Institut za razvoj mladih KULT, u sklopu inicijative „Poslovni prostor BH“, snažno podržava inicijativu Vlade FBiH za subvencioniranje zapošljavanja mladih bez radnog iskustva i samozapošljavanje, kao i sve slične inicijative koje za cilj imaju više zaposlenih mladih i, u konačnici, poboljšavanje položaja mladih u našoj zemlji. U okviru inicijative urađen je i video Teret (doprinosi) kojim želimo prikazati koliko opterećenje poslodavcima predstavljaju doprinosi.

43c906a2-babf-46d6-9c76-e69fab27c404

https://youtu.be/CE4FY3VqRmM

Objavljen je Javni poziv za podnošenje zahtjeva za subvenciju za prvo zapošljavanje i samozapošljavanje u skladu sa Uredbom o poticanju zapošljavanja koju je Vlada FBiH donijela krajem 2015. godine. Ova Uredba jedna je od mjera Akcionog plana za realizaciju reformske agende Federacije BiH. Na ovaj način Vlada Federacije BiH nastoji potaknuti zapošljavanje u proizvodnim privrednim subjektima, ali i poduzetničku aktivnost kod uglavnom mladih osoba, te doprinijeti rješenju problema nezaposlenosti o čijoj ozbiljnosti govori broj od više od pola miliona nezaposlenih u našoj zemlji.

Mjerom se projicira zapošljavanje od oko sedam do osam hiljada osoba, i to zapošljavanjem mladih bez ili sa godinom radnog iskustva i poticanje samozapošljavanja mladih. Radi se o ukupnom iznosu subvencije od 50 miliona KM, odnosno do sada najvišem iznosu koji se izdvaja za poticanje zapošljavanju i samozapošljavanju.

Za očekivati je da će ova mjera imati dobre rezultate, obzirom da se subvencija daje za prvu godinu radnog staža nezaposlene osobe, uz obavezu poslodavca da primljenog uposlenika u radnom odnosu zadrži i narednu godinu bez subvencije, odnosno uz obavezu da za uposlenika plaća platu i doprinose. Time uposlenik ima priliku steći radno iskustvo ali i vrijednim radom i trudom stvoriti priliku za produženje radnog odnosa kod poslodavca.

Ono po čemu se ova mjera razlikuje u odnosu na javne pozive poticanja zapošljavanju Federalnog zavoda za zapošljavanje iz prethodnih godina jeste to što su korisnici sredstava poslodavci iz oblasti proizvodnih djelatnosti, a ne djelatnosti iz oblasti trgovine, ugostiteljstva ili priređivanja igara na sreću, niti javna preduzeća i ustanove.

Poslodavac može zaposliti nezaposlene osobe u životnoj dobi od 15 do 30 godina bez radnog staža u zvanju za koji su se obrazovale. Korisnici sredstava za samozapošljavanje su nezaposlene osobe životne dobi od 18 ili više godina koji su registrovali društvo sa ograničenom odgovornošću ili obrt nakon što je Uredba stupila na snagu. Subvencija se daje poslodavcu na ime refundiranja obaveza po osnovu doprinosa na najnižu plaću u FBiH, najniže plaće u FBiH i poreza na dohodak novozaposlenih ili osoba koje se same zapošljavaju.

Institut za razvoj mladih KULT podržava ovakvu mjeru kao dobar početni korak u kreiranju i realizaciji dugoročnih mjera zapošljavanja mladih. Institut će u budućnosti zagovarati da se po sličnom principu donese Zakon o poticanju zapošljavanja u FBiH. Sve po uzoru na susjednu Hrvatsku koja je 2012. godine donijela ovakav Zakon. 

 

Prijava se vrši podnošenjem zahtjeva na web portalu Federalnog zavoda za zapošljavanje http://www.fzzz.ba/vijesti/uredba-subvencioniranje-zapoljavanja-mladih-bez-radnog-iskustva-i-samozapoljavanja. Nakon izvršene elektronske  prijave isprintan obrazac zahtjeva sa pratećom dokumentacijom, koja  je navedena u obrascu zahtjeva, dostavlja se nadležnoj kantonalnoj službi za zapošljavanje, lično ili  putem pošte. Poziv je otvoren do utroška sredstava.

 

U Mostaru je danas, u organizaciji Instituta za razvoj mladih KULT, a u okviru inicijative „Poslovni prostor BH“ održan okrugli sto na temu „Budžetski poticaji i razvoj poduzetništva u FBiH“. Predstavnici relevantnih institucija, vladinog i nevladinog sektora raspravljali su o finansijskoj podršci privredi i efektima koje ta podrška u konačnici proizvede, s posebnim osvrtom na razvoj preduzetništva u Federaciji BiH. Raspravljalo se i o perspektivnim i manje perspektivnim granama privrede, te o raspodjeli novčanih sredstava među tim granama.

