Model statuta vijeća mladih podržalo pet kantona

Povodom slanja prijedloga statuta vijeća mladih svim ministarstvima nadležnim za ovo pitanje kako bi ocijenili valjanost Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog, Ministarstvo pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog, Ministarstvo pravosuđa i uprave Kantona 10, Ministarstvno pravde i uprave Kantona Sarajevo i Ministarstvo pravosuđa i uprave Unsko-sanskog kantona uputili su dopis odobravanja. 

 

„Povodom Vašeg akta broj: 11.05-085 od 09.01.2012. godine, a koji se odnosi na Prijedlog statuta vijeća mladih, Ministarstvo za pravosuđe, upravu i radne odnose Bosansko-podrinjskog kantona Goražde je analiziralo isti i nema primjedbi i sugestija i smatra da model Statuta koje je izradio KULT može biti ogledni primjerak koji bi koristila omladinska udruženja prilikom registracije vijeća. Takođe ističemo da predmetni statut sadrži sve bitne elemente koji su propisani u odredbi člana 14. Zakona o udruženjima i fondacijama („Službene novine Federacije BiH“, broj:45/02).“

 

" Nakon što smo dostavljeni prijdlog Statuta pregledali mišljenja smo da bi isti mogao poslužiti kao ogledni primjerak koji bi Udruge mladih koristile kao Radni materijal.", napisali su iz Ministarstva pravosuđa i uprave Zapadnohercegovačkog kantona.

 

U narednom periodu očekujemo zvanicno misljenje i ostalih ministarstava o modelu statuta.

Institut za razvoj mladih KULT je u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti izradio model statuta kako bi omladinskim udruženjima s područja FBiH olakšao put formiranja vijeća mladih.

.
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search