“Kada je riječ o zviždačima i njihov zaštiti, problem što pravosudne institucije ne rade svoj dio posla. Apel pravosuđu - građani zbog sporosti pravosuđa nemaju povjerenja u sistem i ne prijavljuju korupciju. Kada te institucije budu bolje i efikasnije radile svoj posao, onda će i ljudi biti sigurniji i hrabriji da prijavljuju korupciju”, poručio je Emir Kustura, projekt koordinator u Centrima civilnih inicijativa.

naslovna

Još koncem 2019. godine Reinhard Priebe predstavio je izvještaj o vladavini prava u BiH. Navedeno je da se pravosuđe ne bori protiv ozbiljnog kriminala i korupcije. Od tada se stanje nije popravilo.

“Svjesni smo da moramo prvo raditi na izmjenama legislative i zaštiti ljudi koji prijavljuju korupciju i nadamo se da će biti neki pomak u tom smjeru. Transparency International trenutno kroz USAID-ov projekat radi na izmjenama legislative i zaštiti prijavitelja korupcije. Trebamo krenuti i od sebe i od svoje lokalne zajednice. Korupcija se ne dešava samo u institucijama vlasti, javnim preduzećima, korupcija je svuda oko nas. Kada neko želi da nam uzme rijeku zato što pogoduje nekome, i to je korupcija. Kad nam neko oduzima čist zrak, i to je korupcija. Također, kada ste primorani dati novas da biste dobili zaposlenje. Nažalost, generacije i generacije u BiH su odrasle u ogromnom prisustvu korupcije, prešlo je u genetski kod. To moramo mijenjati i zato mladi, na njima je snaga i moraju ustati i dići svoj glas”, naglašava Emir Kustura, projekt koordinator u Centrima civilnih inicijativa.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 6

Istraživanja koja su provedena u BiH, a i istraživanje koje je uradio Institut za razvoj mladih KULT, ukazuju na činjenicu da je jedan od većih razloga odlaska mladih upravo korupcija. Generalno, cjelokupna slika je veoma loša, korupcijom su pogođene sve oblasti i segmenti života u Bosni i Hercegovini, a posebno oblast zapošljavanja. 

Kako mladi mogu pomoći?

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš! – Uloga mladih u borbi protiv korupcije, događaj je koji je danas okupio mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija i udruženja koje rade s mladima na području Kantona Sarajevo, s ciljem boljeg razumijevanja uloge mladih u borbi protiv korupcije. Kroz diskusiju i razmjenu informacija i mišljenja, naši gosti iz Centra za istraživačko novinarstvo, Centara civilnih inicijativa, Regionalne Antikorupcijske inicijative i Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije, nastojali su motivirati mlade i podstaći ih na proaktivan angažman u borbi protiv korupcije.

“Uvijek smo uključivali pitanja edukacije i proaktivnog učešća mladih ljudi, kao jednog od osnovnih stubova društva. Istrajnim sistemskim radom sa najznačajnijim dijelom populacije na čijem znanju i aktivizmu će ostati ovo društvo Agencija sprovodi dugogodišnji i već tradicionalni projekat javnog konkursa za učenike osnovnih i srednjih škola, koji uključuje aktivizam nastavnog kadra i učenika”, zaključila je Tahani Komarica, viši stručni saradnik za razvoj i provođenje edukativnih programa u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 2

Aktivisti i predstavnici omaldinskih organizacija i organizacija koje rade sa mladima su saglasni da je primarno obrazovanje mladih o korupciji, njenim pojavnim oblicima i načinima borbe u suzbijanju korupcije.

Dodatno, mladi smatraju da se korupcijom trebamo baviti na nivou lokalne zajednice, tražiti odgovore od nadležnih o svim nepravilnostima koje se uočavaju, bilo da se radi o uslugama institucija vlasti, ili infrastrukturi u zajednici.

Uloga medija i nevladinih organizacija je izuzetno važna, a još važnija je njihova dosljednost u borbi protiv korupcije i informiranja građana.

Oblasti koje su najpogođenije korupcijom iz percepcije učesnika današnjeg događaja su obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje.