IMG 7259

''Podaci su pokazali da su određene grane privrede koje su u strateškim dokumentima institucija vlasti navedene kao perspektivne, ostale u budžetskom nemaru, poput sektora informacijskih tehnologija, turizma, drvne industrije, dok su određene grane, za koje također zagovaramo da im treba još veća podrška, poput poljoprivrede, bili favoriti. No, očekivanog efekta na tim poljima nismo vidjeli'' – istakao je Rusmir Pobrić iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, rađeno u okviru inicijative „Poslovni prostor BH“, pokazalo je pad izdvajanja za poticaje privredi u 2014. u odnosu na 2013. godinu. Predmet istraživanja bio je i način dodjele sredstava.

''Većina institucija je rekla da ima javne pozive i kriterije za dodjelu sredstava, ali procjenu učinka sredstava velik broj institucija ili nije dostavio ili čak preko 100 posto njih je reklo kako nikako ne procjenjuje učinak, a sredstva su vrlo značajna i ona su u vlasništvu poreznih obveznika'' - kaže Pobrić. Da je praćenje učinka nakon dodijele poticaja najveći problem, slaže se i Zdenko Perić iz Federalnog ministarstva razvoja, preduzetništva i obrta. „Cilj dodijele poticaja našeg ministarstva je pomoć razvoju malih i srednjih preduzeća. U proteklih 12 godina forma dodijele poticaja nekoliko puta se promijenila. Problem je ostao isti. Još uvijek nemamo plan praćenja efekata i učinka dodijeljenih poticaja“ – dodao je Perić.

Tokom okruglog stola, razgovaralo se mnogo i o teškom položaju obrtnika u Federaciji BiH. Samo na području Tuzlanskog kantona postoji oko 11. 500 obrtnika, međutim poticajna sredstva koja dobiju i od Federacije i od Kantona su vrlo mala, odnosno mizerna, tvrdi Željko Babić, predsjednik Obrtničke Komore TK.

''Konkretno trebali bi izmijeniti proceduru poticajnih komisija, daleko manje ulagati u firme koje su u gubitcima, manje ulagati u Željeznice ili Rudnike, a davati malo više poticajnih sredstava i onim malim obrtnicima koji zapošljavaju jednog ili eventualno dva uposlenika'', dodao je Babić.

Inicijativa „Poslovni prostor BH“ provodi se u okviru Projekta održivosti civilnog društva u Bosni i Hercegovini (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID) i Vlade Velike Britanije.

IMG 7294

Nakon što je u Sarajevu održan Okrugli sto na temu „Budžetski poticaji i perspektivne grane privrede u BiH“, diskusija o poticajima nastavit će se i u Mostaru.

Koje su to dobre prakse, a na kojim su poljima potrebna poboljšanja? Koje su perspektivne grane privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine? Kako razvijati preduzetništvo u FBiH?

Institut za razvoj mladih KULT srdačno Vas poziva na okrugli sto o temi „Budžetski poticaji i razvoj preduzetništva u FBiH“ koji će se održati u srijedu, 07.10.2015. godine u Hotelu Ero (Dr. Ante Starčevića) u Mostaru. Izjave za medije predviđene su u 12:00.

O budžetskim poticajima i razvoju preduzetništva u BiH raspravljat će poljoprivrednici, poslodavci, nevladine organizacije, te predstavnici relevantnih državnih institucija.

U proteklom periodu javnosti su prezentirani rezultati istraživanja o dodjeli budžetskih poticaja privredi u BiH, koji su i povod najavljene rasprave. Istraživanje je provedeno na uzorku od 133 institucije i obuhvatilo je više od 600 miliona KM dodijeljenih sredstava, te je pokazalo negativan trend: zabilježen je pad izdvajanja. Evidentirana su i velika kašnjenja pri isplati poticaja, a pojedine grane privrede koje se od strane javnosti, ali i nadležnih organa ocjenjuju perspektivnim, ostali su u potpunoj budžetskoj nemilosti. Istraživanje je obuhvatilo i sredstva koja se izdvajaju za razvoj preduzetništva u BiH – startni kapital za osnivanje firme, inovacije, edukaciju o preduzetništvu, preduzetničke zone i dr. - manje od 5% ukupnih poticaja privredi izdvojeno je za tu svrhu.

