Korupcija slika 1Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra svake godine. U susret Međunarodnom danu borbe protiv korupcije, Institut za razvoj mladih KULT večeras je organizirao događaj „Kafa sa Vedranom Zubićem i Namirom Ibrahimovićem: Obrazovanjem protiv korupcije“. Vedran Zubić i Namir Ibrahimović su profesori poznati javnosti i omiljeni među mladima. Oni kroz svoj rad i aktivnosti ukazuju na korupciju u društvu.

Zahvaljujući ovom događaju, mladi su dobili još jednu priliku slušati o korupciji i pitati sve što ih zanima. „Kafi sa...“ prethodila je interaktivna radionica za učesnike. Na vrlo zanimljiv način, profesori Vedran Zubić i Namir Ibrahimović prenijeli su svoja znanja i iskustva mladima.

Radionica

„Jedan od problema jeste upravo to što danas sve što se napiše u redu je, svaki rad je prihvaćen, ukoliko imate novac. Ali, korupcija nije samo finansijki dio, mnogo je gora varijanta moralne korupcije, kada trebamo osobu koja kritički promišlja, a sputavamo je u tome. Prvo treba stvoriti temelje za kvalitetno obrazovanje, koje će djecu usmjeravati da razmišljaju i imaju kritički stav. Tada će biti mnogo lakše boriti se protiv korupcije“, istakao je profesor Vedran Zubić.

Reforma obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini mora stvoriti transparentna pravila i procedure kojima bi se suzbila korupcija, ali stvorio i efikasan sistem edukacije mladih kroz postojeće planove i programe ili uvođenjem novih.

„Ni jedan društveni problem se, nažalost, ne izučava u obrazovnom sistemu. Od učenika se zahtjeva usvajanje velike količine informacija koje su predviđene po nastavnom planu i programu. Korupcija postoji u svakom segmentu našeg društva, pa tako i u obrazovanju. Mladi nažalost u školama ne uče da kritički promišljaju, a to je ono što bi u velikoj mjeri pomoglo u rješavanju široko rasprostranjenog problema, korupcije, u Bosni i Hercegovini“, rekao je profesor Namir Ibrahimović.

Korupcija slika 3

Profesori Zubić i Ibrahimović zaključili su da bi učenici trebali imati jednaka prava da misle i govore s onima koji im predaju, jer je samo na takav način moguće približiti se mladima i raditi na ovom problemu.

Kerim Tahirbegović, jedan od učesnika, rekao je kako mu se posebno svidjela interaktivna radionica i to što su svi koji su željeli, imali priliku da postave pitanja. Također, naglasio je kako je na ovom događaju usvojio brojne vrijedne informacije, zahvaljujući opuštenoj atmosferi i prilici da razgovara sa profesorima i mladima.

Korupcija slika 2

Mladi su i na ovoj „Kafi sa...“ pokazali veliko interesovanje za temu korupcije, a dokaz tome su i brojna pitanja. Jako je važno biti blizak sa mladima i razgovarati, kako bi kroz svakodnevnu razmjenu informacija učili o korupciji i bili motivirani da djeluju.

Ovaj događaj je dio aktivnosti u okviru inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju realizira Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske te nastoji privući pažnju javnosti, ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

Korupcija KAFA SA Event 1 1

Međunarodni dan borbe protiv korupcije obilježava se 9. decembra svake godine. Institut za razvoj mladih KULT će i ove godine na prigodan način obilježiti ovaj važan datum. Obilježavanje Međunarodnog dana borbe protiv korupcije predstavlja priliku da se građanima i javnosti još jednom ukaže na prisutnost korupcije i upozori na njenu štetnost. U Bosni i Hercegovini se trenutno malo pažnje posvećuje edukaciji mladih o korupciji, a posebno u školama i na fakultetima zbog čega su mladi primorani o korupciju učiti kroz neformalno obrazovanje. Zbog toga reforma obrazovnog sistema mora stvoriti transparentna pravila i procedure kojima bi se suzbila korupcija, ali stvoriti i efikasan sistem edukacije mladih kroz postojeće planove i programe ili uvođenjem novih.

Kvizz1

Institut za razvoj mladih KULT je održao radionicu pod nazivom „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“ u Ilijašu. Radionici su prisustvovali brojni srednjoškolci i studenti zainteresirani za temu korupcije i borbe protiv korupcije, te zainteresirani za učešće u kvizu koji im je dao priliku da pokažu ono što znaju ali i da saznaju nešto novo o ovoj temi.

