Institut za razvoj mladih KULT sve bliže izradi strategije prema mladima

Institut za razvoj mladih KULT sve bliže izradi strategije prema mladima

U četvrtak 9.4.2015. g. održan je treći sastanak Radne grupe za izradu prve federalne strategije prema mladima. Sastanak je održan u prostorijama Instituta za razvoj mladih KULT. Sastanak je organizirao Institut za razvoj mladih KULT u saradnji s Federalnim ministarstvom kulture i sporta.

Nakon što su predstavnici/e ministarstava i institucija koje su uključene u proces izrade strategije dostavili konsultantu prvobitne verzije popunjene matrice za izradu strategije, rad na prvom strateškom dokumentu za mlade je nastavljen. Članovi Radne grupe na održanom sastanku imali su priliku da razgovaraju o nedostacima dostavljenih dokumenata te da rade na njihovom poboljšanju. Sastanku je prisustvovala i konsultantica Yael Ohana koja ima bogato iskustvo u radu o temi omladinske politike te je doprinijela pisanju strateških dokumenata brojnih europskih zemalja.

IMG 2275

Predstavnici/e ministarstava i institucija koje učestvuju i izradi strategije na radnom sastanku podijeljeni su u 7 grupa prema oblastima djelovanja:

  • rad, zapošljavanje i preduzetništvo
  • socijalna briga
  • zdravstvena zaštita
  • sigurnost
  • kultura i sport
  • aktivizam (učešće, volonterizam i mobilnost)

Zadatak svake grupe bio je odrediti strateške izjave, ciljeve ali i definirati željene rezultate za svaku oblast djelovanja. Na osnovi definiranih ciljeva i rezultata članovi/ice Radne grupe nastavit će rad na usavršavanju matrica za izradu strategije.

IMG 2278

Na sastanku je dogovoreno da će članovi/ice Radne grupe dorađene matrice dostaviti do 24.4.2015. godine.

Također, na sastanku je dogovoreno da će konsultanti i projektni tim Instituta organizirati i sastanke s članovima/icama Radne grupe koji zbog ranije preuzetih obaveza nisu mogli prisustvovati sastanku te im pružiti savjetodavnu podršku u vezi s metodološkim pristupom izrade matrice za izradu strategije.

Prema usvojenom rješenju Vlade FBiH o imenovanju Radne grupe, partner Federalnog ministarstva kulture i sporta pri izradi prve strategije prema mladima je Institut za razvoj mladih KULT koji je stručno-konsultativna podrška Ministarstvu pri izradi radnog teksta strategije prema mladima.

Da bi se čuo glas onih prema kojima je strategija usmjerena, predstavnici/e Instituta za razvoj mladih KULT održali su i radionicu s predstavnicima/ama vijeća mladih iz Federacije Bosne i Hercegovine u petak 10.4.2015. g. Konsultantica Yael Ohana razgovarala je s predstavnicima/ama vijeća mladih o problemima i potrebama mladih u gradovima i općinama iz kojih oni dolaze. Predstavnici/e vijeća mladih kao najveći problem istakli su činjenicu da se za rad vijeća mladih ne izdvajaju budžetska sredstva kao i lošu komunikaciju s lokalnim vlastima.

IMG 2395 copy

IMG 2405 copy

Govorilo se i o problemu nezaposlenosti i želji mladih da napuste Bosnu i Hercegovinu. Također, predstavnici/e vijeća mladih razgovarali su i o procesu donošenja prve federalne strategije prema mladima te o njihovim očekivanjima vezanim za donošenje prvog strateškog dokumenta za mlade u FBiH.

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search