CAM019091

Istraživanje Instituta za razvoj mladih KULT, rađeno u okviru inicijative „Poslovni prostor BH“, pokazalo je pad izdvajanja za poticaje privredi u 2014. u odnosu na 2013. godinu. Naime, u prethodnoj  godini iz budžeta je za privredu izdvojeno 63.369.530 KM manje u odnosu na 2013. godinu. Tim povodom, danas je u Sarajevu održan okrugli sto na temu „Budžetski poticaji i perspektivne grane privrede u BiH“, koji je organizovao Institut za razvoj mladih KULT, a kome su  prisustvovali predstavnici udruženja privrednika,  relevantnih državnih institucija i nevladinih organizacija.

Rusmir Pobrić, voditelj projekta „Poslovni prostor BH“ predstavio je rezultate istraživanja o dodijeli poticaja privredi. „Nakon podataka koji su javnosti prezentirani u junu ove godine, a koji pokazuju značajan pad izdvajanja za privredu, urađeno je i istraživanje među privrednicima i predstavnicima struke koje je pokazalo neusaglašenost načina izdvajanja poticaja i strateških opredjeljenja države prema perspektivnim granama privrede. Naime, perspektivne grane privrede poput drvne industrije, IT sektora, te turizma ostale su uskraćene za budžetske poticaje dok istovremeno grane privrede za koje se najviše izdvaja ne bilježe značajnije rezultate“ – istakao je Rusmir Pobrić iz Instituta za razvoj mladih KULT. 

Bh. privredi,  s aspekta dodijele poticaja, zaključili su danas učesnici okruglog stola, potreban je prije svega strateški pristup i ulaganje u perspektivne grane privrede koje bi rezultiralo otvaranjem novih  radnih mjesta. Učesnici su se složili da bi trebalo dugoročno raditi na transparentnosti dodijele poticaja, uz utvrđivanje odgovornosti, kako onih koji koriste poticaje tako i institucija koje ih dodjeljuju. Posebno je istaknuto da je neophodna, pored transparentnosti, učinkovita promocija javih poziva za dodjelu poticaja. Sve u cilju stvaranja kulture apliciranja za poticaje i stvaranje novih preduzetničkih generacija. Bh. privreda bi se značajnije razvijala, složili su se učesnici okruglog stola, ukoliko bi se prilikom kreiranja i implementacije programa dodijele poticaja  vršila analiza stanja, planiranje sa širim krugom aktera, te izvršila procjena učinka izdvojenih sredstava.

1 copy

2 copy

3 copy

 

 

Na IX redovnoj sjednici Skupštine Unskosanskog kantona (USK), održanoj 24. jula 2015. g., nakon rasprave o Informaciji o stanju u oblastima privrede USK-a za 2014. g., Skupština USK prihvatila je zaključke, koje je uložio poslanik DNZ-a BiH Kenan Keserović.

Naime, prijedlog zaključaka temelji se na podacima istraživanja o budžetskim poticajima, koje je proveo Institut za razvoj mladih KULT. Ukratko, usvojeni zaključci predviđaju:
1. da Ministarstvo privrede i Vlada USK planiraju povećanje izdvajanja sredstava za razvoj privrede i preduzetništva u budžetu USK-a,
2. da Ministarstvo privrede USK prije utvrđivanja Programa raspodjele sredstava planira dodjelu sredstava na nivou Kantona zajedno sa ostalim nadležnim institucijama kroz javne diskusije sa širokim krugom učesnika/ca,
3. da Vlada USK sačini međuresorno radno tijelo (Vlada-Skupština) ili pojedinačna radna tijela (i Vlada i Skupština) za praćenje implementacije dodijeljenih poticaja i procjenu učinka,
4. te da se kroz rebalans Budžeta za ovu godinu i budžet za 2016. godinu u okviru Ministarstva privrede USK uvede posebna budžetska linija za razvoj omladinskog preduzetništva u USK, uz podršku Instituta za razvoj mladih KULT.

pp copy

Koja grana privrede je u protekle dvije godine dobila najviše, a koja najmanje novca iz budžeta? Da li je podjela sredstava pravedna?

Na ova pitanja pokušat će odgovoriti privrednici, poslodavci, predstavnici relevantnih državnih institucija, te članice Mreže za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta u BiH i to na okruglom stolu o temi „Budžetski poticaji i perspektivne grane privrede u BiH“.

Okrugli sto koji organizuje Institut za razvoj mladih KULT u okviru Inicijative „Poslovni prostor BH“ održat će se u u utorak, 15. septembra u Hotelu Hollywood (Ilidža), s početkom u 10.00 sati.

