Predstavnici Njemačke ambasade u posjeti Institutu

28. augusta predstavnik Njemačke ambasade u BiH, Jens Wagner, posjetio je Institutov Centralni ured Sarajevo. Tokom sastanka s gosp. Wagnerom predstavljene su aktivnosti koje Institut implementira, a koji se tiču položaja mladih u BiH. Predstavljena je obuka UMiD, kao obuka koja doprinosi aktivnom uključivanju mladih u društvene tokove i procese donošenja odluka. Podrška koju Institut daje mladima predstavljena je i kroz časopis o radu s mladima IUVENTA, u čijoj redakciji se nalaze upravo mlade osobe, do čijeg mišljenja nam je itekako stalo. Kako mladi mogu i žele da kroje politički život u BiH prezentirano je u okviru inicijative Mladi odlučuju o demokraciji, pred kojom je u narednoj, izbornoj godini zasigurno mnogo posla.

Aktivnosti Instituta vezane za saradnju s vlastima predstavljeni su kroz primjere rada sa službenicima/ama za mlade. U okviru toga spomenute su dvije Inicijative i to Općine naklonjene mladima i Rodnopravni budžet za mlade.

jens-wagner

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search