Mladi su vrlo važna karika u borbi protiv korupcije, a kako i sami kažu, ako su dobro organizirani, njihov utjecaj će biti značajno veći.

"Danas sam imala priliku zajedno sa drugim mladim ljudima iz raznih omladinskih organizacija, podijeliti svoje stavove i mišljenja u vezi sa borbom protiv korupcije. Iako na prvu ovo nije tema koja je najatraktivnija za mlade ljude, kroz današnju diskusiju sam uvidjela koliko zapravo možemo doprinijeti u ovoj borbi i koliko je važno naše učešće. Odgovornost zviždača može biti velika, stoga nam je ponekad lakše kao grupa istupiti i prijaviti korupciju. Važno je i da govorimo o pozitivnim primjerima promjena nakon prijavljivanja korupcije, te na taj način pokazujemo mladim ljudima da ipak vrijedi prijaviti. Korupcija nije dio našeg mentaliteta i ne smijemo dopustiti da kao takva ima opravdanje", kaže Amila Čengić iz  Vijeća mladih Općine Novo Sarajevo.

"Institut za mlade KULT je organizacija sa kojom sam sarađivao na nekim od omladinskih projekata i zaista su iskustva uvijek bila više nego ispunjena. Ovoga puta odazvao sam se kao pripadnik mladih, ali i kao neko ko može dati prizmu NGO sektora o određenoj temi. Sama tematika današnjeg događaja bila je korupcija. Složit ćemo se, rekao bih zasigurno, da je jedan od razloga odlaska mladih upravo korupcija koja opstruira napredak mladih, ali i cijelog društva. Sagovornici su bila eminentna imena istraživačkog novinarstva, međunarodni predstavnici različitih inicijativa i upravo oni preko kojih zapravo i saznajemo o mnogim aferama, nelegalnim radnjama i slično. Sam koncept današnjeg događaja je potpuno moderan i prilagođen mladima, što je u konačnici i rezultiralo "plodnom" diskusijom i odličnim raspoloženjem svih prisutnih", zaključuje Emin Alić iz Fondacije Muharem Berbić.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 4

Borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH ometa nedostatak usklađenosti zakonodavstva, te neadekvatna institucionalna saradnja i koordinacija. Prema svim izvještajima Evropske komisije, ali i GRECO – Group of States Against Corruption  koje predstavlja nadzorno tijelo Evropske komisije za borbu protiv korupcije, utvrđeno je da BiH mora načini konkretne korake u borbi protiv korupcije. Korupcija nije jeftina. Naprotiv, ona iziskuje politički trošak u smislu da podriva sistem demokratije i vladavine prava, troši javne finansije, odbija investitore i najviše utječe na nepovjerenje građana prema institucijama vlasti, političkom sistemu i liderima. BiH bi trebala usvojiti i provoditi zakone koji reguliraju oblast sukoba interesa i zaštititi zviždače, osigurati efektivnost rada anitkorupcijskog tijela, harmonizirati i urediti legislativu, te graditi kapacitete za javne nabavke.

Inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo bavi se pitanjima uređenja strateškog okvira za borbu protiv korupcije, politikom upravljanja sukobom interesa u institucijama vlasti u Kantonu Sarajevo i informiranjem i edukacijom građana, a posebno mladih o štetnosti korupcije.

Današnji događaj za mlade organizirali smo uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

Institut za razvoj mladih KULT organizira događaj Protiv korupcije se boriš kada progovoriš! – Uloga mladih u borbi protiv korupcije, na kojem će okupiti mlade aktiviste i predstavnike omladinskih organizacija i udruženja koje rade s mladima na području Kantona Sarajevo s ciljem boljeg razumijevanja uloge mladih u borbi protiv korupcije. Cilj događaja je, kroz diskusiju i razmjenu informacija i mišljenja, učesnike motivirati i podstaći na proaktivan angažman u borbi protiv korupcije. To je moguće jedino ukoliko hrabro progovore te ako im država i institucije pruže neophodnu podršku i zaštitu.

