ada događaj

Konferencija „Razvoj preduzeća u BiH – nastavak i ubrzanje reformi“ održana je 4. aprila 2019. godine u prostorijama EU Info centra u Sarajevu, a s ciljem da doprinese osiguravanju kontinuiteta započetih i započinjanju neophodnih reformi za podršku razvoju preduzeća od strane novih vlasti u BiH.

Na konferenciji se u okviru dva panela diskutovalo o trenutnim reformama poslovnog ambijenta koje su započete ili su u završnoj fazi, administrativnoj i finansijskoj podršci malim i srednjim preduzećima, reformskim prioritetima iz perspektive poslodavaca i politikama čija implementacija može rezultirati povećanjem domaćih i stranih investicija. Takođe se razgovaralo o prevazilaženju administrativnih prepreka za poslovanje, poreskim reformama i modelima podrške preduzećima koji trebaju omogućiti lakše i jeftinije poslovanje. Konferencija je okupila predstavnike izvršne vlasti, javnih institucija, međunarodnih i domaćih nevladinih organizacija. Organizator konferencije je Centar za politike i upravljanje, a događaju je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

DEI

U posjeti Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA i Centralnom uredu Instituta 28. 3. 2019. g. bili su predstavnici institucija iz zemalja regije koje se bave evropskim integracijama, kako bi razmijenili iskustva o inicijativama vezanim za regionalnu saradnju i primjere dobre prakse regionalne saradnje.

jasmin i adil

Institut za razvoj mladih KULT i Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine zajdeno će raditi na kreiranju boljeg ambijenta za život mladih u BiH. Memorandum o saradnji i podršci unaprjeđenju položaja mladih potpisali su Jasmin Bešić, direktor Instituta i  ministar Adil Osmanović.

Potpisivanjem memoranduma uspostavlja se institucionalna saradnja s ciljem zajedničkog djelovanja na definisanju i analiziranju sektorskih politika prema mladima, analiziranju potreba i problema mladih u Bosni i Hercegovini, razvoju i saradnji sa savjetima mladih u Bosni i Hercegovini i drugim nadležnim organima vlasti za mlade u Bosni i Hercegovini, profesionalizaciji omladinskog rada i rada sa mladima te podrške razvoju omladinskog sektora u Bosni i Hercegovini.

Nakon uspostavljanja saradnje, po prvi put bit će urađena analiza o potrebama i problemima mladih na području cijele zemlje. Kako je istakao direktor Instituta Jasmin Bešić, osim analize potreba mladih, saradnja će se provoditi i kroz savjetodavnu podršku pri provođenju uspostavljenog zakonskog okvira za mlade, podršku u kreiranju strateških dokumenata za mlade u Bosni i  Hercegovini, informisanje mladih na njima prilagođen način o mjerama koje provodi Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine i nevladin sektor, kao i kroz zagovaranje adekvatnih izdvajanja budžetskih sredstava za pitanja mladih i promociju politika prema mladima.

jasmin i adil 2

Sporazum o saradnji jedan je od koraka ka detektovanju stvarnih problema mladih na osnovu kojih bi trebale biti definisane i mjere za kreiranje kvalitetnijih uslova života koji će mlade zadržati u BiH

„Osnovni motiv je da dobijemo analizu potreba mladih koja bi bila prihvatljiva za sve nivoe vlasti u Bosni i Hercegovini, a koja treba da bude polazište za sve buduće politike u oblasti mladih. Suočeni smo sa problemom odlaska mladih, prije svega visoko kvalifikovanih ljudi iz BiH, a analiza o čijoj izradi smo potpisali Memorandum treba da ukaže na razloge odlaska i ponudi preporuke za aktivnosti kako bi se status mladih popravio“, rekao je ministar Adil Osmanović.

Institut za razvoj mladih KULT već petnaest godina radi na kreiranju povoljnijeg ambijenta za život mladih u BiH i to prvenstveno kroz saradnju sa institucijama vlasti, te kreiranje strateškkih i zakonskih dokumenata.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search