Osnovano peto vijeće mladih u Sarajevskom kantonu

Vijeće mladih općine Novi Grad Sarajevo osnovala su četiri omladinska udruženja: Udruženje Slobodne omladine, Udruženje za mlade Youth prosperity, Humanitarna organizacija Altius i PRAGMA. Tokom skupštine, u skladu s dnevnim redom, usvojen je Statut Vijeća, te su izabrani predstavnici/e organa upravljanja: predsjednica Skupštine je Sabina Hadžihalilović, predsjednik nadzornog odbora Armin Karahodžić, predsjednik upravnog odbora Amir Hastor, a predsjednica Vijeća mladih je Šeherzada Halimić. Sljedeći korak u radu jeste pravna registracija Vijeća, a potom i realizacija prvih konkretnih projekata za mlade Novoga Grada, za šta je Općina već osigurala budžetska sredstva. Postojanje Savjetodavnog odbora za mlade, strategije prema mladima, nedavno otvorenje Centra za mlade te osnivanje Vijeća mladih značajni su preduvjeti za razvoj mladih ove općine.

Osnivacka_skupstina_Vijeca_mladih_opcine_Novi_Grad_Sarajevo

                                                                                    Osnivacka_skupstina_Vijeca_mladih_opcine_Novi_Grad_Sarajevo_3

 

 

Osnivacka_skupstina_Vijeca_mladih_opcine_Novi_Grad_Sarajevo_5

©2019 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search