Zoom sastanak 1

Da edukacije o radu s mladima ne ostaju samo na teoriji, dokazuju nam i omladinski radnici koji su nakon završenih modula obuke za stručne saradnike za rad sa mladima pokrenuli inicijative koje će provesti sa mladima i za mlade na teritoriji 7 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini i to u Cazinu, Banovićima, Travniku, Novom Sarajevu, Zenici, Visokom i Brčkom.

Stručni saradnici za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Uloga stručnog saradnika je da podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojima djeluju.

Razumijevanje legislative o mladima, kreiranje i provedba politike prema mladima su teme na kojima ne rade svi omladinski radnici. Ipak, osnovne pojmove bi trebali poznavati svi omladinski radnici jer jedino tako mogu aktivno i kvalitetno podržati mlade na veće i snažnije učešće u procesima donošenja odluka u lokalnim zajednicama i višim razinama vlasti. Politiku prema mladima provode nadležne državne i druge institucije kako bi mladima osigurali mogućnosti i iskustva koja podržavaju njihovu uspješnu integraciju u društvo i omogućavaju im da budu aktivni i odgovorni članovi društava u kojima žive i da budu agenti promjene. 

SSRM 2022 Modul 2 foto 03

Baviti se omladinskim radom je posebno važno za razvoj i podršku mladima u svim dijelovima Bosne i Hercegovine. Kako bi podržao razvoj omladinskog rada u BiH Institut za razvoj mladih KULT još od 2012. godine zagovara priznavanje omladinskog rada u BiH, te unatrag godinama radi na razvoju kapaciteta omladinskih radnika i radnica. Na Inicijativu Instituta i Odlukom Agencije za statistiku BiH u aprilu 2014. g., zanimanje stručnog saradnika za rad s mladima je priznato u klasifikaciji zanimanja pod brojem 3412. Ovo je značajan korak u standardizaciji rada s mladima i predstavlja vid društvenog priznavanja, ne samo zanimanja nego i neformalnog obrazovanja, kao vida stručnog osposobljavanja.

SSRM 01 1

Razvoj rada s mladima je posebno važan za mlade u Bosni i Hercegovini ali i razvoj društva u kojem oni žive. Institut za razvoj mladih KULT upravo zato je pokrenuo i petu generaciju obuke za stručne saradnike za rad s mladima, poznatije kao omladinske radnike. Kroz obuku će omladinski radnici i radnice iz cijele Bosne i Hercegovine istraživati i razmjenjivati iskustvo u polju rada s mladima, poznavanja teorije i prakse omladinskog rada, komunikacije u radu s mladima, socijalnih i organizacijskih vještina i kompetencija za rad s mladima. Istovremeno kroz obuku će polaznici raditi i na pripremi obilježavanja prvih Dana omladinskog rada u Bosni i Hercegovini i ponuditi mladima nove aktivnosti u lokalnim zajednica u kojima djeluju.

Stručni saradnici za rad s mladima (poznatiji kao omladinski radnici) predstavljaju osobe koje rade u omladinskim centrima, omladinskim klubovima, omladinskim organizacijama, organizacijama koje rade s mladima ili javnim ustanovama koje podržavaju razvoj mladih ljudi. Uloga stručnog saradnika je da podržava profesionalni, lični i obrazovni razvoj mlade osobe. Radeći s mladima na različitim idejama i inicijativama, stručni saradnici za rad s mladima rade i na razvoju zajednica u kojima djeluju.

SSRM 2022

Od obuke za stručnog saradnika za rad sa mladima sam očekivao da mene ojača i pripremi za profesionalan rad sa mladima i već nakon prvog modula vidim da će takav ishod i biti. Obuka je sjajan način za razvoj mojih sposobnosti i ima načine i alate koji odgovaraju radu sa mladima, a posebno mi odgovara da se kroz modul insistira na interakciji polaznika i razmjeni mišljenja. Rad sa mladima je ozbiljan posao kroz koji moramo osigurati da se glas svih mladih mora jasno i glasno čuti, izjavljuje Ademir Sarić iz Banovića.

Kroz prvi modul polaznici obuke su učili više o principima i vrijednostima omladinskog rada i razmatrali vještine, znanja i iskustva potrebne za kvalitetan omladinski rad. Kroz niz sesija bavili su se i specifičnim situacijama koje smatraju izazovima za rad s mladima u Bosni i Hercegovini i razmatrali načine uključivanja mladih u razvoj društva.
 
Radionica

Kroz manje formalni dio modula, događaj Kafa sa.. polaznici obuke su razgovarali sa ranijim polaznicima Jelenom Brkić koja sada djeluje u Schüler Helfen Leben fondaciji u Bosni i Hercegovini gdje vodi Akademiju za mlade lidere i Nedimom Alibegovićem, generalnim sekretarom Vijeća mladih Federacije BiH. Njih dvoje su se osim osvrta na svoje iskustvo u obuci, te korisnost obuke za poslove koje danas rade dotakli i važnosti prepoznavanja rada s mladima u društvu, te većeg povezivanja omladinskih radnika u BiH.

Radionica 2

Prvi od četiri modula obuke održan je od 21 - 24. septembra 2022. godine u Sarajevu, a obuku ove godine pohađa 20 omladinskih radnika iz cijele BiH.

Search