Osnovano Vijeće mladih općine Kreševo

4. aprila 2013. g održana je osnivačka skupština Vijeća mladih općine Kreševo. Skupštini su prisustvovali predstavnici omladinskih udruženja: Eco Udruga Kreševo, Udruge mladih Kreševo, Brdsko-biciklističkog kluba Kreševo te predstavnici Centra za edukaciju mladih CEM Travnik. Za predsjednika upravnog odbora Vijeća mladih općine Kreševo je izabran gosp. Mladen Franjčević, dok je za predsjednicu skupštine izabrana gđa Tanja Lalić.

Osnivanje vijeća mladih u Srednjobosanskom kantonu koordinira i vodi Centar za edukaciju mladih, a u skladu sa sporazumom o saradnji koji je potpisan sa Institutom za razvoj mladih KULT. Kao rezultat te saradnje u Srednjobosanskom kantonu su osnovana vijeća mladih u općinama Novi Travnik, Travnik, Busovača, Donji Vakuf, Kiseljak, Vitez i Kreševo.

©2020 Institut za razvoj mladih KULT. All Rights Reserved.

Search