Nikad nije kasno za učenje!

Cjeloživotno učenje poznaje tri oblika obrazovanja i učenja, koja se međusobno nadopunjavaju, a to su: formalno i neformalno obrazovanje, te informalno učenje. Živimo u društvu u kome se neformalno obrazovanje još uvijek dovoljno ne cijeni i ne priznaje, iako nam ono omogućava da postanemo dijelom društva koje je spremno zalagati se za lični i društveni napredak. Kako bi se ukazalo na bitnost cjeloživotnog obrazovanja UNESCO je 1999. g. pokrenuo inicijativu Sedmica cjeloživotnog učenjakoja se svake godine organizira u periodu 24-30. septembra u brojnim zemljama.

Kao jedan od programa neformalnog obrazovanja, Institut već 9. generaciju provodi obuku UMiD (Uči, misli i djeluj!). UMiD predstavlja certificirani program obuke omladinskih lidera/ki, tokom koje polaznici/e postaju građanima/kama koji svojom voljom preduzimaju inicijative, te iskazuju svoje mišljenje i aktivno sudjeluju u procesu donošenja odluka u svojoj zajednici. Tokom obuke mladi razvijaju osjećaj za timski rad, solidarnost, kreativnost, komuniciranje i još mnogo drugih kompetencija potrebnih za učešće u društvu, ali i za zapošljavanje. Šta su omladinski lideri/ce rekli o cjeloživotnom učenju, tokom konferencije Uspješni mladi za uspješnu zemlju – UMiD Alumni održane 31. maja – 1. juna 2013. g. u Ilidži, pogledajte u videu klikom na sliku ispod.

Untitled

Na kraju možemo zaključiti da svi mogu učiti, bili mladi, stari, nezaposleni, odrasli, direktori/ce, profesori/ce ili roditelji. Nikad nije kasno za učenje!

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search