U BiH 43 posto mladih ne koristi zaštitu tokom odnosa

Ispred Četvrte gimnazije u Ilidži, u okviru aktivnosti Info-tačke, 6. oktobra obilježen je Međunarodni dan kontracepcije. Međunarodni dan kontracepcije višenacionalna je kampanja koja ima za cilj podići svijest o kontracepciji i poboljšati nivo obrazovanja u oblasti seksualnog i reproduktivnog zdravlja. Obilježava se svakog 26. septembra, a 2007. godina je bila početna godina kampanje. Na taj se datum dvijaju brojne aktivnosti i manifestacije kojima se obilježava ovaj dan u ključnim zemljama i regijama širom svijeta.

Institut za razvoj mladih KULT obilježio je ovaj izuzetno značajan datum direktnim radom s ciljnom grupom. Ovaj put to su bili srednjoškolci/ke Četvrte gimnazije u Ilidži. Povodom toga je ispred zgrade Škole postavljen mobilni štand gdje su učenici/e mogli dobiti informacije o ovome danu, zanimljive i kreativne brošure o bitnosti zaštite prilikom seksualnih odnosa, ali također preuzeti i kontraceptivna sredstva. Vršnjački edukatori/ce su tokom rada na štandu bili u prilici odgovarati na različita pitanja učenika/ca.

.

IMG_0180 IMG_0183

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search