Poziv na događaj o korupciji

Pozivamo zainteresirane mlade iz omladinskih organizacija i udruženja koja rade s mladima na području Kantona Sarajevo da nam se pridruže i iskoriste priliku da sa predstavnicima institucija vlasti, međunarodne zajednice i medija razgovaraju o korupciji i štetnom utjecaju koji ona ima na mlade.

Događaj će se održati u četvrtak, 2. juna 2022. godine, od 10.00 do 13.00 sati, u hotelu „Hills“, Butmirska cesta 18, Ilidža. Tokom događaja će se koristiti metodologija World Caffe, koja daje priliku da se u manjim grupama razgovara o temi koja je važna, a u slučaju predloženog događaja o temi uloge mladih u borbi protiv korupcije.

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/Rx7dJmDmfYFj3FRu6 najkasnije do 30. maja 2022. godine do 12.00 sati.

Nadamo se da ćete prepoznati značaj ovog događaja i odazvati se pozivu, te svojim učešćem zajedno sa nama doprinijeti u borbi protiv korupcije. Broj učesnika je ograničen.

Događaj se organizira uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske u BiH.

U Banja Luci je održan prvi Dijalog mladih sa diplomatskim predstavnicima Nizozemske, Belgije i Švicarske na kom su  mladi razgovarali sa ambasadorima Kraljevine Nizozemske u BiH Janom Waltmansom, šefom Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije u BiH Benjaminom Sturtewagenom, i ambasadorom Švicarske Konfederacije u BiH Danielom Hunnom.

naslovna slika

U toku Dijaloga mladi su sa diplomatskim predstavnicima imali priliku razgovarati o potrebama i problemima sa kojim se susreću u Banja Luci. Poseban naglasak je stavljen na teme korupcije i njenog uticaja na mlade, zapošljavanja te učešća mladih u procesima odlučivanja. Pored toga, učesnici Dijaloga su razmijenili mišljenja i o drugim temama važnim za život mladih u Banja Luci i Bosni i Hercegovini.

slika u tekst

Mladi su izrazili zadovoljstvo za pruženu priliku da razgovaraju sa diplomatskim predstavnicima i ukažu na probleme koje imaju kao i ideje i rješenja kojim bi se poboljšao položaj mladih. Ambasadori Nizozemske i Švicarske i šef Diplomatskog ureda Kraljevine Belgije istakli su važnost kontinuiranog dijaloga sa mladima u nastojanju da u aktivnostima koje provode u BiH pridonesu poboljšanju statusa mladih. U razgovorima sa predstavnicima bh vlasti ambasade ovih zemalja nastoje ukazati na nužnost kreiranja adekvatnih politika kojima će se unaprijediti kvalitet života mladih i pridonijeti njihovom ostanku u našoj zemlji.

Institut za razvoj mladih KULT je podržao organizaciju i provedbu Dijaloga smatrajući da upravo ovakvi događaju mogu rezultirati boljim prilikama za mlade u Bosni i Hercegovini.

na kraj teksta

Potpisom Sporazuma o saradnji, Institut za razvoj mladih KULT i Javna ustanova “Fond Memorijala” Kantona Sarajevo potvrdili su spremnost da kroz buduće zajedničke aktivnosti i saradnju nastave raditi na poboljšanju položaja mladih u Bosni i Hercegovini.

U narednih više od godinu dana, Institut i Fond Memorijala će raditi na razvoju različitih vidova neformalnog obrazovanja za mlade u Bosni i Hercegovini, kao i na zagovaranju kvalitetnih i konkretnih javnih politika, a posebno politika prema mladima.

Da trend odlazaka mladih iz Bosne i Hercegovine ne prestaje, nažalost nije nikakva novost. Svakog dana svjedočimo sve većem broju odlazaka obrazovanih, radno sposobnih mladih ljudi koji svoju budućnost vide na nekom drugom mjestu.

Mnogo je razloga koje mladi navode za odlazak, a analiza rezultata istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini koju je proveo Institut za razvoj mladih KULT pokazala je da je jedan od najčešće navedenih korupcija. Četvrto mjesto na ljestvici problema jasno ukazuje na to koliko su mladi u svakodnevnom životu pogođeni ovom negativnom pojavom.

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search