turska posjeta

Omladinskom radu u Bosni i Hercegovini u sferi je interesovanja i organizacija iz Turske. O iskustvima u omladinskom radu sa predstavnicama Instituta za razvoj mladih KULT razgovarali su članovi/ice organizacije KEGED iz Malatye (Turska).

Delegaciju Turske činili su predsjednik Urban Development Association, predstavnik Ministarstva za mlade i sport u Turskoj, predstavnice organizacije Urban Development Association Antalya i Urban Development Association Konya. Na sastanku se razgovaralo o programima koje Institut provodi za omladinske radnike i radnice, o samoj obuci i procesu certificiranja omladinskih radnika/ca. 

Posebno interesovanje gosti su pokazali sa saradnju Instituta i institucija vlasti u kreiranju strategija prema mladima i o položaju mladih u Bosni i Hercegovini. Prezentiran je način na koji Institut radi istraživanja o položaju i potrebama mladih koje služi za daljnje kreiranje strateških dokumenata za poboljšanje položaja mladih. 

Institut za razvoj mladih KULT svoje iskustvo u radu sa mladima i za mlade vrlo rado dijeli sa organizacijama koje imaju slične misije, i vjerujemo da će ova posjeta poslužiti organizacijama u Turskoj u unaprjeđenju omladinskog rada i kreiranju politika za mlade. 

mirela eu

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovano je predstavljanje web portala eKonsultacije, Zbirnog registra udruga i zaklada/fondacija BiH i eRegistra udruga i zaklada/fondacija za predstavnike civilnog društva u BiH. O važnosti i koristima koje ovaj portal donosi građanima i predstavnicima vlasti govorila je i Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

„Vjerujući da Bosna i Hercegovina treba da poboljša djelovanje u kontekstu mladih, uzeli smo učešće u kreiranju odgovora na Upitnik Europske komisije za proces pristupa Bosne i Hercegovine EU. Sve oblasti i pitanja koja se tiču mladih i nevladinih organizacija Institut je odgovorio i na taj način dao svoj doprinos u izradi odgovora na Upitnik. Za dostavljanje naših mišljenja i odgovora na upitnik koristili smo upravo portal eKonsultacije koji se pokazao kao jako dobar mehanizam za povećanje učešća građana i građanki u demokratskim procesima.“ – Istakla je Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT je organizacija koja svojim djelovanjem pokušava da poboljša položaj mladih u BiH ali i da stvori bolje uslove u društvu za mlade. Pored aktivnog rada sa mladima, Institut kroz partnerske odnose sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini stvara društvo naklonjeno mladim osobama. Upravo ovaj portal omogućava veću demokratizaciju društva.

O značaju portala u procesu demokratizacije društva, tokom predstavljanja govorio je i Lars-Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH.

„Ovakve platforme pomažu u učvršćivanju veza između vlada i civilnog društva. Naročito je važno da su u cijeli proces uključene i organizacije koje brinu o populacijama koje se nalaze na marginama društva, a u BiH su to žene i mladi.“ – naglasio je Vigemark.

Institut za razvoj mladih KULT i u narednom periodu će raditi na poboljšanju i stvaranju boljeg društva za mlade u Bosni i Hercegovini. Upravo u narednoj godini ćemo početi sa implementacijom projekta koji je podržan od strane EIDHR-a a koji se tiče poboljšanja položaja uposlenika u BiH, kroz razne programe i odluke koje institucije vlasti, ali i kompanije u Bosni i Hercegovini treba da prepoznaju.

Cilj je graditi Bosnu i Hercegovinu u kojoj se čuje mišljenje svih njenih građana i građanki, i jedan od načina da se naše mišljenje čuje i adresira na pravo mjesto je upravo portal ekonsultacije. Na ovaj način pruža se prilika za jačanje procesa demokratizacije u BiH.

biznis forum

Neophodno je sinhronizovati različite programe podrške, predstavnike lokalnih zajednica, javne službe za zapošljavanje, ministarstva i druge organizacije koje se bave podrškom preduzetništva u BiH, jedan je od zaključaka šestog po redu Foruma službi zapošljavanja „Pokreni nešto dobro“.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search