Korupcija KAFA SA Event 1
Analiza rezultata istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Instituta za razvoj mladih KULT pokazala je da je jedan od najčešće navedenih razloga za odlazak iz zemlje koji mladi navode upravo korupcija. Četvrto mjesto na ljestvici problema jasno ukazuje na to koliko su mladi u svakodnevnom životu pogođeni ovom negativnom pojavom. Da bi se korupcija smanjila potrebno je da mladi aktivnije učestvuju u antikoruptivnim akcijama.

S obzirom na navedene podatke, Institut za razvoj mladih KULT realizuje aktivnosti edukacije i informiranja mladih o temi korupcije u Kantonu Sarajevo.

Zadovoljstvo nam je obavijestiti vas da Institut organizuje događaj „Kafa sa Erduanom Kafedžićem: Utjecaj korupcije na podrivanje institucija vlasti - posljedice na društvo i mlade“. Erduan Kafedžić već nekoliko godina obavlja ulogu šefa Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom u Kantonu Sarajevo, i idealan je sagovornik o temi korupcije i štetnom utjecaju koji korupcija ima u institucijama vlasti i društvu. S obzirom na njegov rad i iskustvo u ovoj oblasti vjerujemo da mladima može dati vrijedne informacije i prenijeti dragocjena iskustva kada govorimo o borbi protiv korupcije u Kantonu Sarajevo, ali i Bosni i Hercegovini.

Danas je na nastavku 54. Radne sjednice Skupštine Kantona Sarajevo sa 25 glasova ZA usvojen Zakon o prevenciji i suzbijanju korupcije u Kantonu Sarajevo. 

Ovim Zakonom su regulisane tri vrlo važne oblasti u borbi protiv korupcije i to sukob interesa, zaštita prijavitelja korupcije i jačanje integriteta u institucijama javnog sektora.

Institut za razvoj mladih KULT je u saradnji sa Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo izradio analizu mjera za sprječavanje sukoba interesa u institucijama Kantona Sarajevo što predstavlja jedan od prvih koraka u daljem pristupu izradi podzakonskih akata.

Skupstina KS

Tokom javne rasprave koja je trajala 45 dana pristigli su brojni prijedlozi koji su najvećim dijelom usvojeni. Učešćem svih relevantnih aktera doprinosi se boljem zakonskom okviru u BiH, a Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS je otvorio vrata svima koji uistinu žele aktivno raditi i boriti se za pravednije društvo.

Tijelo koje je ovlašteno da provodi Zakon koji stupa na snagu 1. januara 2023. godine je Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom KS.

Srednjoškolci žele učiti više o temi korupcije

IMG 5642

Srednjoškolce u Kantonu Sarajevo zanima tema korupcije i žele više učiti o njoj, a to dokazuju i posljednje aktivnosti u oblasti antikorupcije koje organizira Institut za razvoj mladih KULT. Srednjoškolci žele naučiti više o pojavnim oblicima korupcije u društvu, kao i negativnim posljedicama koje korupcija ostavlja na mlade. Odlučni su da budu pokretačka snaga u eliminisanju korupcije iz društva.   

Učesnici radionica navode da se u školama jako malo govori o korupciji i načinima na koji se mladi mogu boriti protiv koruptivnih radnji. Učenici u srednjim školama nisu dovoljno informirani kako i kome prijaviti korupciju te ističu da bi uvođenje posebnog predmeta koji bi mlade educirao o korupciji bio jako koristan. Trenutno se kroz časove demokratije u srednjim školama jako malo govori o korupciji, etici i moralu.

