zaposljivost mladih

Mladi nemaju pristup kvalitetnim uslugama karijernog savjetovanja, nedostatak koordinacije i saradnje među glavnim interesnim stranama, ograničen pristup informacijama, nedostak kvaliteta praksi i obuka o vještinama za poboljšanje zapošljivosti neki su od ključnih izazova za sve zemlje Zapadnog Balkana, kada se govori o zapošljavanju mladih.

Podaci su objavljeni u sažetku politika (eng. policy brief) „Zapošljivost mladih – Ključni izazovi u izradi politika na Zapadnom Balkanu“ koji je rezultat regionalnog istraživanja o zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu, u čijem je provođenju i izradi istraživačkih dokumenata učestvovao Institut za razvoj mladih KULT, u okviru regionalnog projekta WeB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih, podržanog od strane Evropske komisije. Ovaj sažetak politika nudi pregled ključnih izazova u izradama politika vezanih za karijerno savjetovanje, praksu i obuke o vještinama za poboljšanje zapošljivosti mladih u zemljama Zapadnog Balkana, a identifikovani su na osnovu analitičkih izvještaja i regionalnih i državnih konsultacija s ključnim interesnim stranama u 6 zemalja (Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora, Makedonija, Albanija i Kosovo). Sažetak politika možete preuzeti ovdje.

Regionalni izvještaj o zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu, na temelju kojeg je izrađen sažetak politika, sadrži pregled važnih pitanja u području zapošljivosti mladih, i to uključenost organizacija civilnog društva, sudjelovanje mladih ljudi iz udaljenih i ruralnih područja te regionalnu saradnju. Na osnovu provedene analize mapirana su područja potencijalne saradnje između organizacija civilnog društva i javnih institucija u regiji Zapadnog Balkana na državnom i regionalnom nivou. Regionalni izvještaj o zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu na engleskom jeziku možete preuzeti ovdje.

Inicijativa WeB4YES traje do kraja 2020. godine, a podržana je od strane Evropske komisije u okviru programa „Osnaživanje civilnog društva i medija 2016-2017, Regionalne tematske mreže organizacija civilnog društva“.

Više o projektu: http://mladi.org/v2/bs/projekti/4/web4yes i http://web4yes.bos.rs/

YOUSEE foto

O smjernicama za dalji razvoj start-up ekosistema u BiH kroz inovativne pristupe govorilo se na konferenciji“ Društvene inovacije i Startup – Praksa, izazovi i koraci za razvoj!”. Konferencija je održana 27. juna 2018. godine u Sarajevu, a okupila je eksperte iz različitih oblasti.

Tokom konferencije su definisani i načini predstavljanja samih smjernica fondovima i programima javnog sektora.

Govorilo se i o trendovima u ovoj oblasti, a identifikovane su i ključne tačke za saradnju, sinergiju i umrežavanje između aktera iz javnog i biznis sektora i civilnog društva.

Govorilo se o najefikasnijim pristupima u dizajnu mjera i metodologije za podršku omladinskom preduzetništvu, poveznici između start-upa i IT sektora, te kako konkretno redizajnirati program aktivnih mjera, nastavnih planova i programa i drugog.

Konferenciju je organizovala Mreža za mlade Jugoistočne Europe (SEEYN) i regionalna platforma YOUSEE uz podršku Evropske unije, a regionalna platforma je prisutna u 6 zemalja Zapadnog Balkana i Turskoj.

Konferenciji je prisustvovala i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT.

web4yes2

O povećanju zapošljivosti i aktivnim mjerama za zapošljavanje mladih na Zapadnom Balkanu govorilo se i tokom drugog po redu sastanka Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u Bosni i Hercegovini, koji je 19. septembra 2018. godine organizovan u Sarajevu.

Na sastanku su predstavljeni i regionalni izvještaji o povećanju zapošljivosti i aktivnim mjerama za zapošljavanje mladih na Zapadnom Balkanu koji su nastali na osnovu istraživanja koje je realizovano u BiH, Srbiji, Crnoj Gori, Albaniji, Kosovu i Makedoniji.

Predstavljeni su i istraživački dokumenti o pogodnom okruženju za preduzetništvo mladih u BiH i preduzetničkom učenju.

Mladi pokreću biznise iz nužnosti, a ne iz prilike. Svaka druga mlada osoba u FBiH bi pokrenula vlastiti biznis, ali joj nedostaju finansijska i stručna podrška. Strateški okvir za preduzetničko učenje predstavlja ključnu kompetenciju u obrazovnom sistemu, formalnom i neformalnom, neki su od zaključaka sastanka Foruma o (samo)zapošljavanju mladih u BiH. S druge strane, manjak dobrih poslovnih ideja, manjak znanja, inovacija i vještina, slaba međugeneracijska podrška, vremenski ograničena podrška iz nevladinog sektora identifikovani su kao ključne prepreke za uspjeh mladih u pokretanju vlastitih biznisa. Pored toga, postojeći programi podrške uglavnom su namijenjeni za pokretanje biznisa, ali ne i u fazi razvoja.

web4yes1

Forum o (samo)zapošljavanju mladih u BiH je osnovan u okviru regionalnog projekta WeB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih koji se provodi u šest zemalja Zapadnog Balkana (BiH, Srbija, Crna Gora, Albanija, Kosovo i Makedonija).

Forum čine predstavnici organizacija civilnog društva, vlasti, akademske i poslovne zajednice, a cilj je uspostavljanje dijaloga između građanskog društva, vlasti i poslovne zajednice kako bi se izradile i zagovarale preporuke za politike koje bi unaprijedile zapošljavanje mladih I preduzetništvo.

Institut za razvoj mladih KULT  sastanak je organizovao u okviru regionalnog projekta WeB4YES – Inicijativa organizacija civilnog društva Zapadnog Balkana za podršku zapošljavanju mladih. Projekat WEB4YES je podržan sredstvima Evropske komisije.

skoplje forum

Problematika zapošljavanja bila je tema prvog Regionalnog foruma o zapošljavanju mladih koji je 20. i 21. juna 2018. godine održan u Skoplju u sklopu regionalne inicijative WeB4YES.

Tokom prvog dana Foruma održana su dva panela. Na prvom panelu predstavljene su pozitivne prakse stečene implementacijom aktivnih mjera na lokalnom nivou, kao i ulozi međunarodnih i državnih institucija u rješavanju ovog izazova. Drugi panel bio je posvećen kreiranju politika za zapošljavanje mladih na temelju dokaza. Predstavljeni su i nacrti regionalnih Izvještaja o povećanju zapošljivosti mladih na Zapadnom Balkanu i Izvještaja o aktivnim mjerama na tržištu rada za mlade na Zapadnom Balkanu. Drugi dan Foruma posvećen je interaktivnim paralelnim sesijama na temu povećanja zapošljivosti i aktivnim mjerama tržišta rada.

Domaćin Regionalnog foruma je partnerska organizacija Nacionalni omladinski savjet Makedonije. Forumu prisustvuju predstavnice Instituta za razvoj mladih KULT, kao partnerska organizacija u ovoj inicijativi, i 5 predstavnika državnog tima iz javnog, privatnog i nevladinog sektora.

Projekat WeB4YES je podržan sredstvima Evropske komisije.

©2018 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search