U Srednjoj tehničkoj školi tehnologije, dizajna i multimedije, u Ilidži, danas su održane radionice vršnjačke edukacije o temi pušenje, alkohol i droge. Osoblje ove školske ustanova je prepoznalo značaj vršnjaške edukacije za njihove učenike/ce te su se stoga veoma rado odazvali našem pozivu, čime je nastavljena saradnja u okviru projekta „Info-tačka za mlade“.

Učenici/ce su imali priliku da više saznaju o štetnosti pušenja, alkohola i droga. Iznenadila ih je činjenica da svaka ispušena cigareta skraćuje život pušača za sedam minuta, te da konzumiranje velikih količina alkohola dovodi do patološkog procesa, koji mijenja način na koji mozak funkcionira.

Prezentacije su održane na časovima biologije, i trajale su jedan školski čas. Učenicima/ama je prezentirana i info-tačka, kao mjesto gdje mladi mogu doći i dobiti više informacija u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem.

.

U Beogradu, od 28. do 29. februara 2012. g., održana je Balkanska konferencija Mladi u riziku. Konferencija je pružila razmjenu ideja i iskustava kako bi se unaprijedili preventivni programi u regiji, unaprijedili inkluzivni programi, poboljšalo zastupanje mladih, prvenstveno onih u riziku, promovirali primjeri dobre prakse programa smanjenja mladih u riziku. Na konferenciju su prisustvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru Info-tačke za mlade.

Kreiranjem savjeta - timova - radnih grupa za mlade u riziku, koji će biti sačinjeni od stručnjaka iz ove oblasti, bit će oslonac uredima za mlade i poslužiti kao još jedna spona između mladih i lokalnih vlasti. Ovdje se ne radi o kreiranju novih, nefunkcionalnih savjeta, nego o kreiranju jednog jedinstvenog tijela čiju će održivost obezbjediti odgovorni i motivisani članovi koji će zajedno sarađivati, učiti, razmjenjivati znanja i informacije, istraživati potrebe, na osnovu njih planirati i donositi zaključke, smjernice, preporuke i zajednički plan akcije izjavio je Ivan Živković, koordinator projekta.

Podsjećanja radi, u okviru aktivnosti Strategije prema mladima, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Partnerships in Health i YPEER mrežom su na prigodan način obilježili 1. decembar Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a.

Partnerships in Health implementira regionalni Mladi u riziku, podržan od strane EU-a, a u saradnji s partnerskim organizacijama TOC iz Srbije, Cazas iz Crne Gore, Mladinski savjet iz Slovenije te lokalnim vijećima mladih iz 5 općina u BiH (Banja Luka, Bihać, Ilidža, Goražde i Foča). 

.

Partnerships in Health u hotelu Hollywood organizovao je Nacionalnu konferenciju „Mladi u riziku“, koja ima za cilj prezentiranje uspješno realizovanih aktivnosti, povezivanje savjeta/vijeća mladih iz pet općina i kreiranje mreže savjeta/vijeća mladih u cilju razmjene iskustava i uspostavljanje moguće saradnje i njihovom budućem radu.

Podsjećanja radi, u okviru aktivnosti Strategije prema mladima, Institut za razvoj mladih KULT u saradnji sa Partnerships in Health i YPEER mrežom su na prigodan način obilježili 1. decembar  Međunarodni dan borbe protiv AIDS-a.

Partnerships in Health implemetnira regionalni projekat „Mladi u riziku“ podržan od strane EU, a u saradnji sa partnerskim organizacijama TOC iz Srbije, Cazas iz Crne Gore, Mladinski savjet iz Slovenije te lokalnim Savjetima /Vijećima mladih iz 5 opština/općina u BiH ( Banja Luka, Bihać, Ilidža, Goražde i Foča). 

.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) u hotelu Blanca Resort na Vlašiću organizovala je treću u nizu obuka o temi HIV/AIDS načini prevencije i komunikacija, uključujući etička pitanja vezana za migrante i mobilnu populaciju, koja se održava u okviru projekta pod nazivom Izgradnja državnih kapaciteta i podizanje svijesti o HIV/AIDS-u u BiH: mobilne populacije. U obuci su učestvovali i predstavnici/ce KULTA, u okviru projekta Info-tačka za mlade.

Razumijevanje ranjivosti migranata i mobilne populacije, veza između mobilnosti i povećanog rizika od inficiranja HIV-om i ostalim Spolno Prenosivim Infekcijama (SPI), kao i identificiranje odgovarajućih strategija za prevenciju i borbu protiv stigme i diskriminacije su pitanja od izuzetne važnosti kako za aktivizam nevladinih organizacija, tako i za medije koji bi kroz svoje izvještavanje utjecali na bolje razumijevanje, povećanje empatije i smanjenje stigme i diskriminacije u javnosti.

Učesnici obuke bili su predstavnici/ce NVO-a, Medija, i predstavnici/ce za odnose sa javnošću Instituta za javno zdravstvo i Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske, kao i Ministarstva zdravstva Federacije Bosne i Hercegovine. Eksperti na ovoj obuci bili su predstavnici/ce Talijanskog nacionalnog instituta zdravlja, IOM-a Ženeva i IOM-a Rim.

Projekat finansira Globalni fond za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije za BiH (GFATM), sredstvima u Bosni i Hercegovini upravlja UNDP, a projekt implementira Međunarodna organizacija za migracije (IOM). 

.

Gostujući u Dejana Talk Show vršnjački edukatori/ce Instituta za razvoj mladih KULT odgovorili su na pitanje kako se može efikasno zaštiti od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće. Osim toga prezentirali su pravilan način upotrebe kondoma, kao jednog od najraširenijih i najjefitnijih načina zaštite.

Video možete pogledati ovdje.

.
©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search