JAVNI POZIV za učešće na obuci: Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta

Institut za razvoj mladih KULT poziva vijeća mladih/omladinske savjete u BiH da se prijave na obuku Jačanje kapaciteta vijeća mladih/omladinskih savjeta koja se provodi u sklopu projekta Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.

Prema Javnom pozivu bit će odabrano najviše 26 vijeća mladih/omladinskih savjeta, u skladu s dolje navedenim kriterijima.

Obuka se sastoji od 3 četverodnevna modula koji uključuju:

1. radionice koncipirane na principu learning by doing dat će polaznicima/ama mnoštvo znanja i vještina koje će moći direktno primijeniti u radu vijeća mladih/omladinskih savjeta, kao što su:

  • razvoj vještina umrežavanja,
  • efikasno vođenje vijeća mladih/omladinskih savjeta (kako pružati usluge svojim članovima i kako ih predstavljati),
  • razvoj organizacijskih vještina (organizacijsko i finansijsko upravljanje),
  • javno zagovaranje i odnos s medijima;

2. posjete institucijama i organizacijama koji se bave pitanjima mladih;

3. forum za uspostavljanje partnerskih odnosa.

Moduli će se održati u Banjoj Luci, Mostaru i Sarajevu. Organizator snosi troškove hrane, putne troškove i druge nastale organiziranjem seminara. Obuka će trajati od oktobra od decembra 2012. g. Preliminarni termini održavanja modula su:

1. modul od 18-21. oktobra 2012. (Banja Luka),

2. modul od 15-18. novembra 2012. (Mostar),

3. modul od 13-16. decembra 2012. (Sarajevo).

Okončanjem obuke učesnici/e će dobiti certifikat.

Kriteriji za prijavu

Na Javni poziv se mogu prijaviti vijeća mladih/omladinskih savjeta koja ispunjavaju sljedeće kriterije:

  1. vijeće mladih/omladinski savjet je osnovan prema važećim zakonima (FBiH: Zakon o mladima FBiH, RS: Zakon o omladinskom organizovanju) ili je u procesu registracije,
  2. vijeće mladih/omladinski savjet je spreman delegirati jednog predstavnika/cu iz organa upravljanja za učešće u tromjesečnom programu obuke.

Potrebna dokumentacija

Aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  1. popunjen prijavni obrazac dostupan ovdje,
  2. fotokopija statuta vijeća mladih/omladinskog savjeta,
  3. fotokopija rješenja o registraciji za registrirana vijeća mladih/omladinske savjete ili zapisnik s održane osnivačke skupštine,
  4. izjava o imenovanju predstavnika/ce za učešće na obuci koju je potpisao predsjednik/ca vijeća mladih/omladinskog savjeta (na sva tri modula treba se nalaziti potpis iste osobe).

Fotokopije ne moraju biti ovjerene.

Prijava

Sva potrebna dokumentacija treba pristići najkasnije do 15. septembra 2012. g. poštom, elektronskom poštom ili lično na adresu.

Adresa za dostavljanje poštom ili lično:

Institut za razvoj mladih KULT

Za projekt: 11.05/3

Banjska ulica 2

71210 Ilidža

Adresa za dostavljanje elektronskom poštom je Ova e-maila adresa je zaštićena od spambotova. Omogućite JavaScript da biste je vidjeli..

Aplikanti će u roku od 24 sata dobiti povratnu informaciju o dospjelom e-mailu.

Aplikacije koje ne pristignu do naznačenog roka neće se razmatrati.

Institut za razvoj mladih KULT će najkasnije do 20. septembra 2012. g. sve prijavljene organizacije obavijestiti o ishodu javnog poziva.

Sa svim polaznicima/cama bit će potpisan ugovor o pohađanju obuke.

Popratni dokument:

-      prijavni obrazac 

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search