Međunarodni dan borbe protiv korupcije - šta mladi misle?

Na današnji dan, prije trinaest godina u Meksiku je potpisana Konvencija Ujedinjenih nacija protiv korupcije te se, od tada, 9. decembar u svijetu obilježava kao Međunarodni dan borbe protiv korupcije. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru. Indeks percepcije korupcije Transparency International za 2020. godinu, Bosnu i Hercegovinu svrstava među zemlje svijeta u kojima se stanje korupcije najviše pogoršava. Konstatujući pad BiH za 11 mjesta, indeks BiH rangira na 111. mjesto od 180 država, sa ocjenom 35 (skala od 0 -100), što je ujedno i najlošija ocjena od 2012. godine, kada je BiH bila rangirana na 72. mjestu sa ocjenom 42.

 Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije povod je i da se osvrnemo na stavove mladih o ovoj temi i njihova iskustva sa različitim vrstama koruptivnih ponašanja i zapitamo se da li i u kojoj mjeri korupcija utječe na kvalitetu njihovog života i ostvarivanje životnih ciljeva.

Rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazali su da je želja mladih za odlaskom iz zemlje i dalje visoka budući da je više od 50 posto mladih kazalo da želi napustiti BiH. Kao jedan od najčešćih razloga za odlazak iz zemlje mladi navode korupciju. Da korupcija, kao društveno opasna pojava prodire u sve segmente društva i itekako utječe i na mlađe generacije, pokazuju i rezultati po kojima je korupcija na četvrtom mjestu ljestvice problema o kojima mladi najviše brinu, odmah nakon nezaposlenosti, rasta cijena i troškova života i ekonomske situacije.

Korupcija u Bosni i Hercegovini je rasprostranjena u svim segmentima života, a posebno u oblasti zapošljavanja zbog čega je teško ostvariti uobičajene ciljeve nakon završetka školovanja. Gotovo 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa u bh. društvu, od toga njih gotovo 60 posto smatra da je podmićivanje prisutno u većini slučajeva dok za preostalih 30 posto takva praksa postoji, ali nije učestala. Kada je riječ o zaposlenju u privatnim firmama, stavovi mladih se donekle razlikuju. 36,5 posto mladih smatra da je podmićivanje u svrhu zaposlenja prisutno u većini slučajeva, dok za 45,1 posto njih takva praksa nije učestala, ali postoji. Čak 55,8 posto mladih tvrdi da su čuli da je neka osoba platila određenu novčanu sumu kako bi dobila radno mjesto, dok je skoro 5 posto bilo direktni svjedok kupovine radnog mjesta.

Rezultati istraživanja daju prilično tmurnu sliku. Zašto? Najprije zato što prikazuju da je perspektiva mladih za zapošljavanje bez koruptivnih radnji prilično beznadežna, te da korupcija predstavlja veliki problem za mlade i jedan od značajnih razloga koji ih primorava na odlazak iz BiH.

Kako bi se to promijenilo, potrebne su suštinske promjene u društvu, ali i u državi koja na odgovarajuće načine treba da pokaže brigu o mladima. Da bi se smanjio stepen toleriranja korupcije u zapošljavanju, potrebna je jača provedba principa pravne države i vladavine zakona. S druge strane, reforma obrazovnog sistema bi morala stvoriti transparentna pravila i procedure kojima bi se suzbila korupcija.

Institut za razvoj mladih KULT će u budućnosti zajedno sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo, uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, raditi na poboljšanju neformalnog obrazovanja o borbi protiv korupcije za mlade, informiranju mladih o mogućnostima i načinu prijave koruptivnih radnji, izradi strateških dokumenata u oblasti borbe protiv korupcije, provođenju istraživanja i analiza o percepciji korupcije kod mladih, te na drugim informativnim i edukativnim događajima na temu borbe protiv korupcije sa posebnim naglaskom na mlade.

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search