Održana radionica izrade metodologije za pripremu „Budžeta za građane“

Metodologija za pripremu Budzeta za gradjane 23.9Institut za razvoj mladih KULT danas je učestvovao u online radionici izrade metodologije za pripremu i publikovanje dokumenta „Budžeta za građane“ Ministarstva finansija i trezora BiH. 

Metodologijom su definirani detaljni razlozi i opisi za sve korake u procesu pripreme, objavljivanja, distribucije i komuniciranja samog dokumenta. Metodologija uključuje metodološke smjernice i primjere, te služi kao određena vrsta priručnika za izradu „Budžeta za građane“.

„Budžet za građane“ je dokument koji na jednostavan i razumljiv način objašnjava građanima budžet, budžetske termine, odgovornost za obavljanje različitih nadležnosti i pružanje usluga, kratak redoslijed aktivnosti i tok budžetskog procesa prema budžetskom kalendaru, kao i mehanizme za uključivanja građana.

Radi se o značajnom iskoraku u otvorenijem i jasnijem komuniciranju Ministarstva sa građanima, koje je preduslov za veću uključenost građana u procesu budžetskog odlučivanja.

Metodologija je pripremljena uz podršku vlada SR Njemačke i Velike Britanije, u okviru Programa jačanja javnih institucija u BiH koji provodi njemački GIZ. Tehničku podršku u ime GIZ-a pruža Razvoja agencija Eda.

©2021 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search