Institut za razvoj mladih KULT održao je danas radionicu pod naivom „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“. Ova radionica predstavlja novitet u radu s mladima s obzirom na to da su učesnici imali priliku sudjelovati u edukativnom kvizu o korupciji i tako steći nova znanja.

Kviz 1 1

Svrha kviza o korupciji je edukacija i informiranje mladih o različitim pojmovima korupcije, vrstama koruptivnih radnji, ali i pojedinostima koje mladima mogu pomoći u podizanju svijesti o štetnosti korupcije i neophodnosti borbe protiv korupcije. Institut kroz primjenu kviza pruža mladima mogućnost da na interaktivan i zabavan način steknu nova znanja o ovoj temi.

Večeras je održan događaj „Kafa sa Erduanom Kafedžićem: Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti – posljedice na društvo i mlade“. Ovaj događaj imao je za cilj bolje informirati mlade o temi korupcije i njenom utjecaju u Kantonu Sarajevo. Korupcija je, u najširem smislu, svaki oblik zloupotrebe moći radi lične ili grupne koristi, bilo da se radi o javnom ili privatnom sektoru.

Rezultati istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazali su da je želja mladih za odlaskom iz zemlje visoka budući da je više od 50 posto mladih kazalo da želi napustiti BiH. Kao jedan od najčešćih razloga za odlazak iz zemlje, naveli su upravo korupciju. Korupcija je društveno opasna pojava koja prodire u sve segmente društva i znatno utječe na mlađe generacije. U spomenutom istraživanju korupcija je na četvrtom mjestu ljestvice problema o kojima mladi najviše brinu. U Bosni i Hercegovini je rasprostranjena u svim segmentima života, a posebno u oblasti zapošljavanja. Gotovo 90 posto mladih smatra da je podmićivanje kako bi se dobio posao u javnoj administraciji praksa u bh. društvu.

IMG 6507

Mladi su vrlo važna karika kad je riječ o borbi protiv korupcije i zainteresovani su aktivnije učestvovati u antikoruptivnim akcijama, što je pokazao i ovaj događaj. Kafi sa Erduanom Kafedžićem, šefom Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, prisustvovali su omladinski aktivisti, predstavnici nevladinih organizacija i udruženja za rad s mladima, ali i srednjoškolci koji su se zainteresovali za ovu vrlo važnu temu.

IMG 6527

Kroz primjere iz svakodnevnog života, Erduan je objasnio negativan utjecaj korupcije u svakom segmentu društva, te pozvao sve mlade da budu istrajni u namjeri da prijave korupciju svaki put kada je uoče, te tako učine korak više u borbi protiv korupcije koja je duboko ukorijenjena, posebno u javnim institucijama. Učesnici su dobili vrlo vrijedne informacije o štetnom utjecaju koji korupcija ima u institucijama vlasti, društvu ali i svakodnevnom životu.

Smatram da su događaji ovakve vrste jako važni, posebno za mlade ljude da bi dobili osnovne informacije kako da prepoznaju i prijave korupciju i na koji način mogu da se uključe u borbu protiv korupcije. Prijaviti korupciju je, kako je rekao govornik, naša dužnost, a ovakvi događaji detaljnije upoznaju mlade s ovom temom i mogu biti jedan od razloga koji će doprinijeti njenom smanjenju, rekao je učesnik Haris Karabegović iz Udruženja građana „Zašto ne?“

Mladi su večeras pokazali veliko interesovanje za ovu temu. Erduan Kafedžić je dobio brojna pitanja, te kroz diskusiju i razmjenu informacija u potpunosti držao pažnju svih učesnika.IMG 6535

Korupcija je puno dublji i složeniji problem nego što to možemo zamisliti. Mi u Uredu vam otvaramo vrata za sve konstruktivne ideje. Možemo napraviti i druženje sa mladima da razmijenimo ideje, da se umrežavamo, da vam dajemo neke smjernice koje imamo. Treba da zajednički djelujemo protiv ovoga što uništava budućnost, rekao je Erduan Kafedžić za kraj događaja. 

IMG 6546
Institut za razvoj mladih KULT će i u narednom periodu poticati mlade da se bore protiv korupcije koja štetno djeluje na kompletno društvo, a posebno na mlade koji su naveli korupciju kao jedan od glavnih razloga za odlazak iz zemlje.

Ovaj događaj je dio aktivnosti u okviru inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo koju realizira Institut za razvoj mladih KULT. Inicijativa se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske te nastoji privući pažnju javnosti, ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

zapocni kviz

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

Search