IMG 2610 1Tea Pucar je dvadesetčetverogodišnjakinja iz Štokholma, porijeklom iz Bosne i Hercegovine. Tea je diplomirala antropologiju na Upsala univerzitetu u Švedskoj, a njena tema završnog rada bila je „Utjecaj jezika na mlade u Gradu Mostaru“. Tea je za potrebe svog rada istraživala kako mladi u Mostaru upotrebom određenog jezika jačaju i dokazuju svoj kolektivni identitet.

obuka omladinski

Komunikacija u radu sa mladima bila je tema drugog modula Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima, popularnije omladinske radnike/e.

Polaznici/e su tokom ovog modula učili o načinima komunikacije u radu sa mladima, metodama i komunikacijskim kanalima kojima se služe matične organizacije/institucije iz kojih dolaze. Kroz interaktivni rad i iskustveno učenje  polaznici/e su razmatrali prednosti društvenih mreža i online medija kao alata u komunikaciji s mladima, te govorili o različitim izazovima s kojim se kao omladinski radnici/e često susreću. Drugi modul obuke održan je od 17. do 21.9.2019. godine u Sarajevu.

Obuka za stručne saradnike/ce za rad s mladima sastoji se iz četiri dijela, praktičnog rada i testiranja. Tematske oblasti su: rad s mladima, komunikacija s mladima, socijalne kompetencije i organizacijske vještine u radu s mladima.

Stručni saradnici/e za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici/e) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Uloga stručnog saradnika/ce je da podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici/e za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojima djeluju.  

ambasador holandije 1

O svom profesionalnom iskustvu od studenta do diplomate sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine razgovarao je holandski ambasador Reinout Vos tokom programa „Kafa sa...“ koji je organizovan u okviru institutove Obuke za stručne saradnike/ce za rad s mladima.

Govoreći o svom boravku u BiH, govorio je o spremnosti građana i građanki BiH na saradnju, ali i potencijalima koje građani, posebno mladi trebaju prepoznati. 

„BIH je u Europi i mladi u BiH nose se sa sličnim životnim dilemama kao i mladi u HolandijiPonosan sam na mlade koji pokreću biznise i među mladima treba razvijati liderski i poduzetnički duh.“ – poručio je ambasador Vos-

Tema razgovora bila je i kvalitet obrazovanja u BiH, važnost građanskog identiteta, politička situacija, razlozi odlaska mladih iz zemle te kakve programe nudi ambasada za razvoj BiH, a posebno civilnog društva i mladih. 

ambasador holandije 2

Obuku pohađa 16 mladih iz cijele Bosne i Hercegovine koji u budućnosti imaju namjeru aktivno raditi na poboljšanju ambijenta za život mladih u BiH.

Obuka za stručne saradnike/ce za rad s mladima sastoji se od četiri modula obuke, praktičnog rada i testiranja. Tematske oblasti su: rad s mladima, komunikacija s mladima, socijalne kompetencije i organizacijske vještine u radu s mladima. Interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja, iskustveno učenje i razmjena iskustva će biti sastavi dio obuke. Obuka pored radnog dijela sadrži i niz sadržaja kroz koji će polaznici/e imati priliku razmjenjivati svoje profesionalna i životna iskustva i družiti se.

POSTANI BOLJI OML. RADNIK

Na osnovu prijava pristiglih za prijavu na Javni poziv za obuku stručnih saradnika/ca za rad s mladima, komisija je odabrala polaznike/ce obuke koja će biti realizovana u periodu jun-decembar 2019. godine. Na javni poziv stiglo je više od 40 prijava, a komisija je odabrala 20 polaznika/ca.

Za pohađanje obuke mogle su se prijaviti sve osobe nastanjene u Bosni i Hercegovini koje imaju završenu najmanje srednju školu, rade s mladima u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima, nevladinim organizacijama, savjetovalištima i institucijama koje provode projekte za mlade.

Obuka za stručne saradnike/ce za rad s mladima sastoji se od četiri modula obuke, praktičnog rada i testiranja. Tematske oblasti su: rad s mladima, komunikacija s mladima, socijalne kompetencije i organizacijske vještine u radu s mladima. Interaktivni rad, metode neformalnog obrazovanja, iskustveno učenje i razmjena iskustva će biti sastavi dio obuke. Obuka pored radnog dijela sadrži i niz sadržaja kroz koji će polaznici/e imati priliku razmjenjivati svoje profesionalna i životna iskustva i družiti se.

Lista odabranih polaznika/ca:

 1. Agencija lokalne demokratije Zavidovići, Jasmin Mehić
 2. Omladinski razvojni centar Dekameron, Anel Hotić
 3. Nadbiskupijski centar za mlade Ivan Pavao II, Sarajevo, Antonio Topalović
 4. Udruga mladih Korak Brnjaci, Mateo Vukoja
 5. Centar za edukaciju i istraživanje Nahla Bihać, Senida Karasalihović-Adilović
 6. Ženski interaktivni ruralni centar Istočno Sarajevo, Snježana Rosuljaš
 7. Crveni križ Federacije BiH, Jasmin Nikšić
 8. Udruženje mladih Perspektiva, Adisa Salčin
 9. Filozofski fakultet Univerziteta u Istočnom Sarajevu, Mladen Pjevčević
 10. Fondacija Mozaik/Omladinska Banka Žepče, Šejla Aganović
 11. Asocijacija srednjoškolaca u BiH i Omladinska novinska asocijacija u BiH, Azra Džaferbegović
 12. Edukacijski centar Nahla Tuzla, Fatima Fazlović
 13. MUNJA inkubator društvenih inovacija, Meris Bećović
 14. Udruženje za psiho-socijalnu podršku i bolju budućnost Progres, Azra Frlj
 15. Vijeće mladih Općine Srebrenik, Samra Ribić
 16. JUOŠ Danilo Borković Gradiška, Miroslava Milivojević
 17. Mješovita srednja škola Stjepana Radića, Ana Pranjić
 18. NVO Centar za mlade Kvart, Lana Zečević
 19. Fondacija / Zaklada CURE, Denija Hidić
 20. Bošnjačka zajednica kulture Preporod Glamoč, Arif Kovačević
©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search