radionica

Institut za razvoj mladih KULT kroz organiziranje različitih formata radionica o borbi protiv korupcije nastoji srednjoškolce i druge mlade upoznati o vrstama pojavnih oblika korupcije i kako ih prepoznati. Ovaj put to je bila radionica u saradnji sa Asocijacijom srednjoškolaca u BiH - Lokalni tim Sarajevo. Poseban fokus se stavlja na posljedice koje korupcija izaziva i potrebu prijavljivanja korupcije. Učenici u srednjim školama iskazuju interes za pojmove etičnosti i moralnosti koji su jako bitni kada govorimo o temi korupcije. Kroz edukativne i interaktivne formate radionica srednjoškolci uče o antikoruptivnim radnjama. Često daju i vlastite primjere kada su se suočavali sa korupcijom, a nisu imali hrabrosti ni znanja to prijaviti. Cilj radionica „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš!“ je mlade osposobiti i pružiti im znanje i hrabrost da prepoznaju i prijavljuju oblike korupcije u svojoj okolini. Upravo takvi mladi su nosioci pozitivnih promjena koje će doprinijeti smanjenju korupcije u Kantonu Sarajevo.

Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine aktivno radi na provedbi inicijative Reci NE! korupciji u Kantonu Sarajevo. Inicijativa, koja se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, nastoji privući pažnju javnosti, a posebno mladih i ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

Analiza rezultata Istraživanja o položaju mladih u Bosni i Hercegovini Institutaza razvoj mladih KULT pokazala je da je jedan od najčešće navedenih razloga za odlazak iz zemlje korupcija. Četvrto mjesto na ljestvici problema jasno ukazuje na to koliko su mladi u svakodnevnom životu pogođeni ovom negativnom pojavom. Jačom provedbom principa pravne države i vladavine zakona, transparentnim pravilima i procedurama te prijavom i procesuiranjem svih štetnih, koruptivnih radnji doprinosimo prevenciji korupcije i unaprjeđenju bh. društva. Stoga je potrebno da se sve više mladih aktivnije uključi u antikoruptivne akcije.

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš 1

Institut za razvoj mladih KULT nastavlja sa organizacijom različitih aktivnosti koje za cilj imaju educirati i upoznati mlade sa različitim oblicima korupcije i njenom štetnom utjecaju na društvo i državu.

Pozivamo zainteresiranesrednjoškolce i studente sa područja Kantona Sarajevo da se prijave na novu radionicu za mlade koju organizira Institut za razvoj mladih KULT. Radionica pod nazivom „Protiv korupcije se boriš kada progovoriš“ će se realizovati 26. jula 2022. godine (utorak), u periodu od 17 do 19 sati, u Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica (Banjska 2, Ilidža).

Ukoliko ste zainteresirani za učešće, prijaviti se možete putem linka: https://forms.gle/nRMnj7f8n4UYtdFS8, najkasnije do 24. jula 2022. godine do 12.00 sati.

Učesnicima ćemo na privlačan način ponuditi priliku da kroz učestvovanje u kratkim predstavama na osnovu ponuđenih scenarija uče o svim pojavama korupcije, ali i njenom uticaju na njihove vršnjake i društvo u cjelini. Neminovno mladi se svakodnevno susreću sa nekim pojavnim oblikom korupcije, a koji su manifestovani u oblastima gdje je ova populacija najprisutnija kao što je obrazovanje, zdravstvo i zapošljavanje. Mladi vrlo često ne prepoznaju sve pojavne oblike korupcije i samim tim ne mogu adekvatno odreagovati ili se aktivno uključiti u borbu protiv korupcije. Kroz vježbe na radionici mladi će se upoznati sa pojavnim oblicima korupcije, njenim uticajem na život pojedinca te načinima na koje mogu djelovati u pravcu prevencije korupcije i što je najvažnije kako odbiti biti učesnik nekog od pojavnih oblika korupcije.

Vidimo se u Spajalici da zajedno učimo i doprinosimo borbi protiv korupcije!

Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine aktivno radi na provedbi inicijative Reci NE! korupciji u Kantonu Sarajevo. Inicijativa, koja se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske, nastoji privući pažnju javnosti, a posebno mladih i ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije o borbi protiv korupcije.

Naslovnica

Protiv korupcije se boriš kada progovoriš“ bila je tema „Kafe sa...“ koja je organizovana u okviru šestog modula Institutove obuke „Uči, misli i djeluj“ (UMiD) u Obrazovno-razonodnom centru za mlade Spajalica na Ilidži.

