Institut na predstavljanju web portala eKonsultacije

mirela eu

U Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine organizovano je predstavljanje web portala eKonsultacije, Zbirnog registra udruga i zaklada/fondacija BiH i eRegistra udruga i zaklada/fondacija za predstavnike civilnog društva u BiH. O važnosti i koristima koje ovaj portal donosi građanima i predstavnicima vlasti govorila je i Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

„Vjerujući da Bosna i Hercegovina treba da poboljša djelovanje u kontekstu mladih, uzeli smo učešće u kreiranju odgovora na Upitnik Europske komisije za proces pristupa Bosne i Hercegovine EU. Sve oblasti i pitanja koja se tiču mladih i nevladinih organizacija Institut je odgovorio i na taj način dao svoj doprinos u izradi odgovora na Upitnik. Za dostavljanje naših mišljenja i odgovora na upitnik koristili smo upravo portal eKonsultacije koji se pokazao kao jako dobar mehanizam za povećanje učešća građana i građanki u demokratskim procesima.“ – Istakla je Mirela Geko iz Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT je organizacija koja svojim djelovanjem pokušava da poboljša položaj mladih u BiH ali i da stvori bolje uslove u društvu za mlade. Pored aktivnog rada sa mladima, Institut kroz partnerske odnose sa institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini stvara društvo naklonjeno mladim osobama. Upravo ovaj portal omogućava veću demokratizaciju društva.

O značaju portala u procesu demokratizacije društva, tokom predstavljanja govorio je i Lars-Gunar Vigemark, šef Delegacije Evropske unije u BiH.

„Ovakve platforme pomažu u učvršćivanju veza između vlada i civilnog društva. Naročito je važno da su u cijeli proces uključene i organizacije koje brinu o populacijama koje se nalaze na marginama društva, a u BiH su to žene i mladi.“ – naglasio je Vigemark.

Institut za razvoj mladih KULT i u narednom periodu će raditi na poboljšanju i stvaranju boljeg društva za mlade u Bosni i Hercegovini. Upravo u narednoj godini ćemo početi sa implementacijom projekta koji je podržan od strane EIDHR-a a koji se tiče poboljšanja položaja uposlenika u BiH, kroz razne programe i odluke koje institucije vlasti, ali i kompanije u Bosni i Hercegovini treba da prepoznaju.

Cilj je graditi Bosnu i Hercegovinu u kojoj se čuje mišljenje svih njenih građana i građanki, i jedan od načina da se naše mišljenje čuje i adresira na pravo mjesto je upravo portal ekonsultacije. Na ovaj način pruža se prilika za jačanje procesa demokratizacije u BiH.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search