jasmin i adil

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zajdeno će raditi na kreiranju boljeg ambijenta za život mladih u BiH. Memorandum o saradnji i podršci unaprjeđenju položaja mladih potpisali su Jasmin Bešić, direktor Instituta i  ministar Adil Osmanović.

Potpisivanjem memoranduma uspostavlja se institucionalna saradnja s ciljem zajedničkog djelovanja na definisanju i analiziranju sektorskih politika prema mladima, analiziranju potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini, razvoju i saradnji sa savjetima mladih u Bosni i Hercegovini i drugim nadležnim organima vlasti za mlade u Bosni i Hercegovini, profesionalizaciji omladinskog rada i rada sa mladima te podrške razvoju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Nakon uspostavljanja saradnje, po prvi put bit će urađena analiza o potrebama i problemima mladih na području cijele zemlje. Kako je istakao direktor Instituta Jasmin Bešić, osim analize potreba mladih, saradnja će se provoditi i kroz savjetodavnu podršku pri provođenju uspostavljenog zakonskog okvira za mlade, podršku u kreiranju strateških dokumenata za mlade u Bosni i  Hercegovini, informisanje mladih na njima prilagođen način o mjerama koje provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nevladin sektor, kao i kroz zagovaranje adekvatnih izdvajanja budžetskih sredstava za pitanja mladih i promociju politika prema mladima.

jasmin i adil 2

Sporazum o saradnji jedan je od koraka ka detektovanju stvarnih problema mladih na osnovu kojih bi trebale biti definisane i mjere za kreiranje kvalitetnijih uslova života koji će mlade zadržati u BiH

„Osnovni motiv je da dobijemo analizu potreba mladih koja bi bila prihvatljiva za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, a koja treba da bude polazište za sve buduće politike u oblasti mladih. Suočeni smo sa problemom odlaska mladih, prije svega visoko kvalifikovanih ljudi iz BiH, a analiza o čijoj izradi smo potpisali Memorandum treba da ukaže na razloge odlaska i ponudi preporuke za aktivnosti kako bi se status mladih popravio“, rekao je ministar Adil Osmanović.

Institut za razvoj mladih KULT već petnaest godina radi na kreiranju povoljnijeg ambijenta za život mladih u BiH i to prvenstveno kroz saradnju sa institucijama vlasti, te kreiranje strateškkih i zakonskih dokumenata.

sajam idejalište

Institut za razvoj mladih KULT podržao je Sajam ideja "Idejalište“ koji je 23. februara 2019. godine održan u prostorijama Centra za lično i profesionalno usavršavanje. Predstavljanju ideja mladih ljudi iz Bosne i Hercegovine prisustvovalo je više od 80 osoba, a član žirija za izbor najboljih bio je i Alen Torbić iz Institua za razvoj mladih KULT.

Na sajmu je predstavljeno četrnaest odličnih ideja, objašnjen koncept "Idejališta", te održana edukacija o temi Uspješan brainstorming. Tri najbolje ideje nagrađene novčanim nagradama, a simbolične nagrade uručene su i svim drugim hrabrim predlagačima ideja. Prvo mjesto osvojila je ideja za 3D printane naočale, drugo mjesto pripalo je ideji "Kviz BiH-prva kviz mobilna aplikacija u BiH", a treća nagrada ideji "Reciklaža odjeće".

"Ovaj sajam samo je početak divne prilike za umrežavanje u budućnosti. Zapamtite svi uspješni ljudi su krenuli prvo od ideje, a onda malim koracima do velikog uspjeha", kazala je Ifeta Burzić, PR menadžer Sajma "Idejalište".

Slogan sajma glasio je "Zajedno možemo više od ideje“.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search