Vijeće Evrope: Preporuke o radu s mladima

preporuke VE

Vijeće Evrope prošle je godine usvojilo Preporuke o radu s mladima, a Institut za razvoj mladih KULT dokument prveo na jezik našeg govornog područja koji je sada dostupan i na zvaničnoj stranici Vijeća Evrope.

Riječ je o preporukama o promociji i prepoznavanju neformalnog obrazovanja/učenja mladih, o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu, o ulozi državnih vijeća mladih u izradi politike prema mladima, ali i brojnim drugim oblastima koje su bitne mladim ljudima.

Preporuke na lokalnom jeziku možete preuzeti ovdje.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search