kafa sa za web

Kafa, kava ili kahva je u Bosni i Hercegovini uvijek dobar izgovor za razgovor o različitim temama, a položaj mladih treba biti tema svih kandidata i kandidatkinja za člana Predsjedništva BiH.

U cilju da podrži razumijevanje mladih u izbornom procesu za Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, Institut za razvoj mladih KULT želi organizirati susrete mladih ljudi sa predsjedničkim kandidatima/kinjama.

Institut za razvoj mladih KULT već je poznat po organiziranju događaja „Kafa sa...“, a kroz koji osigurava smislene susrete javnih osoba, političara/ki, mladih ljudi i drugih inspirativnih i uspješnih Bosanaca/ki i Hercegovaca/ki sa grupama mladih ljudi kako bi razgovarali o svom iskustvu, idejama ili javnim pitanjima važnim za mlade.

„Kafa sa...“ uvijek je organizirana u manje formalnom formatu kako bi motivirala, ohrabrila i izazvala mlade ljude da dijele svoje ideje za bolji položaj mladih u BiH.

Od juna do oktobra 2018. godine, Institut će organizirati seriju ovakvih događa sa  kandidatima/kinjama za Predsjedništvo BiH, a prvi gost bit će Boriša Falatar, kandidat Naše stranke za člana Predsjedništva BiH.

U Bosni i Hercegovini živi oko 700.000 mladih, koji su zakonima o mladima definirani kao osobe dobi od 15 do 30 godina. Većina mladih ima pravo glasa, a Institut za razvoj mladih KULT na ovaj način im želi dati priliku da budu birači, a ne glasači. Mišljenja smo da pitanja mladih trebaju i moraju biti dio programa političkih stranaka u BiH, te da je krajnje vrijeme da najviši nivo vlasti u svoj diskurs stavi mlade kao primarni fokus.

S druge strane, na ovaj način predstavnici/e vlasti koje ti mladi biraju imat će priliku svoje izborne programe kreirati u skladu sa stvarnim potrebama mladih u BiH.

„Kafa sa...predsjedničkim kandidatom/kinjom“ će biti organizirana u Sarajevu i u prosjeku trajati 90 minuta. Za prisustvo događaju mogu se prijaviti mladi iz cijele BiH do 35 godina starosti, a koji žele biti dio konstruktivnog dijaloga o potrebama i izazovima sa kojima se ova populacija suočava.

Link za prijavu bit će dostupan prilikom svake najave programa "Kafa sa...".

beograd2

Mladi moraju dobiti priliku da pokreću promjene u svojim zajednicama, mišljenja su učesnici/ce inicijative Aktivni mladi – korak naprijed ka zajedničkim promjenama. Mladi moraju razumjeti i štititi svoja prava i preuzimati glavne uloge u životu zajednice, a koja će njima i nama omogućiti da oblikujemo svoje okruženje u skladu s vlastitim potrebama.

Aktivizam mladih je ključni koncept za zagovaranje promjene koju želimo vidjeti i jako je važno da kreativnost, inspiracija i aktivno učešće mladih u svim aspektima života bude ono što oblikuje zajednicu i svijet u skladu sa željenim standardima i potrebama.

Ako želimo potaknuti promjene u našim zajednicama i unaprijediti naše okruženje, moramo poticati lokalni aktivizam mladih. Moramo pronalaziti inovativne metode koje će u naš svakodnevni život vratiti kreativnost i energiju mladih.

beograd

Prepoznale su to organizacije iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Slovačke koje implementiraju inicijativu Aktivni mladi – korak naprijed ka zajedničkim promjenama.

U okviru inicijative u Beogradu je od 6. do 10. juna 2018. godine održan  trening za grupu mladih iz Srbije, BiH, Crne Gore, Slovačke, Kosova*, Hrvatske, Makedonije, Grčke i Albanije.Cilj je bio pomoći učesnicima da jačaju učešće i aktivizam mladih i prilagode ga trenutnoj dinamici i novim okolnostima u njihovim zajednicama.

„Tokom treninga sam naučila mnogo i upoznala odlične ljude. Treneri i cijeli tim je vrlo su pristupačni i vrlo sam motivirana da radim nešto u svojoj zemlji. Jedva čekam da počnem raditi na nečemu u Albaniji.“ – Eldijona Shukallari, Tirana Albanija.

Mladi i omladinski radnici u  dobi između 24 i 35 godina su kroz trening istraživali različite pristupe za rješavanje lokalnih problema mladih u svim zemljama u kojima se inicijativa realizuje. Istovremeno, trening je poslužio i kao platforma za pronalazak zajedničkih tema i problema na kojima mladi mogu zajedno raditi, te djelovati u svojim lokalnim zajednicama.

„Trening je za mene bio kreativan, potakao me na razmišljanje kako imati utjecaj u zajednici u kojoj živimo. Osjetila sam sam da nisam sama i da ima još mladih koji mi mogu pomoći. Trening mi je bio vrlo inspirativan i pokazao mi je da se neke stvari u regiji mogu rješavati zajedničkim naporima.“ – istakla je Zana Sulajdžić, Travnik BiH.

Nakon treninga mladi iz svih zemlja učesnica radit će na lokalnim inicijativama kako bi testirali različite pristupe u rješavanju problema mladih, što će biti prikazano i kroz publikaciju.

Dio inicijative koju podržava Europska fondacija za mlade Vijeća Europe je i Institut za razvoj mladih KULT.

preporuke VE

Vijeće Evrope prošle je godine usvojilo Preporuke o radu s mladima, a Institut za razvoj mladih KULT dokument prveo na jezik našeg govornog područja koji je sada dostupan i na zvaničnoj stranici Vijeća Evrope.

Riječ je o preporukama o promociji i prepoznavanju neformalnog obrazovanja/učenja mladih, o učešću mladih u lokalnom i regionalnom životu, o ulozi državnih vijeća mladih u izradi politike prema mladima, ali i brojnim drugim oblastima koje su bitne mladim ljudima.

Preporuke na lokalnom jeziku možete preuzeti ovdje.

©2018 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search