75% mladih u Gornjem Vakufu-Uskoplju nisu članovi nijednog udruženja

U prostorijama JU Centar za kulturu i obrazovanje u Gornjem Vakufu-Uskoplju, 10. jula 2012. g. Vijeće mladih ove općine održalo je prezentaciju rezultata nedavno provedenog istraživanja. Želio se utvrditi nivo informiranosti mladih Gornjeg Vakufa-Uskoplja o temeljnim pravima i slobodama, stepenu motiviranosti mladih u borbi za svoja prava, te spremnosti za ispunjavanje obaveza koje se očekuju od mladih.

Zaključci do kojih se došlo su:

 • velika većina mladih živi sa oba roditelja ( 70%),
 • velika većina mladih ne pripada ili se ne identificira sa socijalno osjetljivim kategorijama (69% ispitanika se izjasnilo da ne pripadaju nijednoj od navedenih socijalno-ugroženih kategorija stanovništva),
 • mladi se informiraju putem interneta, portali i društvene mreže (64%),
 • jako slaba informiranost putem udruženja i lokalnih vlasti (manje od 3%),
 • mladi nisu upoznati sa Evropskom poveljom o mladima,
 • mladi nisu upoznati sa postojanjem Zakona o mladima FBiH,
 • mladi dobro razumiju ulogu i značaj VM,
 • mlade treba upoznati sa temeljnim dokumentima vezanim za prava mladih,
 • velika većina mladih nisu članovi nekog od udruženja (75% ispitanih nisu članovi nijednog udruženja),
 • angažman mladih članova udruženja upitan, kao i kvalitet rada udruženja,
 • potreban je aktivniji i efikasniji rad lokalnih udruženja sa mladima,
 • potrebno je promovirati uključenje i rad mladih u udruženjima,
 • potrebno osigurati bolji ambijent za rad udruženja.

Oblasti od interesa za angažman mladih:

 • sport, slobodno vrijeme i društveni život,
 • zapošljavanje,
 • obrazovanje,
 • borba protiv nasilja i kriminala,
 • zaštita okoliša.

Identificirane oblasti se trebaju detaljnije obraditi kroz izradu Strategije za mlade ove općine.

Ovome događaju prisustvovali su predstavnici lokalnih vlasti, službenik za mlade gosp. Hidajet Redžić, predsjednik Općinskog vijeća gosp. Marinko Krajina, predstavnici/e Crvenog križa i Centra za Socijalni rad, direktor MSŠ Uskoplje, veliki broj mladih aktivista/ica UG Omladinski Centar, te predstavnici/e misije OSCE-a u BiH. Vijeće Mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje će rezultate ovog istraživanja koristiti kao orijentir u budućem radu, a sve s ciljem promocije omladinskog aktivizma, uspostavljanju saradnje mladih i lokalnih vlasti, te poboljšanju života mladih u Općini. Provođenje istraživanja je prvi projekt Vijeća Mladih općine Gornji Vakuf-Uskoplje, čija misija jeste promovirati omladinski aktivizam i inicirati projekte s ciljem povećanja učešća mladih kao ravnopravnih aktera u društveno-političkom životu zajednice.

IMG_2263        IMG_2264

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search