Kako zaštititi djecu i mlade na području cijele Bosne i Hercegovine od ovisnosti, nasilja i autodestruktivnog ponašanja razgovarali/e su predstavnici/ice 18 vladinih i nevladinih organizacija uključenih u Projekt prevencije ovisnosti i unapređenja zdravlja u radu sa mladima -Stručno usavršavanje i strukturalno umrežavanje za ključne aktere prevencije ovisnosti u BiH (JUPPO), 2014-2016“ na prvom edukativnom modulu održanom od 15. do 18. aprila u hotelu Napretkov dom na Trebeviću. Projekt realizira Udruženje za prevenciju ovisnosti NARKO-NE iz Sarajeva.

Modul na temu Metode i modeli primarne prevencije ovisnosti u BiH vodili su Veronika Graber i Wolfgang Zeyringer, treneri iz Graca (Austrija). Na samom početku prisutne sudionike/ice edukacije pozdravila je s. Magdalena Schildknecht, koordinatorica JUPPO projekta, koja se zahvalila svima na odvojenim vremenu, ali i prilici da umreženi/e iskustvom u radu s mladima, kako na prevenciji ovisnosti tako i uopće, rade na promociji zdravog načina života i ukazivanja na probleme ovisnosti. Voditelji su tijekom četiri dana modula sa sudionicima/cama razgovarali/e o temi promocije zdravlja te o tome što sve trebamo znati kada je u pitanju ovisnost. Razgovaralo se i o jednakopravnosti spolova te položaju žena i muškaraca u promociji zdravlja i prevenciji ovisnosti, kao i faktorima zaštite, ali i faktorima rizika, kojima su izloženi/e djeca i mladi.

I u večernjim terminima nastavljen je rad na temama modula. Tako su na Market place svi prisutni prezentirali rad svojih organizacija s mladima na području prevencije i uopće. Zahvaljujući ovoj aktivnosti, veliki broj organizacija dogovorio je suradnju za ubuduće. Dio večernjeg programa upotpunili/e su i volonteri/ke udruge NARKO-NE koji/e su kroz osam radionica na kreativan, zanimljiv način sudionicima/cama edukacije predstavili/e ovisnosti, ali i prezentirali/e projekte NARKO-NE-a kroz koje rade na prevenciji ovisnosti kod svojih vršnjaka/kinja.

Na narednom susretu, koji će se održati od 19. do 22. svibnja/maja, učesnici/ice će se upoznati s temom Pedagogija doživljaja i okoliša.

Projekt JUPPO realizirat će se kroz sedam edukativnih modula od 4-5 dana vođenih od strane internacionalnih stručnjaka/kinja. 18 učesnika/ica iz cijele BiH će usvojiti stručne i pedagoške kompetencije za praktični rad sa mladima na području prevencije ovisnosti. Organizacije i institucije iz kojih dolaze učesnici/ice će formirati neformalnu mrežu kako bi postali profiliran partner donosiocima odluka koje se tiču poboljšanja uslova za odrastanje djece i mladih u društvu bez ovisničkog i nasilnog ponašanja.

                                 narko ne copy

Obrazovno razonodni centar za mlade SPAJALICA danas je bio domaćin za dvadeset učenika/ica III4 razreda Četvrte gimnazije. Cilj današnje posjete bila je vršnjačka edukacija uz interaktivne metode. Današnja tema koju smo u SPAJALICI prezentirali mladima uz pomoć vršnjačkih edukatora jeste seksualno i reproduktivno zdravlje mladih te spoznaja o kontraceptivnim metodama koje su esencijalne za zdrav život i razvoj mladih ljudi, istakla je projektna koordinatorica Info-tačke Sunita Koristović.

Današnja interaktivna radionica je uključivala je četiri stanice koje su učesnici sporadično posjećivali. Kako se radi o učenicima/cama III razreda gimnazije razgovarali smo o četiri oblasti. Poseban akcent je bio stavljen na razgovor o spolno prenosivim bolestima i HIV-u te rizičnom ponašanju. Kroz interaktivnu raspravu učenici/ice su mogli postavljati pitanja po kojima mi vršnjački edukatori možemo precizno odrediti šta mladima ljudima nedostaje, te gdje su eventualni nedostaci u njihovim spoznajama i osnovnom znanju.

eminaemina2

emina 1

U subotu,  27. 9. 2014., u hotelu Bistrica na Jahorini, proslavljeno je deset godina od početka projekta Stariji brat, starija sestra, koji je sve ove godine implementiralo UG Narko Ne. Događaju je prisustvovalo više od 150 zvanica, od kojih je najviše bilo djece, bez kojih ovaj projekat i sama proslava ne bi ni imali smisla. Takođe, prisutni su bili i volonteri svih projekata UG NARKO-NE, te donatori, saradnici i partneri, pa je tako i predstavnica Instituta za razvoj mladih KULT bila među zvanicama.

