Potpisan ugovor između KULTA i Grada Sarajeva

U Gradskoj upravi Grada Sarajeva danas je održana ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa 10 organizacija civilnoga društva za provedbu projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II, koji zajednički realiziraju UNDP BiH i Grad Sarajevo. Na adresu Grada Sarajeva, koji je raspisao Javni poziv, pristigla su 72 projektna prijedloga, a podržano je 11 projekata. Među izabranim projektima je i projekt KULTA - Grad Sarajevo te obrazuje!

Ceremoniji potpisivanja ugovora obratili su se gradonačelnik Alija Behmen, zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović, predstavnik UNDP-a Samir Omerefendić, te gđa Sabina Hadžiahmetović iz Centra za okolišno-održivi razvoj COOR.

Pored KULTOVOG projekta Grad Sarajevo te obrazuje! projekti organizacija civilnog društva sa područja grada Sarajeva koji su podržani kroz LOD projekat i koji bi se trebali realizirati do marta 2012. godine su:

  • Sarajevo – treći evropski grad sa CABAS školom - EDUS – Edukacija za sve
  • Nasilje nije moj izbor - Fondacija lokalne demokratije
  • Grad ECO-škola - Centar za okolišno-održivi razvoj COOR
  • Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim školama – koraci do socijalnog uključivanja - Udruženje „Život sa Down syndromom“
  • Grad Sarajevo – sigurnosna zajednica - Fondacija lokalne demokratije
  • Mi smo OK - Humanitarna organizacija „Altius“
  • Sport je moje pravo - Udruženje za podršku osoba za intelektualnim poteškoćama „Oaza“ Sarajevo
  • Socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim poteškoćama - Savez „Sumero“
  • Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama - Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY
  • Kurs digitalne fotografije, kurs plesa i kurs slikanja za hobiste - SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo

Podrška ovim projektima ukazuje na spremnost Grada Sarajeva da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

.

 

    grad1  grad2

©2022 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search