U korak sa zakonima o mladima u BiH: uspješno održna konferencija

Institut za razvoj mladih KULT danas je organizirao konferenciju U korak sa zakonima o mladima u BiH u hotelu Bristol. Konferenciji je prisustvovalo više od 120 zvanica, među kojima ministri Salmir Kaplan i Damir Marjanović te gosp. Jens Wagner ispred Njemačke ambasade u BiH. U
če
snici/e konferencije su  bili predstavnici/e svih nivoa vlasti, me
đ
unarodnih institucija i organizacija, vije
ć
a mladih/omladinskih savjeta te medija. Ovom prilikom su predstavljeni primjeri dobrih praksi provođenja dvaju zakona o mladima u BiH te rad, utjecaj i uloga vijeća mladih/omladinskih savjeta kao krovnih omladinskih udruženja u BiH. Prema analizi koju je uradio Institut za razvoj mladih KULT, u 43,5% slučajeva formiranje vijeća mladih/omladinskog savjeta donijelo je promjene u odnosu lokalne zajednice i lokalnih vlasti spram mladih. To je samo jedan od pokazatelja koliko je važna uspostava i održivo funkcioniranje vijeća mladih/omladinskih savjeta, uz činjenicu da vijeća mladih/omladinski savjeti okupljaju više od 3 000 mladih u BiH.
 

Umjesto zaključaka konferencije, mladi vijeća mladih/omladinskih savjeta spremili su zvaničnu izjavu koju vam prenosimo u cjelosti:

 

"Vijeća mladih ili omladinski savjeti su krovna udruženja mladih zasnovana na dobrovoljnom članstvu omladinskih organizacija. Legitimni smo predstavnici sa približno 750 000 mladih u BiH od kojih je 30000 aktivno na polju omladinskog djelovanja. Predstavljamo interese mladih na svim nivoima vlasti. Kao takvi, zalažemo se za unapređenje položaja mladih u svim sferama društveog djelovanja, prventveno za sprovođenje već usvojenih strategija i zakona o mladima te usvajanju novih koji bi poboljšali status mladih u BiH. Nedopustivo je da sve više nas mladih odlazi iz svojih čaršija, a da niko ne iskazuje interesovanje da nas zadrži. Od vlasti očekujemo da na efektivan način pronađu rješenja kako bi nam obezbjedili bolje obrazovanje, nova radna mjesta koja treba da nam osiguraju osnivanje porodica. Očekujemo da nam osiguraju bolji socijalni status, te bolje zdravstveno osiguranje. Ono što nama treba je više prakse u školama i na fakultetima kako bi znali raditi svoj posao. Treba nam više prostora za mlade u kom bi mogli iskazati svoj potencijal, treba nam kvalitetniji program iz oblasti kulture i sporta. Ono što treba da naglasimo jeste veća materijalna i nematerijalna podrška, tj.zasebna izdvajanja u budžetu za nas mlade. Od vlasti očekujemo da omladinske savjete odnosno vijeća mladih prepoznaju kao partnere sa ojima će zajedno raditi na ostvarivanju ciljeva i unapređenja položaja mladih."

 

Konferencija U korak sa zakonima o mladima u BiH organizirana je u okviru inicijative Institucionalni dijalog između mladih i vlasti kroz osnivanje vijeća mladih.
00001muamer
 
00003muamer
00004muamer
00005muamer
00007muamer
00008muamer
00006muamer
00002muamer
©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search