geko srednjoskolci posjetaKako mlade podstaknuti na volontiranje i društvenu angažiranost bila je tema susreta učenica sarajevske Prve bošnjačke gimnazije sa predstavnicima/ama Instituta za razvoj mladih KULT.

Institut za razvoj mladih KULT u svom radu daje podršku mladima koji su zainteresirani da daju svoj doprinos u zajednici u kojoj žive, a jedan od jako važnih aspekata našeg rada je komunikacija i pružanje podrške mladima.

Posjeta učenica Prve bošnjačke gimnazije organizovana je u okviru priprema za takmičenje Projekt građanin, a u saradnji sa školom. Predstavnici/e Instituta sa učenicima/ama razgovarali su tokom časa Demokratije, a cilj je bilo ukazati na važnost građanskog aktivizma i volonterstva u svakoj zajednici.

mladi posjeta institut

O sličnim temama predstavnici/e Instituta razgovarali su i sa učenicima/ama iz  Srednjoškolskog centra Hadžići.

Učenici/e su veliki interes iskazali i za problem odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, a kao jedan od glavnih razloga za odlazak prepoznali su problem nezaposlenosti među ovom populacijom.

Razgovor sa učenicama iz  Srednjoškolskog centra Hadžići također je iniciran u okviru projekta građanin i pripremu za takmičenje na kantonalnom nivou.

Predstavnici privrede, na skupu „Savremeni izazovi na tržištu rada“ koji je održan u Sarajevu 16. aprila 2017. godine, izrazili su zabrinutost kako zbog nedostatka radne snage koja emigrira van zemlje, tako zbog dostupne radne snage koja nije dovoljno stručna.

Kako su istakli, oni ne mogu oni preuzeti ulogu edukatora radne snage, već to treba da radi obrazovni sektor. Time je zaključeno da su politike obrazovanja ustvari politike zapošljavanja i da ih kao takve treba kreirati i provoditi.

Prema riječima profesora Vjekoslava Domljana, u BiH postoje sredine i lokalne zajednice koje su šampioni po svojim rezultatima i upravo ta mjesta trebaju biti centri izvrsnosti gdje će se jačati istraživanje i razvoj, čije prakse će se prenositi kasnije i na druge dijelove zemlje. Potrebno je ojačati izvozni kapacitet zemlje, a politički ambijent je taj koji najviše smeta i privredi i zapošljavanju.

dogadjaj ajka

Predstavljeni su i rezultati Analize potreba tržišta rada u FBiH u 2018. godini koju je proveo FZZZ. Najviše potreba za novim zapošljavanjem se odnosi na radnike sa srednjom stručnom spremom IV stepena i to 43,14%, te radnika sa srednjom stručnom spremom III stepena, odnosno 33,15%. Najveći broj poslodavaca (23,85%) kao razlog trenutnog nedostatka zaposlenika određenog profila zanimanja navodi kvalifikacije, slijedi porezna politika (18,76%), te poticajna sredstva (12,21%).

Pored traženih znanja i vještina na savremenom tržištu rada i izazovima za poslodavce, tema je bio i utjecaj novih tehnologija na tržištu rada. Primjer dobre prakse u pomoći i podršci start-upima mladih predstavio je gosp. Vedran Šimunović iz Tehnološkog parka INTERA.

Domaćin skupa, kojem su prisustvovali brojni predstavnici resornih institucija vlasti, poslovnog, akademskog i nevladinog sektora bio je Federalni zavod za zapošljavanje (FZZZ).

Institut za razvoj mladih KULT dio je inicijative „Aktivni mladi – korak ka zajedničkim promjenama“.

Ova inicijativa u narednom periodu okupit će iskusne omladinske radnike i aktiviste iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Crne Gore, Slovačke, Makedonije, Hrvatske, Kosova*, Albanije, Grčke i Češke, a sa ciljem aktivnijeg učešća mladih u javnom i političkom životu zajednice. Cilj je pokrenuti mlade u ovim zemljama i motivisati ih da budu aktivniji i daju više doprinosa promjenama koje su neophodne ovoj populaciji.

Ako želimo stvarne promjene, moramo započeti sa promjenom svijesti kod mladih – polaznica je inicijative.

kick off

Online aktivizam, ljudska i građanska prava, uvođenje obaveze izlaska na izbore samo su neke od tema kojima će se mladi aktivisti baviti tokom trajanja inicijative.

Mladi aktivisti pohađat će četverodnevni trening, biti dio lokalnih akcija, ali i kreirati nikz preporuka kako do boljeg položaja mladih.

kickoff2

Prvi sastanak tima koji će voditi cijelu inicijativu održan je 13. aprila 2018. godine u Sarajevu, a javni poziv za odabir mladih aktivista koji će biti dio realizacije inicijative biće raspisan početkom maja.

Inicijativu realizuju Razvojni centar za mlade, Udruženje YouthWach iz Slovačke, Intermedia iz Srbije, COSMO iz Crne Gore i Institut za razvoj mladih KULT, a uz podršku Evropske omladinske fondacije Vijeća Evrope.

©2018 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search