Općina Gradačac dobila krovno tijelo mladih

19. septembra 2012. g. održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Gradačac. Vijeće čine tri omladinska udruženja: SPEED Gradačac, MOTIV Gradačac i Udruženje KULT Gradačac. Tokom skupštine, u skladu s dnevnim redom, usvojen je Statut Vijeća, te su izabrani predstavnici/e organa upravljanja. Predsjednik Vijeća mladih općine Gradačac je gosp. Mirel Bijedić, a predsjednik skupštine gosp. Mahir Bričić. Naredni korak je registracija u Ministarstvu pravosuđa i uprave TK, te donošenje plana i programa rada za ovu godinu.

Vijeće se zasniva se na sljedećim ciljevima:

-  uključivanje mladih u društveni i politički život općine Gradačac,

-  aktivna participacija u procesu donošenja dokumeta Strategija prema mlade općine Gradačac,

-  zastupanje interesa mladih općine Gradačac kroz javno zagovaranje i saradnju sa lokalnim i višim nivoima vlasti,

-  učešće u komisijama i stručnim radnim tijelima na nivou općine Gradačac,

-  uspostavljanje saradnje sa svim institucijama i ustanovima koje su nadležne za pitanja mladih u

   općini Gradačac i poboljšanje kvaliteta i kvantiteta usluga za mlade.

 

Vijece_Gradacac

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search