U Gradskoj upravi Grada Sarajeva danas je održana ceremonija potpisivanja mikro-kapitalnih ugovora sa 10 organizacija civilnoga društva za provedbu projekta Jačanje lokalne demokracije/demokratije II – LOD II, koji zajednički realiziraju UNDP BiH i Grad Sarajevo. Na adresu Grada Sarajeva, koji je raspisao Javni poziv, pristigla su 72 projektna prijedloga, a podržano je 11 projekata. Među izabranim projektima je i projekt KULTA - Grad Sarajevo te obrazuje!

Ceremoniji potpisivanja ugovora obratili su se gradonačelnik Alija Behmen, zamjenik gradonačelnika Miroslav Živanović, predstavnik UNDP-a Samir Omerefendić, te gđa Sabina Hadžiahmetović iz Centra za okolišno-održivi razvoj COOR.

Pored KULTOVOG projekta Grad Sarajevo te obrazuje! projekti organizacija civilnog društva sa područja grada Sarajeva koji su podržani kroz LOD projekat i koji bi se trebali realizirati do marta 2012. godine su:

  • Sarajevo – treći evropski grad sa CABAS školom - EDUS – Edukacija za sve
  • Nasilje nije moj izbor - Fondacija lokalne demokratije
  • Grad ECO-škola - Centar za okolišno-održivi razvoj COOR
  • Razvoj inkluzivne prakse u osnovnim školama – koraci do socijalnog uključivanja - Udruženje „Život sa Down syndromom“
  • Grad Sarajevo – sigurnosna zajednica - Fondacija lokalne demokratije
  • Mi smo OK - Humanitarna organizacija „Altius“
  • Sport je moje pravo - Udruženje za podršku osoba za intelektualnim poteškoćama „Oaza“ Sarajevo
  • Socijalna inkluzija osoba sa intelektualnim poteškoćama - Savez „Sumero“
  • Prevencija vršnjačkog nasilja i promocija zdravih stilova života mladih u osnovnim školama - Asocijacija za seksualno i reproduktivno zdravlje XY
  • Kurs digitalne fotografije, kurs plesa i kurs slikanja za hobiste - SPKD „Prosvjeta“ Sarajevo

Podrška ovim projektima ukazuje na spremnost Grada Sarajeva da unaprijedi i intenzivira saradnju sa civilnim društvom u cilju jačanja lokalne samouprave i sudjelovanja građana/ki u vršenju poslova od javnog značaja.

.

Predstavnici/e Mozilla Community Bosne i Hercegovine, 28. jula posjetili su Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA.

Tokom posjete Mozilla se upoznala sa radom Instituta za razvoj mladih KULT, aktuelnim projektima, kao i s principima rada s volonterima/kama.

Također, uposlenici/e Instituta za razvoj mladih KULT upoznali su se s ciljevima Mozilla Community BiH, njihovim projektima, i budućim aktivnostima.

.

Prema brojnim naučnim istraživanjima, najbolji način da se poboljša život djece s posebnim potrebama je omogućiti im komunikaciju i druženje, te uvesti ih u proces obrazovanja sa vršnjacima, kroz škole i predškolske institucije. Nažalost, inkluzija djece s umjerenom i težom mentalnom ometenosti ne prakticira se u okviru regularnog obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. Zbog toga, djeca ne pohađaju redovnu nastavu. Specijalne škole, dostupne su samo manjem broju djece s posebnim potrebama, koja žive u većim gradovima. U Mjedenici trenutno boravi oko 110 djece, iz gotovo cijele centralne BiH, pa i šire. Veliki je problem nedostatak kapaciteta, ali i slaba finansijska pomoć koja sporo dolazi od države. Trenutno je aktuelan inovativan rad u vrtiću i prvom razredu Zavoda Mjedenica kroz potpuno novi program u BiH - KABAS ® sa Columbia univerziteta. Provodi se sa 20 učenika/ca uzrasta 4 do 8 g. sa različitim poremećajima u razvoju. Za rad ovog programa koriste se metode čija je efektivnost dokazana kroz 1000 do sada provedenih eksprerimenata.

U nastavku vam donosimo utiske volonterskog rada Johannesa Oesterwinda, volontera Instituta za razvoj mladih KULT, koji je volontirajući u Institutu za specijalno obrazovanje djece sa posebnim potrebama Mjedenica proveo 5 mjeseci. Johannes boravi u Bosni i Hercegovini u sklopu programa njemačkih volontera/ki u BiH.

.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search