osnovano vijece mladih bihaca

Formalne i neformalne grupe mladih grada Bihaća od danas imaju predstavnika. Naime, na Osnivačkoj skupštini 21. februara 2019. godine osnovano je Vijeće mladih Grada Bihaća. Vijeće mladih Grada Bihaća je krovna organizacija mladih Grada Bihaća, a kao krovna organizacija formirano je prema Zakonu o mladima FBiH od strane tri omladinske organizacije i to: Brdsko biciklistički klub „Daj krug“, Unija studenata Univerziteta u Bihaću, te Asocijacija studenata Pravnog fakulteta.

Search