Predstavljanje Poslovnog barometra

barometar

Vijeće stranih investitora BiH (VSI) upriličilo je u sarajevskoj Vijećnici prezentaciju 2. izdanja publikacije “Poslovni barometar“ i obilježavanje 12 godina aktivnog rada na poboljšanju poslovne klime i privrednog ambijenta u BiH.

“Poslovni barometar“ čine rezultati istraživanja provedenog među članicama VSI (najznačajniji strani investitori i brojne domaće kompanije), odnosno pregled statističkih podataka o nivou (ne)zadovoljstva poslovnim ambijentom i uslovima poslovanja u BiH, prepreka i rizika sa kojima se privrednici suočavaju, prednosti i razloga za investiranja u BiH, te njihovim planovima za reinvestiranje i otvaranje novih radnih mjesta u BiH. Rezultati će biti korišteni za unapređenje poslovnog ambijenta, regulatornog okvira i efikasnosti administracije, kao i položaja kako domaćih tako i stranih investitora. Naglašeno je da VSI očekuje da rezultati istraživanja predstavljeni u ovoj publikaciji budu korišteni kao podloga, putokaz i orijentir za donošenje budućih odluka i ekonomskih politika, uključujući politike poreza i doprinosa, unapređenje vladavine prava, te poticanje investicija u BiH, kako za postojeće, tako i za potencijalne investitore.

Povodom obilježavanja jubileja VSI donijelo je odluku da donira simboličan iznos od 12 hiljada KM i to po 4 hiljade udruženjima: „Srce za djecu koja boluju od raka u FBiH“ i "Iskra" Banja Luka (Udruženje roditelja djece oboljele od malignih bolesti),  te 4 hiljade KM za nabavku 20 Mbot robota za osnovne škole u BiH.

Događaju je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search