Važno je da znaš!

27. april je u Ilidži bio dan seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Vrijedni edukatori/ce su u dvije srednje škole, IV gimnaziji i Srednjoj tehničkoj školi grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije održali tri vršnjačke edukacije u okviru časova biologije . Na časovima je bilo prisutno 90 mladih, kojima je ova tema bila izuzetno zanimljiva, prije svega iz razloga što sa svojim vršnjacima/kinjama, edukatorima/cama mogu otvoreno pričati. Oni su tokom časa imali priliku upoznati se sa anatomijom muškog i ženskog reproduktivnog sistema, kontracepcijom i HIV-om.

.

Tokom vršnjačke edukacije provedena je eksterna evaluacija, koju su radili učenici/ce, na početku i na kraju časa. Analizom evaluacija dobijen je podatak da 83,7% mladih koji su učestvovali na vršnjačkim edukacijama ne zna na koji način se prenosi HIV. Kao tačne odgovore često su zaokruživali grljenje, ljubljenje, korištenje istog pribora za jelo. Edukatori/ce su objasnili da se HIV ne prenosi pljuvačkom, u kojoj ne postoji dovoljna koncentracija virusa HIV-a, i da se rukovanjem, grljenjem ni drugim društvenim kontaktima ne može prenijeti HIV.

Na kraju časa učenici/ce su imali priliku da kroz edukativan skeč saznaju koji je pravilan način upotrebe muškog kondoma.

25% mladih je iskazalo interes da dodatne informacije o seksualnom i reproduktivnom zdravlju potraže na info-tačci za mlade, koja se nalazi u Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA.

Profesori/ce škola su istakli da je potrebno održati što više ovakvih časova i u budućnosti, jer mladi nemaju priliku da se kroz druge predmete upoznaju sa temama vezanim za seksualno i reproduktivno zdravlje.

vrsnjacke_edukacije-27-4-1

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search