LGI1

Iscrtavanje murala sa porukama pomirenja, osmijeh na licima djece sa poteškoćama u razvoju, ulice koje pričaju legende, igrališta, kreacije invalidnih osoba, samo su neki od rezultata nastalih kroz realizaciju Lokanih građanskih inicijativa u petnaest lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini.

Lokalne građanske inicijative koje su u proteklom periodu realizovale organizacije iz Nevesinja, Stoca, Blažuja, Gradačca, Ugljevika, Bosanske Krupe, Visokog, Vareša predstavljene su 27. jula u Sarajevu, a inicijatori/ke inicijativa podijelili su dosadašnja iskustva.

Inicijative koje su mladi ljudi prepoznali kao problem ili nedostatak u svojim lokalnim zajednicama, kroz aktivan angažman mladih ljudi i podršku Insitutata za razvoj mladih KULT napokon su riješeni.

„Ova podrška bila je naš pokretač i naša odskočna daska. Danas smo donijeli i mladima iz drugih sredina pokazali proizvode koji su kroz našu inicijativu nastali, ali ima ono što se ne može ponijeti. To je osmijeh na licima djece za koju su radno-okupacione radionice organizovane, a koja u Vukosavlju nemaju mnogo dostupnih aktivnosti i sadržaja.“ – poručila je Milena iz Udruženje građana „Pruži mi ruku“ iz Vukosavlja koje pruža podršku djeci sa poteškoćama u razvoju.

vukosavlje2

Zahvaljujući mladim ljudima i njihovim lokalnim građanskim inicijativana sada imamo školska dvorišta u ruralnim dijelovima BiH, bolje kulturne i sportske sadržaje, a pružena je i konkretna podrška osobama sa umanjenim intelektualnim sposobnostima.

Šta je zapravo Lokalna građanska inicijativa?

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

Institut za razvoj mladih KULT podržao je oko 13500 mladih u Bosni i Hercegovini i regiji u njihovim zajedničkim inicijativama za poboljšanje položaja mladih u društvu. U posljednjih 5 godina Institut je dodijelio preko 2.500.000 KM kroz grantove nevladinim organizacijama. Dokaz je to društvene osviještenosti i spremnosti građana/ki, posebno mladih, da budu pokretači pozitivnih promjena u svojoj zajednici.

kino stolac

Mladi iz Stoca konačno su uživali u kino projekcijama. Članovi/ce Udruženje Koraci mladosti pokrenuli su inicijativu pokretanja otvorenog kina u ovom gradu, a projekcije su organizovane tokom sedam dana.

Istovremeno je pokrenuta i akcija prikupljanja potpisa za peticiju koja će biti upućena Općinskom vijeću, a koja se odnosi na  zahtjev za obnovu kino sale koja je neophodna ovom mjestu. U otvorenom kinu prikazani su poznati filmski naslovi, a projekcije su za sve građane bile besplatne.

kino stolac 2

Inicijativu osiguravanja korisnih i potrebnih sadržaja za mlade podržao je i Institut za razvoj mladih KULT, čija je misija osiguravanje kvalitetnijih uslova života za ovu populaciju. Provođenje inicijative Institut za razvoj mladih KULT podržao je u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

ulice Vares 1

Vareš nije grad duhova, poručili su mladi iz Vareša okupljeni oko udruženja „Inicijativa“ koji imaju za cilj vratiti svom gradu duh mladosti i kroz različite aktivnosti pokazati sugrađanima, ali i široj javnosti, kakvu mladost ovaj grad ima.

Vareš ima značajne kulturno-historijske znamenitostima i mladi su ih odlučili promovisati. Za početak su odlučili ulicama svog grada dati novu dimenziju. Sada, svaka od ulica priča svoju priču. Nazivi ulica i priče koje ih prate ispisani na tablama, što će predstavljati dodatnu turističku atrakciju u gradiću koji iz dana u dan posjećuje sve veći broj turista.

Mladi aktivisti/kinje smatraju da će na ovaj način podići svijest građana o važnosti njihovog grada, kako nekada tako i sada. Historija jednom ispisana ne treba biti zaboravljena i njihova želja je da se svi prisjete koliku važnost ova mala općina ima za cijelu Bosnu i Hercegovinu. Naravno, glavni i najvažniji cilj ovog projekta je orijentacija građana i posjetilaca u prostoru.

ulice vares 2

Doprinos u poboljšanju turističke ponude dao je i Institut za razvoj mladih KULT koji je inicijativu mladih podržao u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine. Institut je podržao ideju mladih da njihov grad zaslužuje da ima ovakva kulturna obilježja, jer dok su u većim gradovima table sa imenima ulica uobičajena pojava koju mogu vidjeti, u Varešu toga nema.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

LGI Bistrica 1

Mladi Bistrice,  naselja u sklopu općine Gornji Vakuf – Uskoplje, konačno su dobili svoj prostor. Grupa mladih entuzijasta okupljena oko Udruženja građana Bistrica, a uz pomoć svoje mjesne zajednice, uspjela je osigurati i osposobiti prostor za mlade u sklopu osnovne škole koja se nalazi u ovom mjestu, te ovom inicijativom ponuditi mladim ljudima mjesto za okupljanje, druženje, održavanje radionica, predavanja i seminara.

U osiguravanju mjesta za mlade učestvovao je i Institut za razvoj mladih KULT koji godinama brine o ovoj populaciji i nastoji doprinijeti u kreiranju boljeg položaja za mlade u Bosni i Hercegovini.

Dodatni značaj ovoj inicijativi daje i činjenica da većina mladih u BiH nije zadovoljna mogućnostima koje im se nude, a kada se govori o kvalitetu slobodnog vremena, što je naročito izraženo u manjim i ruralnim sredinama zemlje.

LGI Bistrica2

Osiguravanjem ovakvog prostora, mladima su osigurani i dodatni sadržaji koji su im neophodni za napredak i razvoj. U novim prostorijama u narednom periodu moći će besplatno koristiti internet, imati prostor za učenje ili besplatno koristiti teretanu.

Nevjerovatna energija koju ovi mladi ljudi nose u sebi i njihova istrajnost, pokazatelji su da se želja, trud i rad isplate i prepoznaju od strane mještana, lokalnih vlasti i donatora koji su im pomogli samoinicijativno.

Provođenje inicijative Institut za razvoj mladih KULT podržao je u okviru realizacije Lokalnih građanskih inicijativa na području cijele Bosne i Hercegovine.

Lokalna građanska inicijativa (LGI) jeste akcija, aktivnost građana/ki usmjerena na poboljšanje stanja u lokalnoj zajednici i društvu u kojem žive. U građanske aktivnosti mogu se uključiti građani/ke pojedinačno ili zajednički, a sve s ciljem ukazivanja na konkretne probleme i rješavanja problema u zajednici u kojoj žive.

©2018 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search