Gošće Kafa sa... bile su novinarke Renata Radić-Dragić iz Centra za istraživačko novinarstvo (CIN) i Nermina Kuloglija iz Balkanske istraživačke mreže u BiH (BIRN).

Novinarke su predstavile svoj rad i aktivnosti novinarskih organizacija iz kojih dolaze te su polaznicima obuke pružile više informacija o istraživačkim pričama o korupciji na kojima svakodnevno rade. Mladi su u interakciji sa gošćama imali priliku saznati nešto više o istraživačkom novinarstvu te izazovima sa kojima se suočavaju novinari u radu na pričama o korupciji i kriminalu u BiH.

U razgovoru sa Nerminom i Renatom mladi su naučili više o ulozi koju imaju novinari u borbi protiv korupcije i koruptivnih radnji u BiH kao i ulozi mladih u sprječavanju i prijavljivanju korupcije nadležnim tijelima. Bila je ovo prilika da i mladi podijele lične primjere suočavanja sa korupcijom u svojim lokalnim sredinama i problemima koje imaju kada dođu u situacije da se od njih traži mito i pristanak na koruptivne radnje.

Živimo u društvu u kojem je svakodnevna pojava da čujemo ili svjedočimo nekom vidu korupcije, mita i sličnih stvari. Ranije nisam imao priliku da se susrećem sa osobama koje direktno istražuju, pišu, pozivaju institucije da djeluju kada je korupcija ili kriminal u pitanju, pa čak i po cijenu svog života. Hvala sagovornicama, ali i njihovim redakcijama što naše društvo pokušavaju očistit od pojedinaca ili grupa koje nas uništavaju, izjavio je Admir Pivić učesnik obuke UMiD.

Bila je ovo prilika da i mladi podijele lične primjere suočavanja sa korupcijom u svojim lokalnim sredinama i problemima koje imaju kada dođu u situacije da se od njih traži mito i pristanak na koruptivne radnje.

Slika 1

Marko Bašić, jedan od učesnika, istakao je da su gošće bile sjajne govornice i sagovornice.

Primjetno je da imaju dosta iskustva i rado su ga podijelile sa nama. Bilo je interaktivno, što je takođe važno za dinamiku sesije i vrijeme je prošlo veoma brzo. Korupcija je jedan od vodećih problema današnjice, kojim su nažalost obuhvaćeni ne samo mladi, već sve generacije. Svakodnevno joj svjedočimo, često i u njoj učestvujemo, a da toga zapravo nismo ni svjesni. Smatramo da je čokolada znak pažnje ili da novac koji damo za uslugu čije se izvršenje podrazumijeva garantuje sigurnost i spokoj. Kao pojedinci ne možemo iskorijeniti korupciju, ali kada bi svi koji su bili njene žrtve ili svjedoci uz dokazni materijal prijavili nadležnim institucijama ili tražili savjet od nevladinih organizacija koje se bave borbom protiv korupcije vjerujem da bi se u dogledno vrijeme napravio određen pomak, ističe Marko.

Institut za razvoj mladih KULT od septembra 2021. godine aktivno radi na provedbi inicijative Reci NE korupciji u Kantonu Sarajevo u okviru koje, u saradnji s Uredom za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo analizira mjere o sprječavanju sukoba interesa u institucijama Kantona Sarajevo, te zagovara usvajanje politika upravljanja sukobom interesa za javne institucije u Kantonu Sarajevo. 

Inicijativa se provodi uz podršku Ambasade Kraljevine Nizozemske.

Inicijativa nastoji privući pažnju javnosti, a posebno mladih i ukazati na štetnost korupcije na život pojedinaca, ispitati stavove građana i mladih o korupciji te pružiti osnovne informacije za borbu protiv korupcije. Institut će u narednom periodu nastaviti sa realizacijom radionica i novih aktivnosti usmjerenih prema edukaciji mladih o korupciji.

zapocni kviz

Reci NE korupciji / Galerija slika

Reci NE korupciji / Dokumenti

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search