar u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2020. godinu, Bosnu i Hercegovinu svrstava među zemlje svijeta u kojima se stanje korupcije najviše pogoršava. Konstatujući pad BiH za 11 mjesta, indeks BiH rangira na 111. mjesto od 180 država, sa ocjenom 35 (skala od 0 -100), što je ujedno i najlošija ocjena od 2012. godine, kada je BiH bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42.

zapocni kviz

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search