U proteklom periodu javnosti su prezentirani rezultati istraživanja o dodjeli budžetskih poticaja privredi u BiH, koji su i povod najavljene rasprave. Istraživanje je provedeno na uzorku od 133 institucije i obuhvatilo je više od 600 miliona KM dodijeljenih sredstava. Nalazi istraživanja pokazali su negativne trendove: zabilježen je pad izdvajanja za poticaje od visokih 19,5% u 2014. u odnosu na 2013. godinu, evidentna su velika kašnjenja pri isplati poticaja, a pojedine grane privrede koje se od strane javnosti, ali i nadležnih organa ocjenjuju perspektivnim, ostali su u potpunoj budžetskoj nemilosti.

Grafikon za vijest

Isti dan, održat će se i druga konferencija Mreže za kreiranje boljeg poslovnog ambijenta gdje će, među ostalim, članice Mreže razgovarati o akcionom planu za razvoj preduzetništva u Bosni i Hercegovini.

„Poslovni prostor BH“ je inicijativa Instituta za razvoj mladih KULT koja okuplja širi broj aktera iz poslovnog, javnog i civilnog sektora. Započeta je s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja, između ostalog, da se utemeljenim i usmjerenim zakonodavno-zagovaračkim aktivnostima kreira povoljnija poslovna klima kroz znatno poboljšane i budžetski ojačane programe podrške malom i srednjem preduzetništvu kao i kroz uređenje raspodjele različitih budžetskih poticaja privredi. Inicijativa „Poslovni prostor BH“ provodi se u okviru Projekta održivosti civilnog društva u BiH (CSSP), koji realizuju Centri civilnih inicijativa (CCI) i Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a koji je podržan od Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Press konferencija poticaji  22

U okviru inicijative „Poslovni prostor BH“ provodi se završna faza istraživanja o državnoj finansijskoj podršci privredi u BiH.

Nakon što su prikupljeni i analizirani podaci koje su dostavili davaoci poticaja, 139 institucija vlasti u BiH s preko 600 miliona KM dodijeljenih sredstava u 2013. i 2014. g., koji su javnosti obznanjeni sredinom juna 2015. g., posljednja faza istraživanja ima za cilj prikupiti mišljenja i prijedloge predstavnika privrede u BiH. Na više od 80 adresa predstavnika bh. privrede – udruženja, saveza, asocijacija, komora, stručnjaka – poslan je upit za dostavu mišljenja o raspodjeli budžetskih poticaja bh. privredi, perspektivnim sektorskim granama privrede u koje bi se sredstva trebala usmjeravati te prijedlozima za unapređenje procesa.

Po okončanju prikupljanja i obrade podataka, bit će sačinjena analiza stanja u u ovoj oblasti te prijedlog preciznih smjernica za institucije vlasti koje pružaju finansijsku podršku privredi, s ciljem poboljšanja učinka od izdvojenih poticaja i novog zapošljavanja. Prijedlog smjernica bit će predmetom javne diskusije koja će biti osigurana kroz organizaciju okruglih stolova i radnih konferencija u narednim mjesecima sa širokim krugom aktera.

Rezultati prvog dijela istraživanja „Analiza budžetskih poticaja privredi u BiH“ dostupni su na: http://www.mladi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2152&Itemid=520&lang=ba

Napomenut ćemo, rezultati prvog dijela istraživanja pokazali su pad izdvajanja za privredu u 2014. u odnosu na 2013. za 19,5%, ili više od 63 miliona KM. Zatim, bilježe se manja izdvajanja za poljoprivredu od gotovo 30 miliona KM, trostruko smanjenje izdvajanja za perspektivnu drvnu industriju, te potpuno zanemarivanje perspektivnih grana privrede poput IT sektora za koji u 2014. nije izdvojena nijedna KM, ili planinskog i morskog turizma za koje u protekle dvije godine nisu zabilježeni finansijski poticaji.

Institut za razvoj mladih KULT pokrenuo je inicijativu „Poslovni prostor BH“ s ciljem doprinosa rješavanju sistemskih problema u sektoru zapošljavanja u BiH. Riječ je prije svega o neadekvatnom sistemu raspodjele budžetskih poticaja za programe i aktivne mjere suzbijanja nezaposlenosti u BiH, te opterećenosti privrede lošim konceptom naplate poreza i visokim doprinosima na plaće radnika, što sputava ulaganja u razvoj i otvaranje novih radnih mjesta.

Pad izdvajanja poticaja 2014-2013 grafikon

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search