Djeca su, uz pomoć volontera, kroz kratki performans praćen grafičkim prikazom i fotografijama, pokazali kako se projekt razvijao iz godine u godinu, koje su nove aktivnosti i opštine uključivane u svakom ciklusu. Poslije predstavljanja slijedilo je prijatno druženje uz ručak gdje smo sa djecom iz projekta razmijenili iskustva. Dobili smo pozitivne povratne informacije što će, svakako, uticati na razvoj daljnjeg projekta. Nakon druženja uslijedio je nastavak programa kreativnim radionicama za djecu, u kojima su mogli direktno učestvovati i pokazati svoja umijeća.

Oduševljena sam. Jako su interesantne radionice, kreativne i zanimljive, kao i program. Drago mi je što NARKO-NE radi sa djecom različitih profila i iz različitih centara za djecu i uključuje ih u radionice u kojima im pruža mogućnost aktiviranja i druženja. Nadam se da ćemo imati priliku surađivati i u buduće.“ rekla je Koristović, predstavnica Instituta.

narko ne narko ne 1

U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA počeo je novi ciklus predavanja o temi Koje oblike delinkventnog ponašanja svakodnevno susrećemo i kako prepoznati? Predavanje je održano u saradnji s Disciplinskim centrom za maloljetnike, a namijenjeno je učenicima/cama Četvrte gimnazije i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije s područja Ilidže.

corbo

 U sklopu Strategije prema mladima Općine Ilidža posebna aktivnost posvećena je kreiranju ankete o međuvršnjačkom naselju učenika/ca završnih razreda osnovnih škola. Obrazovno-razonodni centar za mlade SPAJALICA proveo je anketu u maju 2014. g. i došli smo do poraznog rezultata da je svaka treća osoba na određeni način iskusila neku vrstu nasilja. Zbog toga smo odlučili pokrenuti niz predavanja koja bi pomogla mladim ljudima da se postave u takvoj situaciji.  Disciplinski centar je profesionalan partner za ovakva edukativna predavanja u SPAJALICI. Tako ćemo u našem prostoru održati tri predavanja koja će tretirati nasilje., istakla je Sunita Koristović, koordinatorica Info-tačke u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA.

Disciplinski centar za maloljetnike je ustanova koja se bavi prevencijom vršnjačkog nasilja i svakog drugog oblika nasilja. U sklopu tercijalne prevencije organizujemo obrazovno disciplinske mjere, dok u sklopu sekundarne prevencije realizujemo individualne preventivne tretmane koji se odnose na onu populaciju mladih koji pokazuju rizične oblike ponašanja, ali još nisu došli u situaciju da počine nikakvo krivično ili prekršajno djelo. Aktivnosti koje danas realiziramo u SPAJALICI organizujemo u sklopu novog ciklusa primarne prevencije, a radi se sa u srednjim školama na području općine Ilidža. Cilj nam je unapređenje i poboljšanje komunikacijskih vještina mladih, prevencija konfliktinih situacija te osposobljavanje za rješavanje konfliktnih situacija nenasilnim putem, kazala je Amina Čorbo, viša stručna saradnica za pedagoške poslove.

Veliki odziv učenika/ca te interes školskih pedagoga/ica za temu nasilja jasno je dao do znanja da mladi žele znati više o ovom problemu.

Svakog 26. septembra obilježava se svjetski dan kontracepcije.
U obilježavanju ovoga dana u Sarajevu učestvovale su NVO sa područja Ilidže: Institut za razvoj mladih KULT, Crveni Križ Ilidža, Udruženje Partnership in Health, Y-Peer te Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Ovim putem se zahvaljujemo i Gradu Sarajevo čije su institucije podržale kampanju.

Svjetski dan kontracepcije obilježen je kroz tri paralelne aktivnosti.
Upriličena je ulična kampanja u svrhu podizanja svijesti mladih o spolno prenosivim bolestima i vrstama zaštite koje su im dostupne. Kako bi se dodatno istakla bitnost ovag dana, organiziran je i okrugli stol kojem su prisustvovali mladi i njihovi roditelji, predstavnici nevladinog, zdravstvenog i obrazovnog sektora te predstavnici roditeljskih vijeća sa područja Ilidže.

Problem svjesnosti o korištenju kontraceptivnih sredstava i zaštite zdravlja je naš primarni cilj. Naša obaveza je da u Kantonu Sarajevo informiramo mlade, ukažemo na probleme spolno prenosivih bolesti i kontinuiramo educiramo mlade u segmentu kontracepcije. Zbog toga će Grad Sarajevo podržati sve aktivnosti vezane za sferu reproduktivnog zdravlja, istakao je dogradonačelnik Sarajeva Dr. Ranko Čović.

Treća održana aktivnost je distribucija informativnih letaka na kućnim adresama. Volonteri su letke dijelili po mjesnim zajednicama koje pripadaju Općini Ilidža.

jednaprvatricetri

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search