Na koji način možemo spriječiti delinkventno ponašanje?

U Obrazovno-razonodnom centru za mlade SPAJALICA održano je predavanje o temi Koje su preventivne metode koje škola, roditelj i uopće subjekt mogu uraditi kako bi se spriječilo delinkventno ponašanje? Predavanje je održano u saradnji s Disciplinskim centrom za maloljetnike, a prisustvovali su učenici/ce Četvrte gimnazije i Srednje tehničke škole grafičkih tehnologija, dizajna i multimedije.

Učenici/ce su se upoznali sa pojmom delinkvetnog ponašanja, faktorima rizika i faktorima zaštite ispoljavanja oblika društveno neprihvatljivog ponašanja. Objašnjena im je uloga porodice u procesu socijalizacije i istaknuto im je da porodica može biti faktor rizika (ukoliko je disfunkcionalna), a i faktor zaštite (funkcionalna porodica). Također, i u procesu socijalizacije značajnu ulogu ima škola. S obzirom na veoma važnu ulogu porodice i škole u procesu socijalizacije neizostavno je preventivno djelovati u saradnji ova dva subjekta, istakla je Samira Bogučanin, viši stručni suradnik/odagajatelj. Učenici/ce su aktivno učestvovali u navedenom predavanju.

Iz ovoga možemo navesti i zaključak da dok se budemo borili protiv delinkvencije, a ne i onoga što stoji iza nje, naš posao je gašenje vatre, a ne i spriječavanje požara. 

Disciplinski pred.disc

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search