Mladi na djelu: Srednjoškolci o problemima mladih

geko srednjoskolci posjetaKako mlade podstaknuti na volontiranje i društvenu angažiranost bila je tema susreta učenica sarajevske Prve bošnjačke gimnazije sa predstavnicima/ama Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT u svom radu daje podršku mladima koji su zainteresirani da daju svoj doprinos u zajednici u kojoj žive, a jedan od jako važnih aspekata našeg rada je komunikacija i pružanje podrške mladima.

Posjeta učenica Prve bošnjačke gimnazije organizovana je u okviru priprema za takmičenje Projekt građanin, a u saradnji sa školom. Predstavnici/e Instituta sa učenicima/ama razgovarali su tokom časa Demokratije, a cilj je bilo ukazati na važnost građanskog aktivizma i volonterstva u svakoj zajednici.

mladi posjeta institut

O sličnim temama predstavnici/e Instituta razgovarali su i sa učenicima/ama iz  Srednjoškolskog centra Hadžići.

Učenici/e su veliki interes iskazali i za problem odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, a kao jedan od glavnih razloga za odlazak prepoznali su problem nezaposlenosti među ovom populacijom.

Razgovor sa učenicama iz  Srednjoškolskog centra Hadžići također je iniciran u okviru projekta građanin i pripremu za takmičenje na kantonalnom nivou.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search