U hotelu Bristol danas je održan radni sastanak u sklopu projekta Moja prava, moja odluka koji provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GIZ u partnerstvu sa Bayerom. Sastanku su prisustvovali predstavnici/ce  iz partnerskih opština/općina projekta Moja prava, moja oduka sarajevskog regiona i to iz: Goražda, Ilidže, Istočnog Sarajeva, Milića, Novi Grad Sarajevo,Vlasenice i Zvornika. Ispred projekta, prisutnima obratili su se dr.Alma Kapur- Hebibović, voditeljica projekta ispred Bayera, te Jasmin Bešić i Naida Kučukalić ispred GIZ-a.

Cilj sastanka bio je dogovoriti buduće aktivnosti i nastavak saradnje. Također, predstavljena je i nova internet stranica www.mojaodluka.ba, koja sadrži on line savjetovanje, koje je ujedno i anonimno, gdje ginekolog mladima u roku od 24 sata daje odgovore na njihova pitanja. Cilj projekta je podići svijest mladih o njihovom reproduktivnom zdravlju, pružiti najnovije tačne informacije putem edukacija u školama (od strane vršnjačkih edukatora/ica) te kroz internet stranicu www.mojaodluka.ba.

.

Povodom obilježavanja Svjetskog dana zdravlja federalni ministar obrazovanja i nauke Damir Mašić i direktorica Asocijacije XY, danas su ozvaničili početak kampanje Uči gdje stigneš. Kampanja će se implementirati u pet regionalnih centara FBiH. Početku kampanje prisustvovali su i predstavnici/ce KULTA, u okviru projekta Info-tačka za mlade.

Osnovna svrha kampanje usmjerena je na promociju zdravih stilova života među mladima sa posebnim akcentom na prevenciju zloupotrebe opojnih droga. Putem interaktivnih radionica mladi iz Federacije će moći na nestandardan i netipičan način educirati se i razgovarati sa svojim vršnjacima o ovim problemima i izvući pouke, rekao je Mašić.

Pored navedenih akcija, kampanja uključuje sveobuhvatnu medijsku promociju na području FBiH i distribuciju informativno-edukativnog materijala.

Međunarodna organizacija za migracije (IOM) organizovala je studijsku posjetu Italiji. Studijskoj posjeti prisustvovali su i predstavnici/ce KULTA, u okviru projekta Info-tačka za mlade.

Cilj studijske posjete Italiji je izuzetno važan dio cilja cjelokupnog projekta pod nazivom Aktivnosti na izgradnji državnih kapaciteta i podizanju svijesti o HIV/AIDS-u  u Bosni i Hercegovini mobilne populacije, i odnosi se na produbljivanje razumijevanja i znanja u oblasti borbe protiv HIV/AIDS-a i to kroz ilustracije dobrih praksi u dosezanju migranata i mobilne populacije.

Posjeta je namjenjena da omogući i potpomogne uspostavljanje mreže i saradnje sa italijanskim NVO-ima, medijima, stručnjacima iz državnog sektora zdravlja, te bolnica u kojima se liječi veliki broj osoba sa HIV-om. Podijeljeni u šest različitih grupa, učesnici/ce imali/e su priliku posjetiti Spallanzani bolnicu, NVO LILA, dnevne novine La Rebubblica, Državni institut zdravlja Italije, Bambino Gesu bolnicu, Magliana prostorije - outreach za Intravenozne korisnike droge I seksualne radnice.

Studijska posjeta je praktični dodatak obučavanja i usavršavanja bh. NVO-a u oblasti HIV/AIDS-a, posebno u kontaktu i radu sa mobilnim populacijama, povećanju znanja bh. medija o HIV/AIDS-u, aktivnostima podizanja svijesti i borbe protiv stigme i diskriminacije, kao i stvaranje održive mreže između NVO-a, medija i sektora javnog zdravstva u BiH.

Ova posjeta dio je projekta pod nazivom Aktivnosti na izgradnji državnih kapaciteta i podizanju svijesti o HIV/AIDS-u u Bosni i Hercegovini mobilne populacije koji implementira IOM Sarajevo. Projekat je finansiran od strane Globalnog fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije za BiH (GFATM), a sredstvima upravlja UNDP. 

 

U sklopu projekta "Moja prava, moja odluka" koji provode Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) uz podršku Bayer HealthCare, vršnjački edukatori/ce KULTA, održali su danas, ispred Četvrte gimnazije Ilidža, u periodu od 12.00 do 14.00 sati promotivnu kampanju u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem. Tom prilikom vršnjački edukatori/ce dijelili su promotivni materijal, te prenijeli mladim ljudima alarmante činjenice da 50% mladih u BiH ne koristi nikakvu vrstu zaštite pri seksualnom odnosu, da i dalje postoje predsrasude prema modernim vrstama kontracepcije, da se svake godine dogodi oko 80 miliona neželjenih trudnoća...

Seksualna edukacija ne pruža samo informacije o sekusalnosti i zaštiti od seksualno prenosivih infekcija i neželjene trudnoće već utiče i na samopouzdanje, uči nas kako da poštujemo sebe, svoje tijelo, svoje odluke ali i da poštujemo i druge. Ovakva edukacija treba da pripremi mlade ljude za zdrav i ispunjen život.

Kampanja u vezi sa seksualnim i reproduktivnim zdravljem, osim u Ilidži, realizirana je u još 20 općina/opština.

79% djevojaka između 14 i 25 godina u BiH nije uradilo svoj prvi ginekološki pregled, zbog stida. Samo 19% mladih zna gdje se može anonimno testirati na HIV u BiH, a 50% mladih nije koristilo kondom pri prvom seksualnom odnosu. Istraživanje je provelo Njemačko društvo za međunarodnu saradnju GIZ, 2010. g. na uzorku ispitanika/ca između 14 i 25 godina.

Kampanja o temi seksualnog i reproduktivnog zdravlja i mladi ljudi u BiH je u sklopu projekta „Moja prava, moja odluka“ provode njemačko društvo za međunarodnu saradnju - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH uz podršku Bayer HealthCare-a kroz javno-privatno partnerstvo. Tim povodom vršnjački edukatori/ce KULTA održali su u srednjim školama u Ilidži, radionice o temama: pubertet, anatomija i fiziologija muškog i ženskog reproduktivnog sistema, kontracepcija, vrste i metode seksualno prenosive infekcije i HIV/AIDS.

„Moja prava, moja odluka“ je projekt podizanja svijesti o reproduktivnom zdravlju i pravima mladih u dobi između 14 i 26 godina starosti, a u sklopu projekta bit će obuhvaćene i druge teme važne za zdravlje mladih ljudi, kao što su prevencija ovisnosti o alkoholu i cigaretama, prevencija nasilja, te zdrava prehrana, a u cilju donošenja zdravih i pravilnih odluka.

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search